ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVIII СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.5

Ключові слова:

історіографія, Київська митрополія, освіта, ранньомодерний час, священик

Анотація

Мета роботи. Проаналізувати основні праці сучасних українських науковців, що присвячені дослідженню освіченості парафіяльного духовенства Київської митрополії XVIII ст. Результати. У статті розглянуто процес формування історіографічного стереотипу про масовість шкіл і високий рівень грамотності поміж парафіяльного духовенства Гетьманщини ХVΙΙΙ ст. Розглянуто новітні дослідження з питань освіти ієреїв у Київській митрополії. Вивчено вплив сучасних методологій на розробку цієї проблеми. Простежені основні дискурсивні моменти щодо освітньої проблематики в середовищі священників. Висновки. Встановлено, що значна кількість науковців продовжує підтримувати думку про високий рівень освіченості священників і їхню визначальну роль в поширенні грамотності серед населення. Це відображається в навчальній та науково-популярній літературі, переважно з історії педагогіки. Водночас, історики які використовують новітню методологію, скептично сприймають цю тезу. Вони доводять, що більше половини ієреїв у XVIII ст. не мали відповідної освіти й були лише елементарно грамотними. Результати їхніх досліджень дозволяють сумніватися в правомірності судження про пасторів як рушіїв шкільної освіти в ранньомодерній Україні. Відкритим залишається питання ефективності державних освітніх ініціатив у середовищі парафіяльних священників.

Посилання

Гупан Н. М. (2002). Українська історіографія історії педагогіки. Київ: А.П.Н. 224 с.

Драгоманов М. П. (1991). Что такое украинофильство? Драгоманов М. П. Вибране. Київ: Либідь 1991. С. 430–455.

Задорожна-Княгницька Л. В. (2020) Історія педагогіки : навчальний посібник для студентів ЗВО. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 364 с.

Калакура Я. С. (2012). Українська історіографія: Курс лекцій. Київ: Ґенеза. 512 с.

Колесник І. І. (2000). Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття). Київ: Ґенеза. 256 с.

Лазаревский А. М. (1862). Статистические сведения об украинских народных школах и госпіталях в XVIII веке. Основа. № 5. С. 82–89.

Ластовський В. В. (2006). Історія православної церкви в Україні наприкінці ХVΙΙ – у ХVΙΙΙ ст.: історіографічні аспекти. Монографія. Київ: Логос. 278 с.

Маслійчук В. (2009). Грамотність та рівень освіти на Лівобережній Україні ХVII–ХVІІІ ст.: творення історіографічного стереотипу. Київська Академія. № 7. С. 73–87.

Посохова Л. Ю. (2007). «Сыскал для женитьбы место...». Брачные стратегии священников в контексте социокультурного конфликта в Украине в XVIII в. Адам и Ева. Альманах гендерной истории. № 13. С. 39–54.

Посохова Л. Ю. (2007). Православні колегіуми та формування стану духовенства в Україні у XVIII ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вип. 39: Історія. С. 52–63.

Прокоп’юк О. (2009). Відомості про книги в парафіяльних храмах Київської митрополії XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспiрантiв. Т. 19 (1). С. 387–397.

Прокоп’юк О. (2018). Навчання/екзаменування по «по-кафедральному» (до питання освіти/освіченості білого духовенства в Київській митрополії XVIII ст.). Київська Академія. Вип. 15. С. 120–134.

Яременко М. (2008). Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії 1770-х рр. (на прикладі Глухівської протопопії). Просемінарій: Медієвістика, Історія Церкви, науки і культури. Вип. 7. С. 269–299.

Яременко М. (2014). Роль освітнього цензу кандидатів у номінуванні на парафіяльні настоятельства у Київській митрополії XVIII ст. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. Т. 156. С. 17–22.

Яременко М. В. (2011). Освіта парафіяльного духовенства Решетилівської протопопії 1770‐х рр.: між пасторськими і синодальними настановами та повсякденними практиками. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Історія. № 982, вип. 44. С. 71–80.

Iaremenko М. (2015). The Education of Parish Clergy in the Kyiv Eparchy in the 1770s. Word and Image in Russian History: Essays in Honor of Gary Marker. URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1zxsht1.24?seq=1#page_scan_tab_contents. (дата звернення 14.09.2023)

Lukyanenko O., Dmytrenko V., Dmytrenko V. (2020). Educational Level of Parish Priests in Pyriatyn Protopopy in the Second Half of the 18th Century. Journal of History Culture and Art Research. Vol. 9, № 4. Р. 357–364.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Дмитренко, В. А. (2023). ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVIII СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ. Культурологічний альманах, (3), 40–44. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.5

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ