МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ – ВИДАТНИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ТА БОЛГАРСЬКОГО НАРОДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.9

Ключові слова:

М. Драгоманов, просвітництво, болгарська етнологія й компаративістика, Софійський університет, народна бібліотека Софїї

Анотація

В статті аналізуються основні етапи життя та діяльності М. Драгоманова, який здійснив значний внесок у розвиток історії, культурології, політології, соціології. Відзначається, що дослідник проводив активну просвітницьку роботу на українських територіях в умовах панування російського царату, пропагуючи вітчизняну історію та культуру, відтак змушений був емігрувати. Підкреслюється, що й за кордоном М. Драгоманов продовжував українську справу, зокрема був одним із засновників Женевського гуртка, який безцензурно надрукував 112 назв українських книг і брошур, зокрема «Кобзар», «Переднє слово до «Громади», твори П. Куліша, І. Білика, П. Мирного, інших. Вказується, що М. Драгоманов також активно надсилав дописи в західні видання, де публікував статті про Україну, знайомлячи світ із «забутою» країною в центрі Європи та – головне – доводячи її соборність. М. Драгоманов багато зробив для творення української політичної нації, для розробки стратегії на майбутнє української держави. Акцентується увага на тому, що досить плідним для М. Драгоманова був болгарський період його життя. Останній вніс неоцінений внесок у розвиток болгарської освіти і науки, у виховання студентства. Підкреслюється, що М. Драгоманов активно популяризував українську та болгарську культуру і критикував русофільство. М. Драгоманов підготував майбутніх корифеїв болгарської етнології й компаративістики – Івана Шишманова, Михайла Арнаудова. Зазначається, що в останні роки свого життя український науковець досліджував слов’янські версії сюжетів про царя Едіпа і Костянтина Великого, створення світу, народні євангельські апокрифи, довівши до досконалості свій порівняльно-історичний типологічний науковий метод; розбудував наукову україністику в Софійському університеті, що зараз носить ім’я Св. Климента Охридського.

Посилання

Гай-Нижник П. П., Чупрій Л.В. (2014). Нaцiонaльнi iнтереcи, нaцiонaльнi цiнноcтi тa нaцiонaльнi цiлi як cтруктуроформуючi чинники полiтики нaцiонaльної безпеки. Гiлея: нaуковий вісник. 2014. Вип. 84 (№ 5). C. 48–53.

Драгоманов М. (1892). Текст і редакція. Народ. Львів. № 1. С. 204–216.

Драгоманов М. (1869). Вопрос об историческом значений Римской империи и Тацит. Киев: Киевские университетские известия. С. 286–287.

Драгоманов М. П. (1970). Літературно публіцистичні праці : у 2-х т. / редкол. : О. І. Дей [та ін.]. К.: Наук. думка, Т. 1. С. 64–65.

Драгоманов М. (2001). Документи і матеріали. 1841–1994 / упоряд. Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова, О. Купчинський [та ін.]. Львів. 733 с.

Надгробка промова студента К. Пастухова від імені слухачів Вищої школи (1895). Народ. Львів. № 12. 15 червня. С. 193.

Некролог М. Драгоманову, надрукований у газеті «Прогрес» (1895). Прогрес (Софія). 21 черв. ЦДІА України у Львові, Ф. 663, Оп. 2, Спр. 103, Арк. 2-4.

Повідомлення гамбурзького кореспондента про смерть М. Драгоманова (1895). ЦДІА у Львові. Ф 663. Оп. 2, Спр. 94. Арк. 46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Чупрій, Л. В. (2023). МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ – ВИДАТНИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ТА БОЛГАРСЬКОГО НАРОДІВ. Культурологічний альманах, (3), 78–83. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.9

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ