СВОБОДА ВИБОРУ І ВИХОВАННЯ: РОЛЬ СІМ’Ї ТА ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І РІШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.11

Ключові слова:

сімейне виховання, заклади освіти, індивідуальні цінності, розвиток особистості, сучасні виклики

Анотація

Першочергову роль у процесі формування моральних цінностей відіграють два соціальні інститути – сім’я та заклади освіти. Етичні відносини в сім’ї впливають на все життя людини. Це зумовлено тим, що, по-перше, вони пов’язані з інтенсивними емоційними переживаннями, а по-друге, формують основу всього морального погляду на суспільство, працю та стосунки з іншими людьми. Забезпечення свободи вибору та виховання індивідуальних потреб дитини має бути важливим завданням для батьків та освітніх закладів. Метою цього дослідження є вивчення та аналіз важливості впливу сімейного середовища та освітніх закладів на розвиток і формування індивідуальних цінностей та поглядів на життя. Результати показують, що сімейне виховання є необхідним складником національної системи освіти та культури. Це пов’язано з тим, що сім’я є споконвічним середовищем людини, де розпочинається процес соціалізації особистості, який супроводжує життя людей упродовж багатьох поколінь. В цій статті представлено та проаналізовано основні виклики сімейного виховання. Батьки та вчителі мають спільну мету – виховати дітей гармонійними особистостями, активними в суспільстві, здатними підтримувати своє професійне, соціальне та сімейне життя. Також обговорюється роль патріотичного виховання, яке є особливо важливим в умовах війни в Україні. Визначено, що процес формування морально-патріотичного виховання молоді має здійснюватися як в сім’ї, так і в закладах освіти, оскільки ця взаємодія між ними надає максимально ефективний вплив на результати цього процесу. Завданням освіти та виховання молоді є розвиток почуття приналежності, волі та життєвих принципів для патріотичної ідентифікації та збагачення духовного життя нації через розуміння української мови та історії. Освіта в цифрову епоху стає важливим елементом формування цінностей і процесів ухвалення рішень дітьми та молоддю, що впливає на роль сім’ї та освіти. Однією з особливостей освіти в інформаційно-цифрову епоху є необхідність дати дітям впевнений спосіб бачити майбутнє. Наведено основні принципи виховання дітей та молоді в умовах глобальної цифровізації. На особливу увагу заслуговує той факт, що поняття сім’ї та освіти не є відокремленими, а співвідносяться між собою, створюючи сприятливе середовище для розвитку особистості.

Посилання

Булавенко, С. (2019). Співпраця батьків та школи для формування соціальної активності учнів. Молодь і ринок, 10(177), 134–139. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/187322/186631 (дата звернення: 22.09.2023).

Ваколя, З., Лисенко, С., & Костюшко, Г. (2023). Формування морально-патріотичного виховання молоді в умовах війни. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 1(61), 213–217. https://doi.org/10.24919/2308-4863/61-1-35 (дата звернення: 22.09.2023).

Волкова, О. А. (2023). Роль сім’ї та школи у формуванні життєвого простору особистості дитини. Синергетичний підхід до проєктування життєвого простору особистості (с. 50–53). Полтава. http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_2023.pdf#page=51 (дата звернення: 22.09.2023).

Дудник, Н., & Кривда, В. (2021). Цінність родинного виховання та його вплив на розвиток особистості дитини у партнерській взаємодії з закладом дошкільної освіти. Актуальні проблеми дошкільної освіти (с. 189–227). Візаві. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13946/1/Aktyal_probl_doshk_osvitu.pdf#page=189 (дата звернення: 22.09.2023).

Кость, Е. Ю., Самофал, Л. О., & Лалак, Н. В. (2022). Вплив сім’ї та ЗЗСО на формування моральних цінностей дітей молодшого шкільного віку. Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів (с. 99-101). Мукачево : Вид-во МДУ. http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9699/1/The_influence_of_the_family.pdf (дата звернення: 22.09.2023).

Кремень, В. Г., Сисоєва, С. О., Бех, І. Д., Вознесенська, О. Л., Гавриш, Н. В., Гончар, Л. В., Журба, К. О., Ільїн, В. В., Канішевська, Л. В., Кириченко, В. І., Комаровська, О. А., Корнієнко, А. В., Куниця, Т. Ю., Курбатов, С. В., Литовченко, О. В., Малиношевський, Р. В., Мачуський, В. В., Найдьонова, Л. А., Рейпольська, О. Д., Толочко, С. В., Федорченко, Т. Є., Харченко, Н. В., Чаплінська, Ю. С., & Шахрай, В. М. (2022). Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1–30. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4206 (дата звернення: 22.09.2023).

Марущак, І. В. (2021). Роль сім’ї у моральному вихованні та формуванні особистості дитини. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» (с. 405–406). Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького. http://surl.li/ljknc (дата звернення: 22.09.2023).

Молчанюк, О. В. (2021). Взаємодія сім’ї та школи як важлива умова ефективності виховного процесу. Вісник післядипломної освіти, 15(44), 193–205. https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐15(44)‐193‐205 (дата звернення: 22.09.2023).

Резворович, К. Р. (2021). Нормативно-правові акти України як засіб забезпечення ефективного функціонування механізму реалізації гендерної рівності в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, (2), 125–129. https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2021/09/21_2_ua/%D0%9D%D0%92_2-2021_23.10.21-125-130.pdf (дата звернення: 22.09.2023).

Ціпан, Т. С. (2020). Інноваційні форми та методи педагогічної взаємодії школи і сім’ї у вихованні учнівської молоді. Інноватика у вихованні, 12. https://doi.org/10.35619/iiu.v1i12.313 (дата звернення: 22.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Бородай, О. Д. (2023). СВОБОДА ВИБОРУ І ВИХОВАННЯ: РОЛЬ СІМ’Ї ТА ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І РІШЕНЬ. Культурологічний альманах, (3), 89–95. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.11