ОСОБЛИВОСІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ТА РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ В ГЛУХІВСЬКОМУ УЧИТЕЛЬСЬКОМУ ІНСТИТУТІ (1874–1917 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.16

Ключові слова:

Глухівський учительський інститут, викладання історії, методика, релігійне виховання студентів, професійні компетентності майбутніх учителів

Анотація

У статті висвітлено класифікацію джерельної бази з історії Глухівського учительського інституту (1874– 1917 рр.) та представлено деякі напрацювання дослідників ХХІ ст. з цієї ж проблеми. Детально проаналізовано специфіку педагогічної освіти, особливості внутрішнього розпорядку здобувачів (тривалість навчального року, кількість часу на відпочинок, дисципліни для обов’язкового засвоєння, контролі знань тощо). Досліджено повсякденне життя студентів Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.), а саме режим робочих днів, побут і матеріальне забезпечення (умови проживання, харчування, одяг, стипендії). Окреслено важливість релігійного виховання здобувачів педагогічної освіти. Комплексно охарактеризовано вступні іспити до Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.), а також віковий та етнічний склад абітурієнтів. Вивчено місце історичних дисциплін в системі навчальних курсів інституту. Враховано тематичне наповнення освітніх програм з історії, використання карт та атласів, успішність слухачів 1891–1904 рр. Зосереджено увагу на викладанні методики навчання предметів для студентської молоді. Розглянуто тодішні освітні форми і методи, використання інформаційних ресурсів (джерел, хрестоматій) на заняттях з історії. Осмислено результативність педагогічних (аналіз конспектів пробних уроків) та музейних практик для здобувачів закладу. Обґрунтовано основні проблеми підготовки майбутніх педагогічних кадрів Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.). Компетентності випускників порівняно з обізнаностями сучасних вчителів (на прикладі істориків).

Посилання

Бєлашов В.І. Історіографічна традиція та джерельна база вивчення історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (1874–2014 рр.). Історичні студії суспільного прогресу. 2014. Вип. 2. С. 39–51.

Глуховский учительский институт и учительские семинарии. Отчет попечителя Киевского учебного округа о состоянии учебных заведений округа за 1907 год. Київ. 1908. 28 с.

Гриценко А.П. Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ–ХХ ст. Сіверщина в історії України. 2014. Вип. 7. С. 249–252.

Дем’яненко Н.М., Кравченко І.М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Київ: Фенікс, 2010. 510 с.

Житецкий И. Биография и труды Михаила Ивановича Демкова. Педагогический сборник. 1900. 138 с.

Крижанівський В.М. Історія в системі навчальних дисциплін Глухівського учительського інституту (1874–1914 рр.). Сіверщина в історії України. 2017. Вип. 10. С. 310–312.

Крижанівський В.М. Повсякденне життя вихованців Глухівського учительського інституту в 1874–1914 рр. Сіверянський літопис. 2021. Вип. 2. С. 107–114.

Крижанівський В.М. Соціальний та професійний портрет викладачів історії Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.). Сіверщина в історії України. 2018. Вип. 11. С. 245–246.

Курок О.І., Гриценко А.П. Досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів історії в Глухівському учительському інституті у 1874–1917 роках. Сіверщина в історії України. 2020. Вип. 13. С. 233–237.

Курок О.І., Гриценко А.П. Організація фахової підготовки майбутніх педагогів у Глухівському учительському інституті в 1870-х роках. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2022. Вип. 50 (3). С. 12–24.

Овчаренко Ф.Д. Спогади. Київ. 2000. 230 с.

Отчет попечителя Киевского Учебного Округа о состоянии Глуховского учительського института и учительських семинарий за 1893 год. Киев: И.Н. Кушнерев. 1894. С. 5–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Гриценко, А. П., & Колієнко, А. А. (2023). ОСОБЛИВОСІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ТА РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ В ГЛУХІВСЬКОМУ УЧИТЕЛЬСЬКОМУ ІНСТИТУТІ (1874–1917 РР.). Культурологічний альманах, (3), 119–125. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають