ПО ТОЙ БІК ЛЮДСЬКОСТІ: МЕТАКУЛЬТУРНА УСТАНОВКА ТРАНСГУМАНІЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.20

Ключові слова:

метакультурна установка, трансгуманізм, технології, цінності трансгуманізму, постлюдина

Анотація

В рамках цієї статті досліджується зміст поняття метакультурної установки трансгуманізму та її основних рис. Ми розглядаємо трансгуманізм не просто як наукове бачення майбутнього технологічного прогресу, а як комплексну метакультурну установку, що впливає на розуміння сутності людської природи та її майбутнього. Питання змісту поняття метакультурної установки трансгуманізму розглядаються в контексті більш широкої філософської традиції, включаючи роботи відомих філософів, які досліджували мету та проблеми технологічної еволюції для людини, таких як М. Гайдеґґер, М. Мор, Н. Бостром, Ф. Фукіяма. Дослідження метакультурної установки трансгуманізму викликає значні філософські, етичні та соціальні питання, включаючи питання про людську природу, ідентичність, рівність, справедливість, та багато інших. Тому важливо розпочати аналіз філософського руху трансгуманізму саме як метакультурної установки, для того щоб формулювати стратегії та обмеження впровадження технологічних інновацій, з урахуванням потенційних ризиків та викликів. Центральними аспектами статті є висвітлення головних рис метакультурної установки трансгуманізму, якими є віра в постійний науковий та технологічний прогрес, індивідуальний шлях вдосконалення особистості, осмислення етичних аспектів модифікації тіла і розуму з використанням новітніх технологій, вирішення проблеми інклюзивності та доступності цих технологій для всіх людей. Отже, розгляд трансгуманізму як метакультурної установки дозволяє побачити його не просто як технологічний і культурний тренд, а як багатогранну філософську систему, що впливає на всі сфери життя сучасної людини.

Посилання

Bostrom, N. (2005). In Defense of Posthuman Dignity. URL: https://nickbostrom.com/ethics/dignity.

Bostrom, N. Human. (2003). Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective. URL: https://nickbostrom.com/ethics/genetic.

Fukuyama, F. (2002). Our Posthuman Future. URL: https://archive.org/details/ourposthumanfutu00fuku/page/209/mode/2u

Heidegger, M. (1997). The Question Concerning Technology, in Martin Heidgger: Basic Writings. Edited by David Farell Krell. New York: Harper & Row, 287–317.

Клименко, Р. В. (2018). Трансгуманізм як політичне та соціальне явище сучасності. Молодий вчений, 7, 334–339.

More, M. (1993). Technological Self-Transformation: Expanding Personal Extropy. Extropy, 10, 15–25.

Солдатська, Т. (2017). Перспективи трансгуманізму як нової філософії людини. Вісник Львівського університету, 15, 109–113.

Хажинський, Р. М. (2023). Концепція трансгуманізму Макса Мора та нова парадигма прав людини : досвід філософсько-правового осмислення. Юридичний науковий електронний журнал, 2, 451–454.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Кісельова, Т. В. (2023). ПО ТОЙ БІК ЛЮДСЬКОСТІ: МЕТАКУЛЬТУРНА УСТАНОВКА ТРАНСГУМАНІЗМУ. Культурологічний альманах, (3), 147–152. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.20