СОЦІОКУЛЬТУРНА ПЕРСПЕКТИВА ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОГЕЗІЇ В ЕТНІЧНО ДИВЕРСИФІКОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.21

Ключові слова:

соціокультурна перспектива, соціальна когезія, соціально-психологічні чинники, науковий дискурс, соціальний контекст, культурний контекст, взаємодія

Анотація

Стаття присвячена питанням застосування методу соціокультурної перспективи у дослідженні феномена «соціальна когезія». Основна увага звертається на ті аспекти феномена, де йдеться про значення взаємодії членів групи (колективу), які впливають на стан та динаміку соціальної когезії. У статті подається у стислому вигляді визначення соціальної когезії та у більш розлогому визначення соціокультурної перспективи. Такий підхід зумовлений тією обставиною, що перший феномен вже певною мірою включений у дискурс в український науковий простір, а другий у ньому практично відсутній. Визначення соціокультурної перспективи базується на досвідові, накопиченому зарубіжними дослідниками цієї проблеми. У цьому контексті звертається увага на ключові моменти у підході до її інтерпретації, зокрема представлені такими науковцями, як Богдани Альман, Андреа МкКей, Патріс Де Ла Осса, Кетрін Сандерсон. Наголошується, що метод соціокультурної перспективи виявляться продуктивним, коли необхідно з’ясувати вплив соціально-психологічних та культурницьких чинників на взаємодію членів тих чи тих груп (колективів), що для соціальної когезії є особливо вартісним. У процесі викладу матеріалу робиться акцент на такі маркери, як раса, етнічна приналежність, релігія та культура, що є важливими характеристиками етнічно диверсифікованого суспільства, оскільки саме у цих сферах метод соціокультурної перспективи може переконливо виявити вагомість тих чи тих аспектів, які перебувають у полі її застосування. У статті окрема увага звертається на передумови перетину меж соціальної когезії та соціокультурної перспективи, які визначаються передусім тією обставиною, що особливості формування та функціонування соціальної когезії зумовлюються соціальними та культурними факторами, а також тим, що соціокультурна перспектива зосереджується на розумінні людської поведінки через аналіз культурницьких правил групи, до якої належить та чи та особа. Це пов’язано з тим, що для соціальної когезії важливими маркерами є персональні стосунки у первинних групах, у вибудовуванні яких велике значення мають засади, сформовані під впливом культурницького чинника у певних соціальних умовах.

Посилання

Євтух, В.Б. (2021). Евалюація: Пролeгомени до системного знання, яке «може постати як міждисциплінарна наука». Гілея. Науковий вісник. Випуск 163 (6–7). Філософські науки. Політичні науки. С. 18–37.

Євтух, В.Б. (2022). Евалюація соціокультурних проєктів у турбулентних ситуаціях. Післявоєнний світ: люди, проблеми, цінності. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 квітня 2022 року. Київ. С. 48–51.

Колесніченко, М.В. (2021). Проблематика соціальної когезії у зарубіжному науковому дискурсі. Освітній дискурс. Збірник наукових праць. Випуск 35 (7). С. 17–32.

Allman Bohdana. Socioculturalism. URL: https://edtechbooks.org/ studentguide/socioculturalism [19.01.2023].

De La Ossa Patrice. Sociocultural perspective. URL: https://study.com/learn/lesson/sociocultural-perspective-inpsychology-examples-and-meaning.html [18.01.2023].

Fonseca Xavier, Lukosch Stephan, Brazier Frances. (2018). Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it. URL: https://doi.org/ 10.1080/ 13511610.2018.1497480 [07.08.2021].

Granovetter Mark S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology. Vol. 78. № 6. P. 1360–1380. URL: http://snap.stanford.edu/class/ cs224w-readings/granovetter73weakties.pdf [07 August 2021]

Lott Albert, Lott Bernice. (1961). Group cohesiveness, communication level, and conformity. The Journal of Abnormal and Social Psychology. Vol. 62. № 2. P. 408–412. URL: http://dx.doi.org/10.1037/h0041109 [07 August 2021].

Maxwell Judith. 1996. Social dimensions in economic growth. Department of Economics, University of Alberta. 36 pp.

McKay Andrea. Lesson Transcript. URL: https//https://study.com/ academy/lesson/sociocultural-perspectivedefinition-examples-quiz.html [12.04.2023].

Sanderson Chatherine A. (2010). Social psychology. John Wiley and Sons, Incorporated. 590 pp.

Sociocultural perspective. URL: https://courses.lumenlearning.com/hvcc-abnormal psychology/chapter/2-8-sociocultural-perspective/ [21.03.2021].

The sociocultural perspective examines.docx – The... URL: https://www.coursehero.com/file/80377351/Thesociocultural-perspective-examinesdocx/ [20.01.2023].

Sociocultural perspective. From Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sociocultural_perspective [1.03.2021].

Sociocultural perspective in psychology. URL: https://www.studysmarter. co.uk/explanations/psychology/scientific-foundations-of-psychology/sociocultural-perspective-in-psychology/ [20.01.2023].

Social-cohesion meaning | Best 1 definitions of social-cohesion, Your Dictionary.com.URL: www.yourdictionary.com/social cohesion [07 August 2021].

What is social cohesion? URL: https://scanloninstitute.org.au/what-social-cohesion [25 July 2021].

Yevtukh Volodymyr, Kolesnichenko Maksym. (2022). Contents of social cohesion: Key accents of contemporary scientific discourse in three social spaces. Interdisciplinary Studies of Complex Systems. №21. P. 29–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Колесніченко, М. В. (2023). СОЦІОКУЛЬТУРНА ПЕРСПЕКТИВА ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОГЕЗІЇ В ЕТНІЧНО ДИВЕРСИФІКОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Культурологічний альманах, (3), 153–159. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.21