ІДЕЯ ПАНСОФІЙНОСТІ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.24

Ключові слова:

педагогічна ідея, пансофія, пансофійна освіта, просвітництво, провіденціалізм, філософсько-освітній проект

Анотація

В статті розкриті евристичний потенціал та методологічне значення ідеї пансофійності, як універсального філософсько-освітнього проекту Я. А. Коменського. Актуалізоване сучасне осмислення ідеї пансофійності закладеної у європейську педагогічну традицію де успішне засвоєння основ наук пов’язують із енциклопедизмом, заснованим на пріоритеті загальнолюдських цінностей. Проаналізовано дослідження українського славіста Д. Чижевського, та чеського науковця Я. Паточки, які підкреслили виявив тенденцій епохи Бароко та Ренесансу у становлення пансофічних ідей, що тісно переплелися в «Пансофії» чеського педагога та представили його як видатного слов’янського філософа. Розглянуті дослідження сучасних українських науковців педагогічної проблематики піднятої видатним чеським філософом та педагогом, а також зв’язок ідеї пансофії із проблемами сучасної освіти. Визначено зміст пансофійної освіти, як нової парадигми, що об’єднує різні дисципліни у цілісну систему освіти. Підкреслено значення ідеї пансофії та системи трирівневого знання у руслі євроінтеграційних процесів сучасної української педагогічної науки та практики. Тому, що закладаючи фундамент філософії Просвітництва, розвиваючи ідеї гуманізму доби Відродження, видатний педагог наполягав на універсальному характері пансофічної освіти спрямованої на всебічний розвиток особистості, досягнення нею мудрості, як усвідомлення сенсу свого існування та самовизначення у житті. Зроблено висновок про те, що провіденціалізм великого чеського просвітника, в тому, що універсальність пансофійної освіти зливає свідомість і поведінку тих хто навчається в єдине європейське ментальне поле раціонального мислення.

Посилання

Кортгаазе, В. (2005). Від Меланхтона до Коменського і Чижевського. – Дрогобич-Київ: Коло. 380 с.

Лучкевич, В. (2009). Дмитро Чижевський – дослідник невідомої педагогічної спадщини Я. А. Коменського. Житомир, Вісник ЖДУ імені Івана Франка. № 46. С. 83–87.

Новосад, В.П. (2019). Розвиток ідей про пансофічну освіту Яна Амоса Коменського у сучасній педагогіці : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Мукачівський державний університет. Мукачево. 231 с.

Чижевський, Д. (2005). Як я шукав рукописи «PANSOPHYIE». Філософські твори. Т. 3. Київ : Смолоскип. С. 201–207. 456 с.

Ярощук, Л. Г. (2020). Коменіана в курсі історії педагогіки. Запоріжжя. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: Збірник наукових праць КПУ, Вип. 68. Т. 1. С. 39–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Лазуріна, Н. П., & Островська-Бугайчук, І. М. (2023). ІДЕЯ ПАНСОФІЙНОСТІ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО. Культурологічний альманах, (3), 175–183. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.24