АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕСХАТОЛОГІЇ: ІДЕЇ «СПАСИТЕЛЯ» ТА «АНТИХРИСТА» В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.30

Ключові слова:

есхатологія, актуалізація есхатології, «Спаситель», «Антихрист», Царство Боже

Анотація

Проведено філософський аналіз есхатології як процесу, що впливає на формування світогляду людини. Підкреслено, що особливу роль у сприйнятті сучасної війни відіграють есхатологічні уявлення, відчуття, настрої, які супроводжують як релігійну культуру, так й культуру людства в цілому. Наданий аналіз есхатологічних уявлень під час воєнного стану в Україні. Були використані такі методи як включене спостереження, герменевтичний аналіз текстів блогосфери та аналіз джерел за темою дослідження. Виявлена трансформація сучасних есхатологічних світоглядних уявлень під час воєнного стану. Філософське осмислення есхатології на теоретичному рівні ґрунтується на осмисленні філософії середньовіччя. В релігійній християнській свідомості з’являється нова інтерпретація історії. Для неї властива ідея незворотного руху до певної мети. На лінійному розумінні часу оснований символ Царства Божого. Властива історії спрямованість у майбутнє привносить в символ Царства Божого есхатологічні очікування, до яких прямує історія. В релігійній християнській есхатології та в символі Царства Божого міститься проблема тлумачення майбутнього для розуміння існування. Відповідь на питання про сенс буття в релігійній свідомості пов’язана з відповіддю на питання про сенс майбутнього та смисл історії. В фундаменті європейської цивілізації, яка ґрунтувалася на релігійному, християнському світогляді, лежало діяльнісне ставлення до світу. Європейська цивілізація спрямована на вдосконалення буття, підготовлене всім ходом історичного розвитку та світоглядною свідомістю. У соціально-філософському дискурсі доби Модерну з’являється поняття «кінець історії», яке вводить Гегель. Досліджено перебіг сучасних апокаліптичних уявлень як один з конвергентних процесів в релігійній сфері сьогодення. Аналізуючи блогосферу зроблено висновок про те, що сьогодні відбувається актуалізація есхатології. Виявлено, що «актуалізація есхатології» виступає базою, завдяки якій проаналізовано проблематику сучасної війни у есхатологічному вимірі. Зроблено висновки щодо проблем пізнання есхатологічних настроїв у сучасну епоху. З одного боку, загальна катастрофа, що загрожує людству, усвідомлюється в межах існуючих форм пізнання. З іншого боку, – вона містифікується, баналізується, архаїзується, вульгаризується, дадаїзується. Доведено, що сучасні ЗМІ формують амбівалентний образ сприйняття есхатологічного тлумачення подій, що відбуваються у процесі війни. В релігійному дискурсі апокаліптичні настрої включають вживання таких понять як «Спаситель», «Антихрист», «Апокаліпсис», «кінець світу», «Армагеддон», посилюють сакралізоване сприйняття подій, пов’язаних з війною в Україні. Обґрунтовано, що ті ж самі поняття, якщо їх вживати у секулярному середовищі, сприяють їх десакралізації. З’ясовано, що обидва дискурси викликають когнітивний дисонанс у споживача інформації.

Посилання

Tillich P. (1964). Systematic Theology, Volume III: Life and the Spirit, History and the Kingdom of God, 434 p. Chicago, University of Chicago Press.

Путін – Антихрист? Ні – просто бандит. Історична правда. (2014) URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/542beddfdeec5/

Звернення Митрополита Епіфанія (27 лютого 2022 р.). Православна церква України. (2022). URL: https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zvernennya-mytropolyta-epifaniya-27-lyutogo-2022-r/

Православні фундаменталісти підозрюють, що Путін – Антихрист. Матриця свободи. (2023). URL: https://myc.news/ua/obshestvo/pravoslavnye_fundamentalisty_podozrevayut_chto_putin__antihrist

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Розова, Т. В., Мартинюк, Е. І., & Никитченко, О. Е. (2023). АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕСХАТОЛОГІЇ: ІДЕЇ «СПАСИТЕЛЯ» ТА «АНТИХРИСТА» В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ. Культурологічний альманах, (3), 213–219. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають