ГАРМОНІЗАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ І МЕДІАГРАМОТНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.31

Ключові слова:

демократичні цінності, медіаграмотність, внутрішні міграції, освіта, інформаційна війна, фейкові новини, критичне мислення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу міграційних процесів на освітній ландшафт, зокрема, на освітній простір України після вторгнення росії 24 лютого 2022 року. В основу дослідження покладено теоретичні концепції освітнього ландшафту та впливу медіа на освіту, опрацьовані рядом вчених, включаючи Пауло Фрейре, Генрі Дженкінса, Ніка Кулдрі, Андреаса Хеппа та інших. Основна мета статті – виявити, як внутрішні та зовнішні міграційні процеси впливають на формування та розвиток освітнього простору в Україні. В статті детально аналізуються чинники, які впливають на інтеграцію мігрантів в освітнє середовище, а також розглядаються можливі стратегії для оптимізації цього процесу. Автор проводить SWOT-аналіз запропонованих стратегій, вказуючи на їхні сильні та слабкі сторони, можливості та потенційні загрози. Особливу увагу у статті приділено ситуації в Україні, де актуальність проблеми інтеграції мігрантів у освітній простір зросла в контексті військової агресії та внутрішньої нестабільності. Обговорюється, як культурні та соціальні аспекти, такі як взаєморозуміння та взаємоприйняття різних мовних, етнічних, культурних та соціальних груп, впливають на ефективність інтеграційних процесів. Стаття запрошує до рефлексії та дискусії фахівців у галузі освіти, соціології, культурології та політології, надаючи глибокий аналіз та нові перспективи для подальшого наукового дослідження та практичної реалізації.

Посилання

Couldry, N., & Hepp, A. (2017). The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

Jenkins, H. (2009). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Cambridge, MA: The MIT Press.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Svyrydenko D., Terepyshchyi S. (2020) Media Literacy and Social Responsibility of Educators in the Conditions of Information War: The Problem Statement. Studia Warmińskie, Т. 57. Pp. 75–83.

Заїчко В.В. (2023) Ідентичність та демократичні цінності в контексті концепції відкритої освіти. Демократичні цінності в освіті: виклики та можливості в епоху пост-правди. К.: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. С. 20–22.

Коростіянець Т.П. (2019) До постановки проблеми індивідуальних освітніх траєкторій. Інноваційна педагогіка: зб. наукових праць Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Одеса, Випуск 19. С. 9–13.

Мохонько В.А. (2023) Демократія та медіаграмотність в школах: дослідження World Values Survey. Демократичні цінності в освіті: виклики та можливості в епоху пост-правди: матеріали доповідей та виступів учасників Міжуніверситетського круглого столу, м. Київ, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 10 квітня 2023 року. – К.: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, С. 9–11.

Терепищий С. О. (2016) Сучасні освітні ландшафти, К. «Фенікс», 309 с.

Терепищий С. О. (2019) Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Філософія», 2 (45), 139–150.

Яковлев О. В. (2018) Діалог культур як чинник розвитку національного культурно-мистецького простору. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. № 1. С. 152–156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Терепищий, С. О. (2023). ГАРМОНІЗАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ І МЕДІАГРАМОТНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. Культурологічний альманах, (3), 220–227. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.31