АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНТЕРПРЕТАЦІЙ КУЛЬТУРНИХ УНІВЕРСАЛІЙ БАЛЕТУ В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.38

Ключові слова:

аксіологічний вимір, концептуальні цінності, аксіосфера, особистісний вимір життя, інтерпретація, балет, традиційні форми культури

Анотація

У статті розкривається система культурних універсалій балету як складного багатозначного феномену художньої культури. Розглянуто специфіку смислів «первинного» балетного твору як об’єкту художнього тлумачення на різних рівнях використання – від запозичення окремих елементів до перестворення цілого тексту. Виявлено ціннісно-інтерпретаційні домінанти – символи-знаки балету, що визначають провідні культурно-значимі смисли, розкрито та осмислено проблематику сприймання культурних універсалій відповідно до аксіологічних вимірів сучасності. Аксіологічний вимір інтерпретацій через розкриття нових зв’язків, джерел, сенсів відомого тексту балету «Лебедине озеро» дозволяє долучитися до глобального полілогу особистісних, соціальних та загальнолюдських цінностей в історичні моменти великих потрясінь, особливо – у часи цивілізаційних зрушень. Культурні універсалії балетного жанру, який виник з придворної розваги та ствердився у ХІХ ст. як казково-фантастичне видовище, під впливом глобальної трансформації світу перейшли у інший аксіологічний вимір. Попри розмаїття інтерпретацій відчутна тенденція до інтертекстуальної та міжтекстуальної взаємодії художнього тексту балету на основі виявлення та виокремлених в знаковій формі елементів-презентантів смислової цінності. Ціннісно-ранжований підхід до різних видів інтерпретації дозволяє реалізувати художнє завдання автора-інтерпретатора втілювати синергетику актуальних сенсів у новій системі цінностей з трансформацією або руйнуванням традиційних форм культури.

Посилання

Баумейстер, А. Де існують цінності та як їх знайти? URL: https://www.youtube.com/watch?v=4ATaxGg6rko

Біленко, Т. (2009). Мовні проблеми в Україні: потенціал єднання чи конфлікту / Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку : кол. моногр. : у 3 кн. Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка. С. 108–173.

Бистрицький, Є. (2020). Культура і комунікація в глобальному світі. Київ : Дух і літера. 416 с.

Кендзьор, Я. (2022). Лебедине озеро. URL: https://pravdatutnews.com / society/2022/03/08/13938-lebedyneozero-v-putinskomu-boloti-video

Ковалюк, Ю. (2014). Культурні коди в ідіоматиці. URL: https://www. sworld.com.ua/konfer36/731.pdf

Культурні цінності Європи. (2014). / за ред. Ганса Йоаса і Клауса Вігандта Пер.з нім.: Київ Дух і літера. 552 с.

Левченко, О. (2005). Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія / О. П. Левченко. – Львів: ЛРІДУ НАДУ. 353 c.

Маляр, Р. (2021). В костюмі лебедя. Балет і влада. URL: https://artslooker.com/v-kostyumi-lebedya-balet-ivlada-v-robotah-ukrainskih-mittciv/

Ніколаєвська, Ю.В. (2021). Нові виміри музикознавства ХХІ століття: досвід моделювання інтерпретативної теорії музичної комунікації. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. 2021. Вип. 131. С. 8–25. http://nbu.gov.ua/UJRN/Nvnmau_2021_131_4.

Приступенко, Т., Сергєєва, А. (2022). Культурний код: поняття та тенденції. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/18569

Півторак, Ю. (2022). Танець як зброя: балет у російській культурі. URL : https://www.youtube.com/watch?v=VyzYhO3KUBQ&t=616s

Підлипська, А.М. (2022). Балет «За двома зайцями» Юрія Шевченка – Віктора Литвинова в науковому та художньо-критичному дискурсі. Танцювальні студії, 5(2), 102–110. https://doi.org/10.31866/2616-7646.5.2.2022.269330

Підлипська, А.М. (2018). Балет Р. Поклітару «Лебедине озеро. Сучасна версія» у світлі критики. Танцювальні студії, (2), 76–83. https://doi.org/10.31866/2616-7646.2.2018.154496

Підлипська, А.М. (2019). Критичний дискурс інтерпретації балетної класики другої половини 1920-х – першої половини 1930-х років. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 30. С. 46–53.

Сергєєва, О. (2008). Структура і функції тексту в ранніх балетах І. Стравінського: автореф. дис…канд. мистецтвознав.: 17.00.03. Київ. 20 с.

Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія. (2019). / За загал. ред. проф. Ю. С. Сабадаш; редактори-укладачі: проф. Ю. С. Сабадаш, проф. І. В. Петрова. – Київ: Ліра-К. С. 86–108.

Скляренко, Г. (2018) Сучасне мистецтво України. Портрети художників. Київ : Huss. С. 82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Кравчук, О. Г. (2023). АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНТЕРПРЕТАЦІЙ КУЛЬТУРНИХ УНІВЕРСАЛІЙ БАЛЕТУ В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ. Культурологічний альманах, (3), 271–278. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.38

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ