ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ МЕДІА ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КУЛЬТУР ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.39

Ключові слова:

глобалізація, інформаційні технології, культура, медіа, транснаціональні медіа, факультет культури і мистецтв

Анотація

Метою роботи є розкриття транснаціональних медіа та глобалізації в аспекті взаємозв’язку культур та інформаційних технологій. Мета дослідження обумовлена тим, що на сьогодні транснаціональні медіа мають досить вагомий вплив на культуру, що обумовлено глобалізаційними процесами. Водночас необхідно зазначити, що вплив транснаціональних медіа обумовлений передовсім тим, що такі медіа розкривають глобальні теми, які стосуються загальнолюдських проблем. До того ж вони функціонують у різних державах та спрямовані на іноземну аудиторію, що значно посилює їх вплив на суспільство. При цьому для відображення питання зв’язку транснаціональних медіа, було досліджено веб-портал Факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. Зокрема, використання веб-порталу дозволяє факультету ефективно та швидко поширювати новини, які стосуються життя навчального закладу та культури і мистецтва загалом. Методологія дослідження полягає у застосуванні таких методів як описовий, аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, прогнозування. Застосування цих методів сприяє відображенню зв’язку медіа, культури, глобалізації. Описовий метод застосовано для відображення сутності поняття «транснаціональні медіа». Метод аналізу і синтезу використано для висвітлення наукових праць з теми дослідження. Метод порівняння застосовано для зіставлення основних напрямів використання транснаціональних медіа та їх впливу на культуру. Метод узагальнення застосовано для підбиття підсумків. Метод прогнозування дозволив визначити подальші аспекти розвитку транснаціональних медіа та їх впливу на культуру, глобалізацію, інформаційні технології. Наукова новизна полягає у тому, що було вперше досліджено Факультет культури і мистецтв Херсонського державного університету як аспект впливу медіа на культуру. Транснаціональні медіа є вагомим інструментом впливу на культуру та на глобалізацію. На прикладі Факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету було визначено, що сучасні заклади вищої освіти активно використовують соціальні медіа платформи для просування освітніх послуг та формування нових підходів до культури.

Посилання

Artz, L. (2016). Transnational Media Corporations and the Global Division of Cultural Labor and Consumption. Revue française des sciences de l’information et de la communication, vol. 17, p. 25–38.

Blackey, W. (2019). Transnational Media. London: Willey and sons, p. 25.

Creative Hub «Dynasty». URL: https://www.kspu.edu/About/Faculty/FCultureArts/storinki_facultetu/Hub.aspx (дата звернення: 09.08.2023).

Городенко, Л. (2014). Новітні медіа. Київ: Академія Української Преси. 241 с.

Darling-Wolf, F. (2018). Imagining the global: transnational media and popular culture beyond East and West. Ann Arbor: University of Michigan Press, р. 201.

Житарюк, М. (2018). Теорії та моделі масової інформації. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 244 с.

Любчик, К. (2020). Корпоративні медіа-стратегії транснаціональних корпорацій. Держава та регіони. Вип. 1. С. 16–19.

Малінін, В. (2020). Медіакорпорації в Україні: сучасні реалії розвитку. Інституту журналістики. Вип. 1. С. 3–5.

Mishra, S. (2020). Transnational Media. Key Concepts in Intercultural Dialogue. № 95. P. 1–2.

Носова, Б. (2016). Поєднувальна роль публіцистики в міжкультурному діалозі. Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Вип. 1. С. 120–123.

Сарміна, Г. (2016). Процес дигіталізації як передумова виникнення крос-медіа. Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Вип. 1. С. 131–137.

Факультет культури і мистецтв. URL: https://www.kspu.edu/ About/Faculty/FCultureArts.aspx (дата звернення: 09.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Кузнецов, С. В., Левченко, М. Г., & Форостян, А. Ф. (2023). ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ МЕДІА ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КУЛЬТУР ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Культурологічний альманах, (3), 279–283. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.39

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ