ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.42

Ключові слова:

соціально-культурна діяльність, мериторні блага, США, Україна, управління, державна підтримка

Анотація

Характер взаємовідносин культури та держави завжди був предметом дискусій у науковому світі. У культурологічних та філософських дослідженнях домінує думка, згідно з якою культура одночасно і відчуває на собі вплив змін у суспільстві, та несе за них відповідальність, оскільки докорінні перетворення в суспільстві та державі ґрунтовні настільки, наскільки вони втілюються в культурі і, навпаки, зміни в культурі ґрунтовні настільки, наскільки вони втілюються у «фундаменті» життєдіяльності суспільства та держави. Передаючи на місцевий рівень основну долю відповідальності за соціальну інфраструктуру і соціально-культурний розвиток, держава зберігає за собою здійснення загальнонаціональних соціальних програм забезпечення й інших соціальних гарантій, які встановлюються законом, фінансування загальнонаціональних об’єктів культури, окремих учбових закладів, об’єктів і програм охорони здоров’я, а також надання мотивованої конкретними умовами цілеспрямованої фінансової допомоги регіонам. Перспективи розвитку сфери культури, пов’язані з оптимальною відповідністю інтересів усіх організаторів соціокультурної діяльності, з розумінням реальності управлінського інструментарію, створення умов для особистої зацікавленості кожного працівника в кінцевих результатах праці, залучення до управління більш прагматичних практиків та фахівців у галузі театрально-концертної діяльності, фінансування потреб розвитку художніх колективів, проведенням та впровадженням сучасних маркетингових досліджень в організацію та управління установами культури. В даний час немає єдиного методологічного підходу до визначення та формування механізму управління сукупними ресурсами установ сфери культури, заснованого на оптимізації сукупних витрат та спрямованого на підвищення ефективності використання наявних ресурсів та максимізацію прибутку організації.

Посилання

Абрамов Л.К. (2020). Менеджмент у сфері культури. Кіровоград: ЦПТІ. 88 с.

Дєгтяр А.О. (2019). Прийняття державно-управлінських рішень у соціальній сфері: монографія. Харків: Вид-во С.А.М. 252 с.

Дєгтяр О.А. (2020). Інституціональний механізм державного управління соціальною сферою. Теорія і практика державного управління: зб. наук.пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». Вип. 1 (40). С. 221–229.

Євсєєва О.О. (2021). Стратегічні напрями соціального розвитку, шляхи державного регулювання: монограф. К.: СПДФО Коваленко В. Ф. 524 с.

Корецький М.Х. (2020). Стратегічне управління: навч. посіб. К.: Політехніка. 240 с.

Малиновський В.Я. (2022). Державне управління: навч. посіб. К.: Атака. 576 с.

Мельниченко Н.О. (2022). Засади конституційного регулювання соціокультурної сфери країн ЄС. Актуальні проблеми держави і права. № 3. С. 286–289.

Одінцова Г.С. (2021). Теорія і історія державного управління: Опорний конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять. Х.: УАДУ (ХФ). 136 с.

Петрова І. В. (2022). Проектування у соціокультурній сфері: навч. посіб. К.: КНУКіМ. 372 с.

Петрушенко Ю.М. (2020). Фінансове забезпечення культурного розвитку регіону. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. № 2, т. 2. С. 160–169.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України (2020). Закон України від 23.03.2000 р. № 1602"III. Retrieved from: http://zakon5.ra" da.gov.ua/laws/show/1602"14.

Русаков С.С. (2019). Арт-ринок: культурологічний аналіз та перспективи дослідження. Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії]. Випуск 30. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ». С. 105–107.

Стеценко К. (2005). Стратегії культури України. Філософія і менеджмент самоздійснення нації. К.: Держ. акад. керівн. кадрів культури та мистецтва. 69 с.

Онищенко О.С. (2021). Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Поляруш, Є. В. (2023). ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Культурологічний альманах, (3), 297–303. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.42

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ