КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-БІОГРАФІЧНИЙ НАРАТИВ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ НЕСТОРА НИЖАНКІВСЬКОГО В ЧАСОПИСІ «СВОБОДА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.44

Ключові слова:

музично-культурологічна публіцистика, життєтворчість Нестора Нижанківського, спогадові статті, творці культурно-мистецького життя Східної Галичини першої третини ХХ століття, часопис «Свобода», композиторська музично-критична спадщина

Анотація

У дослідженні висвітлюються маловідомі сторінки життя і творчості українського композитора, педагога, музичного критика, корифея культурно-мистецького життя Східної Галичини першої третини ХХ століття Нестора Нижанківського крізь призму публіцистичних матеріалів, що побачили світ на сторінках американського часопису «Свобода». Авторами газетних дописів є видатні культурно-освітні діячі, зокрема Антін Рудницький, Ігор Соневицький, Роман Придаткевич, Осип Залеський, які разом митцем були фундаторами національного музичного простору в період бездержавності. Констатовано, що друковані статті мистецького змісту в найстарішому україномовному часописі «Свобода» стали багатоаспектним культурологічним літописом, який сприяв збереженню історичної пам’яті нашого музичного минулого. Проаналізовано змістову наповненість спогадових пресодруків, амплітуда котрих охоплює широкий інформаційний спектр від біографічно-музичної подієвості до характеристики стильових особливостей композиторського доробку Н. Нижанківського, розгляду критичної практики та громадсько-освітньої діяльності. На основі описаних публіцистами рис характеру зазначеного українського музиканта викристалізовується його особистісний портрет як принципового митця-професіонала, людини-патріота, чуйної та делікатної натури. Доведено, що друковане слово про цю видатну мистецьку особистість сприяло глибокому осмисленню його соціокультурологічного внеску в розвиток національного мистецтва та дає підстави виділити ці публікації в персоніфіковану спеціалізовану зону – нижанківствознавство.

Посилання

Бугаєва О. (2021). Українська музична біографіка: константи і трансформації. Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм: колективна монографія / В. І. Попик, Г. А. Александрова, Л. І. Буряк та ін.; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; редкол.: В. І. Попик (відп. ред.) та ін. Київ. С. 179–241.

Булка Ю. (1997). Нестор Нижанківський: Життя і творчість. Львів ; Нью-Йорк: В-во М. П. Коць. 63 с.

Залеський О. (1960). Нестор Нижанківський (У двадцяті роковини смерти композитора). Свобода. Ч. 83. 3 травня. С. 2.

Карась Г. (2012). Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія. Івано-Франківськ: Тіповіт, 1164 с.

Мельник Л. (2013). Музична журналістика: теорія, історія, стратегії. На прикладах із щоденної преси Львова від початків до сьогодення: монографія. Львів: ЗУКЦ. 384 с.

Молчко У. (2014). Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського: монографія. Дрогобич: Посвіт. 304 с.

Придаткевич Р. (1954). Спомини про життя Нестора Нижанківського. Свобода. Ч. 59а. 27 березня. С. 2; Ч. 60в. 30 березня. С. 2; Ч. 61с. 31 березня. С. 2; Ч. 62d. 1 квітня. С. 2.

Рудницький А. (1940). Нестор Нижанковський (Посмертна згадка). Свобода. Ч. 152. 1 липня. С. 3.

Соневицький І. (1953). Нестор Нижанківський. Свобода. Ч. 250. 4 грудня. С. 3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Романюк, Л. Б., & Молчко, У. Б. (2023). КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-БІОГРАФІЧНИЙ НАРАТИВ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ НЕСТОРА НИЖАНКІВСЬКОГО В ЧАСОПИСІ «СВОБОДА». Культурологічний альманах, (3), 312–318. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.44

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ