СУБ’ЄКТ, СУБ’ЄКТНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ

Автор(и)

  • Олексій Віталійович Матвієнко

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.26

Ключові слова:

суб’єкт, суб’єктність, держава, комунікація, ефективна комунікація, успішна комунікація

Анотація

У ХХІ столітті в умовах розширення та труднощів політичної комунікації загострюється питання суб’єкта та суб’єктивності, допустимості використання різних інструментів, які могли б привести до успішної комунікації, ступеня раціонального та об’єктивного сприйняття дійсності, можливості впливу на сучасні процеси, які відбуваються. Основна мета статті – уточнити розуміння поняття суб’єкта й суб’єктивності та їх значення для специфіки суб’єктного аналізу політичних комунікацій та оцінити ступінь сформованості суб’єкта в українському суспільстві. Спираючись на аналіз історико-філософських систем, автор доводить, що успішна комунікація залежить від філософсько-соціальних та політично-соціальних аспектів. Питання успішної комунікації між суб’єктами як на суспільному рівні, так і в політичних колах є важливим, оскільки забезпечує зміни та перетворення в самій державі, а також формує орієнтири, за якими має рухатися політична еліта України для забезпечення ефективної й успішної комунікації на світовій арені. Саме тому головною проблемою в цій сфері в українському суспільстві є дефіцит політичної еліти (політичних суб’єктів), яка була б дійсно професійною та для якої головним питанням був би успіх та розвиток України як держави. Автор статті розкриває пізнавальні та онтологічні умови подальшого збереження й розуміння значення поняття «суб’єкт» у сучасній науці й політичній комунікації загалом, пропонуючи власну версію не просто теоретичного узагальнення цього питання, а практичного його застосування, що дає змогу перейти до політично-комунікативного аналізу суб’єктності. З одного боку, як світоглядно-змістовне розуміння поняття суб’єкт як фізичної чи юридичної особи, а з іншого – як специфічної ролі на політичній та міжнародній арені. Основою організаційно-змістовної суб’єктності є діяльність, а важливою умовою і формою прояву суб’єкта – ставлення до широкого спектра проблем, що має в основі самостійність, рефлективність та цілепокладання. Коли ми говоримо про українську державу, то маємо враховувати суверенність, дієздатність, цивілізаційну зрілість і політичну незалежність.

Посилання

Аристотель, (2020). Метафізика. Харків: Фоліо. 300 с.

Аристотель, (1992). Метафізика; Політика. Читанка з історії філософії: в 6-ти кн. – Кн.1. Філософія стародавнього світу/ Під ред. Г.І. Волинки. Київ: Довіра. 207 с.

Гегель, Г.В.Ф. (2004). Феноменологія духу. Київ: Основи. 548 с.

Декарт, Р. (2000). Метафізичні розмисли. Пер. з франц. З. Борисюк. Київ: Юніверс. С.21-298.

Кант, І.(2004). Критика практичного розуму. Переклад з німецької : І. Бурковський. Київ: Юніверс.240 с.

Кант, І. (2004). Рефлексії до критики чистого розуму. Переклад з німецької й латини: І. Бурковський. Київ: Юніверс. 464 с.

Кант, І. (2022). Критика сили судження. Пер. В. Терлецький. Київ: Темпора. 906 с.

Скржинська, М. В. (2003). Арістотель. Енциклопедія історії України : у 10 т. / ПАН України, ІН-Т історії України. Київ. Т. 1. С. 120.

Хайдеґгер, М. (2003). Бытие и время /Пер. з нем. В.В. Бибихина. Харков: «Фоліо». 503. [9] с. (Philosophy).

Фуко, М. (2003). Археологія знання. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи». 326 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Матвієнко, О. В. (2024). СУБ’ЄКТ, СУБ’ЄКТНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. Культурологічний альманах, (1), 213–218. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.26