КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ЯВИЩ ДІЙСНОСТІ В НАУЦІ ТА МИСТЕЦТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.30

Ключові слова:

комунікація, модель, знак, уява, артпрактики, пізнання

Анотація

У роботі порівнюються комунікативні засоби науки та мистецтва з точки зору комунікації як особистісного способу пізнання дійсності. Зокрема, здійснюється спроба знайти точки дотику комунікативних моделей, що пропонуються, з одного боку, наукою з її логічним апаратом осягнення дійсності, а з іншого боку, мистецтвом, яке вибудовує модель дійсності на основі відчуттів та апелює до емоцій і глибинних архетипів людської свідомості. У даному контексті пізнання може здійснюватися через посередництво комунікативних засобів, які надає мистецтво, зокрема через такі структури свідомості людини, як уява, на основі знакових чуттєво доступних засобів зв’язку людини та предметів дійсності. Таке пізнання є одним із способів набуття особистісного знання. За визначенням М. Полані, це знання, яке виростає на основі індивідуального досвіду комунікування із предметом, що пізнається. Із метою вироблення підходу до подібного роду когнітивної практики у статті здійснюється огляд наукової літератури стосовно описаного явища. Так, загальна методологічна база проблеми поділяється на чотири групи. Перша група, яка є найбільшою, представлена літературою, яка розкриває значення комунікативних процесів у вивченні культурної динаміки. До другої групи належить література, що розкриває семіотичну специфіку моделювання у комунікативному просторі. Третя група присвячена роботам, які визначають методику вивчення структури комунікативного простору. Четверта група розкриває окремі аспекти теми в зв’язку з уведенням поняття «модель» у практику комунікаційних досліджень, а також розглядає різноманіття комунікаційних моделей, цілей і умов їх створення. Загальним підсумком роботи є спроба окреслити перспективу подальшого використання моделей, створених засобами мистецтва для відтворення характеристик змодельованого об’єкта і створення умовного образу дійсності реалій культури. Модель в даному відношенні потрібна досліднику для кращої організації його думок про дійсність і виявлення механізмів її дослідження. Це актуалізує звернення до проблеми виявлення структури комунікативного простору як необхідного етапу у вивченні культури.

Посилання

Collingwood, R.G. (2014). The Principles of Art. Mansfield Centre, CT: Martino Publishing. 347 p.

Polanyi Michael. (1980). Personal Knoweledge. Towards А Post-Critical Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press. 344 p.

Sebeok Thomas A. (2001). Signs: An introduction to Semiotics. Second Edition / Th. A. Sebeok. – Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press. 193 p.

Андрущенко, Т.В. (2011). Комунікативні чинники толерантності. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 51 (№ 9). С. 497–503.

Бистрицький, Є. (2020). Культура і комунікація в глобальному світі. Київ: Дух і літера. 416 с.

Гомілко, О. (2001). Метафізика тілесності. Київ: Наукова думка. 238 с.

Джеймісон, Ф. (2008). Постмодернізм або логіка культури пізнього капіталізму. Київ: Курс. 504 с.

Ділі Джон. (2000). Основи семіотики. Пер. з англ. А. Карась. Львів: Арсенал. 232 с.

Єрмоленко, А.М. (1999). Комунікативна практична філософія. Київ: Лібра. 488 с.

Карась, А. (2008). Семіотична перспектива інтерпретації реальності як дійсності. Київ: Філософська думка. Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України. № 5. С. 16–29.

Кримський, С.Б. (1996). Трансформація методологічної свідомості науки. Наука та наукознавство. Міжнародний науковий журнал. № 3-4. С.32-38.

Крістева, Ю. (2004). Полілог. Пер. з фр. П. Таращука. Київ: Юніверс. 480 с.

Кузь, О.М. (2010). Репрезентації суб’єктності в постсучасності. Харків: ФОП «Лібуркіна Л.М.», ІНЖЕК. 312 с.

Куцепал, С.В. (2004). Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост-». Київ: ПАРАПАН. 324 с.

Легенький, Ю.Г. (2023). Соціальний дизайн: образ і документ в часові та просторі культури [монографія]. Київ-Переяслав-Ніжин : видавець «Лисенко М.М.» 383 с.

Легенький, Ю.Г. (2012). Мир как культура. Культура как мир (очерки дифференциальной культурологии). Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 488 с.

Пітерс, Дж.Д. (2004). Слова на вітрі: історія ідей. Пер з англ. А. Іщенка. Київ: Вид. дім «КМ Академія». 302 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Сковронський, Б. В. (2024). КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ЯВИЩ ДІЙСНОСТІ В НАУЦІ ТА МИСТЕЦТВІ. Культурологічний альманах, (1), 244–250. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.30