КОНЦЕПТ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР У ПОЛЬСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.39

Ключові слова:

діалог культур, міжкультурна комунікація, міжкультурний переклад, філософія діалогу, діалог, філософія культури, Польща, науковий дискурс

Анотація

Пропонована публікація зосереджена на аналізі рецепції проблеми діалогу культур у працях польських науковців початку ХХІ століття. Констатовано, що в польському науковому дискурсі превалює міждисциплінарний підхід до студіювання тематики міжкультурного діалогу. Особливу увагу науковці приділяють термінологічному аспекту, що виявляється в плюралізмі підходів до визначення концепту «діалог». Аналіз найбільш ілюстративних праць польських учених 2000-х рр. дав змогу автору виокремити характерні тенденції розробки проблематики культурологічних аспектів філософії діалогу, що виявляються у: популярності концепцій М. Бахтіна та Е. Левінаса, які хибно сприймають як універсальні моделі дослідження будь-яких явищ сучасної культури; зловживанні політичними та соціологічними трактуваннями концепту міжкультурного діалогу; впливовості теологічної течії в польській філософії діалогу, представленій Ю. Тішнером та його послідовниками. У статті зроблено акцент на діяльності представників Лабораторії міжкультурного перекладу у Варшаві, яка з початку ХХІ століття сприяла популяризації ідей міжкультурної комунікації й сприймалася не тільки як творче об’єднання антропологів культури та перекладознавців, а і як вільний простір для міжкультурної комунікації. Відзначено також залежність польської культурологічної науки від праць американських теоретиків міжкультурного діалогу, що створює проблему поширеності хибного сприйняття діалогу культур як виключно міжрелігійної або міжнаціональної комунікації, що становить варіацію політичного та соціологічного сприйняття цього засадничого концепту культурологічної науки. У висновках констатовано безуспішність спроб аналізу польськими науковцями проблеми діалогу культур засобами обмеженого методологічного інструментарію в межах однієї наукової дисципліни та недостатній рівень вивчення тематики міжкультурного діалогу з погляду теорії та філософії культури.

Посилання

Добжиньскі, А. (2015). Природа зла в польській філософській думці: Ю. Тішнер, В. Гринєвіч, Л. Колаковські. Актуальні проблеми філософії та соціології, 6, С. 57–62.

Лучицька, В. (2016). «Драма» людської особистості у філософії Ю. Тішнера. Мультиверсум. Філософський альманах, 9–10 (157–158), С. 124–136.

Невмержицька, О. (2018). Аксіологічно-етичне вчення Юзефа Тішнера у розумінні проблем релігійної антропології. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Гуманітарні студії, 280, С. 166–174.

Chudzik, A. (2023). Elementy koncepcji języka i kultury Michaiła Bachtina w badaniu nowomedialnych form gatunkowych. T. Kurdyła, B. Ziajka (Red.), Zagadnienia lingwistyczne w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej, (s. 203–222). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Czajka, A. (2020). Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międzyreligijnego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Czech, M. (2023). Przekład na styku kultur. Od translatorskiego pesymizmu do (niesymetrycznego) dialogu międzykulturowego. Perspektywy Kultury, 2/2 (41), 181–206.

Dobrowolska, B. (2020). Edukacja dialogowa a kontekst kulturowy szkoły w tle koncepcji Jerome’a S. Brunera. Spotkania ze światem kulturowo różnym w klasie szkolnej. Edukacja Międzykulturowa, 2 (13), 281–294.

Leppert, R. (2008). Dialog jako dyskurs? E. Dąbrowa, D. Jankowska (Red.), Pedagogika dialogu: dialog w teorii i praktyce edukacyjnej, (s. 342–347). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Majbroda, K. (2020). Śmiech – dialog – wywrotowość. Bachtin w recepcji antropologicznej. Lud, 104, 493–509.

Saganiak, M. (2013). O niemożliwości dialogu niędzykulturowego. Teza prowokacyjna. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski (Red.), Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, (s. 93–113). Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.

Sołtys, A. (2021). Czy woluntaryzm etyczny kreuje kulturę dialogu? Resovia Sacra, 28, 561–576.

Tischner, J. (2018). Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków: Znak.

Zarzycka, G. (2000). Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski. Łódż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Горб, Є. С. (2024). КОНЦЕПТ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР У ПОЛЬСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХХІ СТОЛІТТЯ. Культурологічний альманах, (1), 304–309. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.39

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ