ТІЛО ЯК ОБ’ЄКТ ДИСЦИПЛІНУВАННЯ ТА КОНСЬЮМЕРИЗАЦІЇ У МОДЕРНУ ЕПОХУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.45

Ключові слова:

тілесність, медикалізація тіла, дисциплінарний контроль, еротизація культурних практик, публічність, приватність

Анотація

У статті аналізуються етапи формування дискурсу тілесності у модерній європейській культурі. Мета статті – окреслити взаємозв’язок між медико-анатомічним, владно-дисциплінарним та економіко-консьюмериським контекстами публічного оприявнення приватних проявів тілесності. У модерний період історії європейської культури сформувалося кілька підходів до пояснення природи людини з огляду на акцентуацію її провідних і запитуваних спроможностей. Зокрема, інтенсивна індустріалізація посприяла приверненню уваги до тілесної природи людини, її виробничих спроможностей на противагу попередньо акцентуйованій раціональності та духовності. З одного боку, вагомим був медико-анатомічний погляд на людське тіло як на функціональну машину-організм. З іншого боку, мистецтво, зокрема література, напрацьовує власний секулярний словник для опису чуттєвих проявів людської природи, котрі не обмежуються лише витривалістю, виробничою придатністю, а і включають ірраціональні аспекти самооприявнення людини, наприклад у приватному житті. Саме з цього другого наративу розвивається потужний новочасовий дискурс сексуальності. Остання є проявом не стільки природних властивостей людського тіла, як суспільних комунікативних практик та способів говорити про інтимність. Сексуальність – сконструйоване колективне уявлення про інтимність, що окреслюється поняттями задоволення, бажання, прагнення. Дискурс сексуальності зруйнував непроникні раніше межі між приватним та публічним, що призвело до еротизації суспільних практик, зокрема практик речового та сервісного споживання для набуття, присвоєння характеристик привабливості, згенерованих ззовні. Отже, тіло медикалізується, естетизується, вимагаючи все більше як фізичних, так і психологічних ресурсів. Асексуальне тіло робітника вимагало зовнішнього контролю та примусу, сексуалізоване тіло гедоніста – суспільно-комунікативного спонукання та самодисципліни.

Посилання

Онищук, О. (2022). Тілесна ідентичність у фокусі біотехнологічних вдосконалень. Вісник Львівського університету. Серія «Філософсько-політологічні студії». Вип. 43. С. 139–144.

Скорик, І. Г. (2023). Семантика наготи в модній фотографії кінця ХХ – першої чверті ХХІ століття. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 1. С. 127–131. URL: https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4839/Visnyk_1_2023-127-131.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Чміль, Г. П., Корабльова, Н. С. (2020). Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія. Культурологічна думка. № 17. С. 19–44. URL: https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD17_Chmil_Korablova.pdf.

Baudrillard, J. (1976). The Body, or The Mass Grave of Signs. Symbolic Exchange and Death. SAGE Publications Ltd. URL: https://sk.sagepub.com/books/symbolic-exchange-and-death-revised-edition.

Entwistle, J. (2015). The fashioned body: Fashion, dress and modern social theory. Cambridge. Polity Press. 272 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=4Yj0BgAAQBAJ&pg=PT1&hl=uk&source=gbs_selected_pages&-cad=2#v=onepage&q&f.

Foucault, Michel. (1990). The History of Sexuality. Translated by Robert Hurly. New York. Vintage Books. 167 p.

Kit Wah Man Eva. (2016). Bodies in China: Philosophy, Aesthetic, and Politics. Hong Kong. The Chinese University Press. 254 p.

Morrison, Ewan. (2012). What I’m thinking about ... why capitalism wants us to stay single. The Guardian, 11 Aug 2012. URL: https://www.theguardian.com/books/booksblog/2012/aug/11/ewan-morrison-capitalism-single.

Palmeroni Nina, Claes Laurence, Verschueren Margaux, Raeman Leni, Luyckx Koen. (2021). Internalization of Appearance Ideals and Appearance Comparison among Adolescent Boys and Girls: The Role of Identity Formation. Identity. An International Journal of Theory and Research. Volum 21. Issue 3. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15283488.2021.1930542?needAccess=true.

Westerlund, Fredrik. (2022). Exposed: On Shame and Nakedness. The Journal of Ethics. 51(4). P. 1–29. URL: https://philarchive.org/archive/WESEOS.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Осадча, Л. В. (2024). ТІЛО ЯК ОБ’ЄКТ ДИСЦИПЛІНУВАННЯ ТА КОНСЬЮМЕРИЗАЦІЇ У МОДЕРНУ ЕПОХУ. Культурологічний альманах, (1), 347–354. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.45

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ