НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.11

Ключові слова:

історіографія, феномен, історична спільнота, історична територія, суспільна єдність, формування нації.

Анотація

У роботі досліджено та проаналізовано значення та підходи до наукового вивчення та осмислення таких понять, як: «нація», «націоналізм» та «національна ідентичність». Висвітлення розуміння і тлумачення зазначених термінів окреслено крізь призму наукових трансляцій історіографічного потенціалу. У статті з’ясовано основні аспекти, які на прикладі праць українських та зарубіжних дослідників відображають розуміння та підходи щодо формування нації. Визначено критерії того, що відрізняє націю від народу. Досліджено, яким чином науковці у своїх працях визначають чинники для існування нації. Обґрунтовано в розрізі вивчення історіографічної спадщини, які є типології націоналізму, а також, який зміст може бути закладений щодо розуміння цього поняття. На прикладі змістовних засад монографії Г. Касьянова «Теорії нації та націоналізму» окреслено, які етапи можуть бути передбачені у становленні «націоналізму». Аналізуючи праці британського дослідника феноменів нації та націоналізму Ентоні Дейвіда Сміта, визначено головні положення доктрини націоналізму. Обґрунтовано, які підходи визначає вчений щодо значення самого терміна «націоналізм». Окреслено найважливіші риси національної ідентичності, які характеризуються у наукових працях Е. Сміта. Використовуючи обґрунтування представників української та зарубіжної історіографії, визначено, яку роль у формуванні нації, національної ідентичності відіграє духовність. Обґрунтовано наскільки остання може співвідноситись із суспільною ідеологією або ж релігійними факторами. Визначено, як національна ідентичність може впливати або поєднуватись з ідеологіями, суспільними рухами, при цьому не втрачаючи своєї унікальності та оригінальності.

Посилання

Винниченко В. (1990). Відродження нації. В 4-х Т. Київ. 1990.

Енциклопедія сучасної України (2020) / Гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк так ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. 712 с. URL: https://esu.com.ua/ (дата звернення: 22.06.2023).

Зелінська Є. І. (2009). Поняття «нація» та особливості її формування. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. пр. Вип. 80. Київ. С.42-49.

Касьянов Г. В. (1999). Теорії нації та націоналізму. Київ: Либідь. 352 с. URL: http://litopys.org.ua/kasian/kas. htm (дата звернення: 23.06.2023).

Лисяк-Рудницький І. (1994). Історичні есе. В 2 Т. / Пер. З англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. Т. 1. Київ: Основи. 554 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Lysiak-Rudnytskyi_ Ivan/Istorychni_ese_Tom_1/ (дата звернення: 22.06.2023).

Сміт Е. (1994). Національна ідентичність. Київ: Основи. 224 с. URL: http://litopys.org.ua/smith/smi.htm (дата звернення: 22.06.2023).

Сміт Е. (2006). Нації та націоналізм у глобальну епоху. Київ: Ніка-Центр. 320 с. URL: http://litopys.org.ua/ smith/smg.htm (дата звернення: 22.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-18

Як цитувати

Лопацька, Н. М. (2023). НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. Культурологічний альманах, (2), 89–94. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.11

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ