ІСТОРИЧНІ КОНТЕКСТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ІІ ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ В ОПОЛЬСЬКІЙ ДІЄЦЕЗІЇ НА ТЛІ ЛІТУРГІЙНОЇ ОСВІТИ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ ПІСЛЯ 1945 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.4

Ключові слова:

Католицька Церква, Опольська дієцезія, Другий Ватиканський Собор, літургія, літургійна музика

Анотація

Стаття представляє комплексне та поглиблене дослідження розвитку та впливу літургійних реформ у Католицькій Церкві в Польщі з особливим наголосом на змінах, запроваджених ІІ Ватиканським Собором. Особлива увага приділяється музичній освіті, ролі літургійної музики як невіддільної частини літургії, підкреслюючи її вплив на урочистість і глибину богослужіння. Аналіз спрямований на вплив конституції «Sacrosanctum Concilium» і наступних інструкцій, таких як «Musicam Sacram», на музичну освіту та теорію в літургії, вказуючи на їхнє значення для активної участі вірних у літургії. Він також розглядає розвиток музичної та літургійної освіти в Польщі після реформи Другого Ватиканського Собору та проблеми у підтримці гармонії між проголошеною вірою та літургійною практикою. Стаття досліджує історичне та культурне підґрунтя запровадження реформ Другого Ватиканського Собору в Опольській єпархії, наголошуючи на ролі літургійної освіти в Церкві в Польщі після 1945 року. Цей аналіз включає вплив цих змін на практики та сприйняття літургії вірними, приділяючи особливу увагу літургійній музиці як вирішальному елементу богослужіння. Використовуючи багаті історичні джерела, автор висвітлює процес адаптації до реформ, а також виклики, з якими стикаються, зокрема труднощі у підтриманні гармонії між проголошеною вірою та літургійною практикою. Стаття розкриває специфіку польського контексту у зв’язку з глобальним рухом літургійної віднови, водночас показуючи важливість діалогу між традицією та сучасністю в релігійному житті Польщі другої половини ХХ століття. На завершення стаття робить важливий внесок у розуміння динаміки літургійних змін у Католицькій Церкві в Польщі, зосереджуючись на Опольській дієцезії, вказуючи на широкі культурні та соціальні рамки, які сформували ці процеси.

Посилання

Anusz A. i A. (1994). „Samotnie wśród wiernych”. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944–1994). ALFA, Warszawa.

Benedykt XVI. (2007). Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis. 22 II 2007.

Dekret Komisji Liturgicznej w sprawie polskich tekstów Konstytucji o Świętej Liturgii. (1964). 1 X 1964.

Dudek A. (1995). Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970. PiT, Kraków.

Gowin J. (1995). Kościół po komunizmie. Znak, Kraków

Jaschinski E. (1990). Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? Die Entstehung der Aussagen über die Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium” (1963) und bis zur Instruktion „Musicam sacram (1967). Brill. Schöningh, Regensburg.

Jan Paweł II. (1988). List apostolski Vicesimus quintus annus. W dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia konstytucji soborowej „Sacrosanctum Concilium” o świętej liturgii, 4 XII 1988.

Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Pallottinum, Poznań.

Kąkol K. (1985). Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 10. Kisielewski S. (1990). Abecadło Kisiela. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Konferencja Episkopatu Polski. (2017). Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, 14 X 2017.

Konferencja Episkopatu Polski. (1979). Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 8 II 1979.

Konferencja Episkopatu Polski. (1991). Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, 22 VI 1991, w: [brak red.] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1998.

Konferencja Episkopatu Polski. (1964). List do duchowieństwa w związku z wejściem w życie konstytucji soborowej o liturgii świętej, 2 IV 1964.

Konferencja Episkopatu Polski. (1990). Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej, 2 V 1990, w: [brak red.] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1998.

Konferencja Episkopatu Polski. (1980). Przepisy wykonawcze do instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego „Inaestimabile domum”, 11 XII 1980.

Konferencja Episkopatu Polski. (1972). Wskazania o nabożeństwach, 30 X 1972.

Konferencja Episkopatu Polski. (1971). Zarządzenie z związku z przepisami Trzeciej Instrukcji Świętej Kongregacji Kultu Bożego o należytym wykonywaniu konstytucji o liturgii świętej, 31 III 1971.

Kongregacja Kultu Bożego. (1970). Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 26 III 1970. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja „Varietatis legitimae”, 25 I 1994.

Konstitution über die heilige Liturgie. Einleitung und Kommentar von Univ.-Prof. Dr. Josef Andreas Jungmann SJ, Innsbruck, nr 9–109.

Kopiec J. (1999). Kościół w Polsce po 1945 roku. Wydawnictwo św. Krzyża, Opole.

Lesiński A. (1995). Służba wojskowa kleryków w PRL (1959–1980). Ośrodek Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn.

Liebster K. (1969). Der Ort der Musik im Gottesdienst nach dem II Vatikanischen Konzil, w: [brak red.] Kirchenmusik auf neunen Wegen. Werheft für Liturgie und Kirchenmusik, z. 6, Leipzig.

Madajczyk P. (1994). Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. PWN, Warszawa.

Paweł VI. (1969). Konstytucja apostolska „Missale Romanum”, 3 IV 1969.

Paweł VI. (1964). Motu proprio Liturgiam Sacram, 25 I 1964.

Skworc W. (1996). Budownictwo Kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945–1989. Księgarnia św. Jacka, Katowice.

Sobeczko H.J. (1989). „25 lat odnowy”. Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole.

Sobór Watykański II. (1963). Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 4 XII 1963.

Sossala J. (1965). „20 lat terytorium kościelnego Śląska Opolskiego”, WUDO 20 (8): 176, Opole.

Święta Kongregacja dla Sakramentów i Kultu Bożego. (1980). Instrukcja „Inaestimabile donum”, 3 IV 1980.

Święta Kongregacja Kultu Bożego. (1987). Koncerty w kościołach, 5 XI 1987.

Święta Kongregacja obrzędów. (1967). Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej „Eucharisticum Mysterium”, 25 V 1967.

Święta Kongregacja obrzędów. (1967). Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam Sacram, 5 III 1967.

Święta Kongregacja Obrzędów. (1967). Druga instrukcja o należytym wykonaniu Konstytucji o Świętej Liturgii, 4 V 1967.

Święta Kongregacja Obrzędów. (1964). Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej, 26 IX 1964.

Święta Kongregacja Kultu Bożego. (1969). Instrukcja o stopniowym wprowadzeniu w życie Konstytucji Apostolskiej „Missale Romanum”, 20 X 1969.

Wyszyński S. (1962). Wielka Nowenna Tysiąclecia. Biblioteka Narodowa, Paryż.

Zając A. (2001). Teologiczne aspekty uczestnictwa chóru w liturgii. LitS 7 (1): 95–108, Opole.

Zieliński Z. (1983). Papieże i papiestwo dwóch ostatnich wieków. 1775–1978. Wydawnictwo Poznańskie, Warszawa.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Свєцар, Г. (2023). ІСТОРИЧНІ КОНТЕКСТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ІІ ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ В ОПОЛЬСЬКІЙ ДІЄЦЕЗІЇ НА ТЛІ ЛІТУРГІЙНОЇ ОСВІТИ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ ПІСЛЯ 1945 РОКУ. Культурологічний альманах, (4), 26–39. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.4

Номер

Розділ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО