КУЛЬТУРНІ ПОВОРОТИ Й НОВІ РАКУРСИ ОСМИСЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.37

Ключові слова:

Д. Бахманн-Медик, культурні повороти, міждисциплінарність, інфосфера, культура як текст, слова-сигнали

Анотація

У статті здійснено дослідження теорії культурних поворотів, які виникають через періодичні зміни поглядів суспільства на культуру і являють собою переорієнтацію чи зрушення фокусів у сфері культурології, свого роду зсув перспективи, за якого основні точки фокусу трансформуються в методологічно значущі підходи. У роботі розглянуто концепцію «культурного повороту», викладену в книзі Доріс Бахманн-Медик, яку німецька дослідниця використовує для аналізу особливостей культурного процесу, що триває на сучасному етапі розвитку суспільства. Крім цього, у статті досліджується й осмислюється роль творчої діяльності як культурної практики, що використовується як інструмент для економічних і соціально-політичних зрушень у сфері побудови оновленої ідентичності з притаманними сучасному суспільству цінностями та переконаннями, здатними надихати людство на духовний розвиток і стимулювати його до нього. Результатом культурного повороту, основаного на переосмисленні ролі творчої діяльності в суспільстві, стало впровадження її в усі сфери громадського життя, у якому творчі, політичні, економічні та медійні поля нерозривно пов’язані, а сучасні культурні практики беруть участь у побудові нового соціального простору, відомого як «інфосфера». Наслідком цього стало переважання гуманітарної пізнавальної діяльності в суспільному житті. Такий ракурс розгляду сучасних культурних процесів породжує специфічну дослідницьку практику, яка розкриває досі затемнені або пригнічені виміри культури через формування нетрадиційних трансдисциплінарних альянсів і складних зв’язків. Тому прогрес у знаннях про культуру не лише відчувається в разі зміни парадигм, а й відзначається підвищенням продуктивності завдяки еклектичному співіснуванню «поворотів».

Посилання

Кун Т. (2001). Структура наукових революцій. Київ : Port-Royal, 2001. URL: http://izbornyk.org.ua/kuhn/kuhn.htm.

Bachmann-Medick D. (2016). Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture. Berlin, Boston: de Gruyter. URL: https://www.fabula.org/actualites/73194/bachmann-medick-cultural-turns.html.

Geertz C. (1973). The interpretation of cultures. New York : Basic Books, Inc., Publishers. 470 p.

Habermas J. (2008). Between naturalism and religion. Polity press. 361 p.

Moles A. (1973). Sociodynamique de la culture. Paris, Mouton. URL: https://www.perlego.com/book/923095/sociodynamique-de-la-culture-pdf.

Rilke R.-M. (2006). Wer kann Amber schenken! Wem gehört er? URL: https://www.kostenlosonlinelesen.net/kostenlose-die-gedichte/lesen/218.

Wittgenstein L. (1980). Tractatus logico-philosophicus. Ffm. URL: https://www.gleichsatz.de/b-u-t/trad/witt.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Соболевська, О. К., & Штирбул, В. Ю. (2023). КУЛЬТУРНІ ПОВОРОТИ Й НОВІ РАКУРСИ ОСМИСЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Культурологічний альманах, (4), 269–274. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.37

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ