ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ВНЕСОК РОБЕРТА КОНКВЕСТА В ІСТОРІОГРАФІЇ ГОЛОДОМОРУ

Автор(и)

  • Сергій Сергійович Борзов

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.6

Ключові слова:

Голодомор, «терор голодом», історіографія, Р. Конквест, «Жнива скорботи», геноцид

Анотація

Мета статті полягає у виявленні концептуальних підходів і фактологічних пріоритетів Роберта Конквеста, викладених у його монографії «Жнива скорботи», яка стала світовим бестселером. Методологія дослідження. Стаття написана в історіографічному ключі з елементами інтелектуальної біографії, тобто наукового висвітлення Конквестом радянської політичної системи, соціально-демографічних наслідків її функціонування, взаємодії влади і суспільства, партійної номенклатури і людини. Хронологічний і порівняльний методи історичних досліджень забезпечили системність ретроспективного аналізу наукової біографії ученого, еволюцію його поглядів, концептуальних інтерпретацій подій та явищ. Бібліографічний підхід зосередив наукову спадщину ученого довкола його основної праці – «Жнив скорботи», сприяв розумінню певної теоретичної спадкоємності ученого, дотримання ним канонів західної політології та історіографії. Наукова новизна. Уперше історіографічний доробок американського ученого є предметом академічного вивчення, позаяк позитивні рецензії, критичні відгуки опонентів і урочисті публіцистичні статті у пресі США та в окремих наукових журналах не стосувалися базових основ самої книги. У статті висвітлено фрагменти структурних змін, яких зазнала книга «Жнива скорботи» внаслідок її російського та українського перекладів. Порівняно з авторським тлумаченням з’явилися терміни, яких не використовував Конквест. Зазначено організаційноконсультативну допомогу колег у підготовці видання, але доведено особисту участь автора у написанні тексту книги, у її концептуальних підходах, притаманних для окремих розділів його попередньої праці – «Великий терор». Висновки. Монографія «Жнива скорботи» – не випадковість, не формальне виконання автором соціального замовлення української діаспори, а цілком логічна реалізація його світоглядних переконань, морально-етичних якостей, інтелектуального потенціалу і професійних навичок. Він став першим західним ученим, який написав аналітичну працю про Голодомор, застосував термін «терор голодом», показав його ідеологічне походження і прикладне застосування.

Посилання

Великий голод в Україні 1932–1933 років: у IV т. Т.IV. (2008). Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932–1933 рр. в Україні. Київ : Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 622 с.

Голодомор в Україні 1932–1932 рр. (2001). Бібл. Покажчик / Упоряд.: Л.М. Бур’ян, І.Е. Рікун ; відповід. ред. С.В. Кульчицький. Одеса-Львів : Вид-во М.П. Коць. 654 с.

Гунчак Т. (1988). Сучасність. Частина 1. С. 123–127.

Данилов В.П. (1988). Дискуссия в западной прессе о голоде 1932–1933 гг. и «демографической катастрофе» 30-40-х годов в СССР. Вопросы истории. № 3. С. 116–121.

Деременда Я. (1986). Жнива скорботи. Визвольний шлях. Кн. 11. С. 1401–1406.

In Memorian. Robert Conguest, 1917–2015. (2016). Slavic Review. Vol. 75. P. 238–239.

Conquest R. (1967). Soviet Nationalities Policy in Practice. London; Sydney : Bodley Head. 160 p.

Conquest R. (1968). The Great Terror Stalin’s Purge of the Thirties. New York : Macmillan, XIV. 663 p. ill.portr.

Conquest R. Harvard project on the Famine of 1933. America. 1982. 4 Oct.

Conquest R. The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror-Famine. New York; Oxford : Oxford University Press, 1986. 412 p.

Conquest R. (1986). What is Terror? Slavic Review, 1986. Vol. 45, № 2, 235–237.

Conquest R. (1988). Ernte des Todes Stalins Holocaust in der Ukraine 1929– 1933. München.

Конквест Р. (1986). Жнива горя: Радянська колективізація і терор голодом. Нью-Йорк; Оксфорд : Вид. Оксфордського університету. 412 с.

Конквест Р. (2007). Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор / Пер. з англ. Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак ; літ. опрацювання А. Криштальського. Луцьк : ВМА «Терен». 456 с.

Конквест Р. (1988). Жатва скорби. Советская коллективизация и терор голодом / пер. с англ. Исраэль Коэн и Нели Май ; под. ред. Михаила Хейфеца. Лондон. 593 с.

Конквест Р. (1990). Великий терор; розділ з кн. Авт. вступ. ст. Л. Копань. Київ. № 1. С. 87–117; № 2. С. 97–126.

Конквест Р. (1990). Жнива розпачу: Фрагм. з кн. Автор. перекл. з англ. В.Романця. Всесвіт. № 1. С. 144–156; № 2. С. 156–169.

Конквест Р. (1990). Скорботні жнива: Радянська колективізація і терор голодом. Трибуна лектора. № 6. С. 38–39; № 7. С. 39–40; № 8. С. 30–32.

Конквест Р. (1989). Жатва скорби: Советская коллективизация и терор-голодом: (Гл. из книги). Новый мир. № 10. С. 179–200.

Конквест Р. (1990). Большой терор: (О результатах коллективизации). Нева. № 4. С. 139–159.

Конквест Р. (1990). Культ личности – ничто по сравнению с терором и фальсификацией. Известия. 19 мая.

Конквест Р. (1990). Жатва скорби (с пред. авт). Вопросы истории. № 1. С. 137–160; № 4. С. 83–100.

Кульчицький С.В. (1988). До оцінки становища в сільському господарстві УРСР у 1931–1933 рр. Український історичний журнал. № 3. С. 15–27.

Мейс Джеймс. (2016). Україна: матеріалізація привидів / упоряд. Наталія Дзюбенко-Мейс. Київ : ТОВ «Видавництво «Кліо». 685 с.

Мейс Д. (1984). Роберт Конквест обговорив свою працю про голод в УССР на форумі УНІГУ. Народна воля. 26 квітня.

Мейс Д. (1994). У пошуках учорашнього дня. Відповідь опоненту. За Вільну Україну. № 12.

Мерль Ш. (1995). Голод 1932–1933 годов – геноцид украинцев для осуществления политики руссификации? Отечественная история. № 1. С. 49–61.

Merl St. (1989). Entfachte Stalin die Hungersnot von 1932–1933 zur Auslösung des ukrainischen Nationalismus? Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Bd. 37, 569–590.

Прощание с утопией (Беседу с Р. Конквестом записал А. Соснов). (1991). Поиск. 31 мая.

Професор Р.А. (1981). Конквест писатиме працю про голод. Гомін України. 1981. 3 червня.

Therston W. Robert. Fear and Belief in the USSR’s «Great Terror»: Response to Arrest, 1935–1939. Slavic Review, Vol. 45. № 2. P. 213–214.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Борзов, С. С. (2022). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ВНЕСОК РОБЕРТА КОНКВЕСТА В ІСТОРІОГРАФІЇ ГОЛОДОМОРУ. Культурологічний альманах, (3), 34–43. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.6