КУЛЬТУРНІ ВЕКТОРИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ МОСКОВЩИНИ – РОСІЇ У НАЦІОЦЕНТРИЧНІЙ СПАДЩИНІ ДМИТРА ДОНЦОВА

Автор(и)

  • Алла Миколаївна Желєзко

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.9

Ключові слова:

ультурний імперіалізм, культурний космополітизм, культурний націоналізм, націоналістична доктрина, Дмитро Донцов

Анотація

У статті розглянуто у загальних рисах поняття «культурні вектори» крізь призму категорій культурного імперіалізму, культурного космополітизму та культурного націоналізму. Виявлено відмінність російської культури від європейської та української. Досліджено чинники впливу на формування російського світогляду: багатовікова низка обмежень сформувала авторитет більшості, зв’язність і безправність суспільних станів, шаблонне мислення, нетерпимість до інакодумства. Висвітлено ідеологічну отруту російської пропаганди. Виокремлено елементи націоналістичної доктрини у націософській концепції Дмитра Донцо

Посилання

Баган О. (2015). Передмова до 9-го тому «Вибраних творів» Д. Донцова («Ідеологічна есеїстка 1948–1957 рр.). Дрогобич. Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова. URL: http://dontsov-nic.com.ua/peredmova-o-bahana-do-9-ho-tomu-vybranyh-tvoriv-d-dontsova-ideolohichna-esejistka-1948-1957-rrdrohobych-2015/.

Горєлов М. (1996). Націократичні концепції. Українська державність у ХХ столітті. (Історико-політологічний аналіз). Київ : Політична думка. Ізборник. URL: http://litopys.org.ua/ukrxx/r02.htm.

Дашкевич Я. (2001). Дмитро Донцов і боротьба довкола його спадщини. Донцов Д. Т.1. Геополітичні та ідеологічні праці. Львів : Кальварія, 2001. С. 7–19.

Донцов Д. (2022). Культура примітивізму, 1918. Геополітика. Упоряд. Ю.П. Винничук; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. Харківт : Фоліо, С. 5–41.

Донцов Д. (2022). Історія розвитку української державної ідеї, 1917. Геополітика / Упоряд. Ю.П. Винничук; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. Харків : Фоліо. С. 431–487.

Донцов Д. (2022). Хаос сучасності і молодь, 1956. Геополітика / Упоряд. Ю.П. Винничук; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. Харків : Фоліо. 2022. С. 349–386.

Донцов Д. (2015). Московська отрута. Київ : ФОП Стебеляк. 296 с.

Іванишин П. (2018). Ідеологічні джерела геополітики: націософські аспекти. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів. Збірник матеріалів П’ятих Бандерівських читань (9 лютого 2018 р., м. Київ) / Упор. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. Київ – Львів : Недержавний аналітичний центр «УССД».

Видавництво «Астролябія». С. 46–71.

Іvanyshyn P., Dmytriv I., Grzesiak J. (2021). The Concept of Cultural Nationalizm in the Works of Dmytro Dontsov: Main Aspects. Skhidnoevropeiskyi Istorychnyi Visnyk. Issue 18, РР. 118–126. DOI 10.24919/2519-058X.18.226509.

Квіт С. (2013). Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет : монографія. Київ : Вид-во «Києво-Могилянська академія». 193 с.

Квіт С. (2012). Дмитро Донцов у книжках та унікальних жандармських фотографіях». Історична правда. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/4f31d05d77403/.

Колкутіна В. (2018). Літературна есеїка Дмитра Донцова: націософсько-герменевтичні аспекти : автореф. дис. доктора філолог. наук. ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2018. 42 с.

Лозинський М., Гоцур О. (2017). Геополітична стратегія України як журналістикознавча наукова проблема: до історіографії питання. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Випуск 42. С. 110–120.

Резнікова О., Войтовський К. (2022). Геополітичні аспекти впливу на хід війни РФ проти України, 2022. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/heopolitychni-aspekty-vplyvu-na-khid-viyny-rf-proty-ukrayiny.

Сварник Г. (1997). До ідейної біографії Дмитра Донцова. Українські проблеми. Ч. 1, 1997. С. 146–157. URL: https://www.academia.edu/9086485/До_ідейної_біографії_Дмитра_Донцова.

Сварник Г. (2005). Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог інформатор / Канадський інститут українських студій в Едмонтоні. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка а Америці. [Центральний державний історичний архів України, м. Львів]. Варшава; Львів; НьюЙорк : «Український архів» і Наукове товариство ім. Шевченка, 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Желєзко, А. М. (2022). КУЛЬТУРНІ ВЕКТОРИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ МОСКОВЩИНИ – РОСІЇ У НАЦІОЦЕНТРИЧНІЙ СПАДЩИНІ ДМИТРА ДОНЦОВА. Культурологічний альманах, (3), 64–70. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.9