ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ В МЕЖАХ ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

  • Ірина Григорівна Коляда
  • Євгенія Миколаївна Великодна

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.17

Ключові слова:

соціальна реальність, цифровий простір, культурна пам’ять, креативність, свобода особистості. Kolyada Iryna, Candidate of Philosophical Sciences

Анотація

У статті розглянуто характеристики буття людини, що охоплюється трьома вимірами: минулим, наявним та майбутнім. Шляхом обгрунтування характеристик культурної пам’яті, креативності та свободи особистості визначено положення людини в сучасному світі. Це зумовлено тим, що зміни фундаментальних процесів буття формують нову культуру світосприйняття, пов’язуючи з новими механізмами передачі інформації, методами культурно-освітніх практик, формами соціальної комунікації. Окреслюючи проблему особливостей сприйняття дійсності в межах цифрового простору, розглянуто соціально-антропологічні характеристики особистості на підставі наявних знань і досвіду людини, рівня її інформаційної культури. Зміни суспільного життя, обумовлені четвертою інформаційною революцією та появою інформаційної цінності людського буття, усувають бар’єри минулого досвіду, формують нові життєві стратегії та фокусуються на горизонті майбутнього. Цілісність людини продукується в соціальному світі, реалізується в комунікативних практиках шляхом інтеракції, пов’язаної з інформацією. Соціальна динаміка відображає зміни у способі життя, визначає нові соціальні ролі згідно стратометричної концепції, зумовлює прийняття нових життєвих стандартів. Функціональні трансформації формують нову соціальну норму сучасного суспільства – освіту впродовж життя. Освітня діяльність стає основною формою життєдіяльності. Креативність визначається головною характеристикою сучасного життя. Креативна людина здатна змінюватися, не керується усталеними стереотипами, швидше адаптується до умов сьогодення і визначає власні стратегії самореалізації. Наслідки відображаються у зміні стереотипів мислення, фіксують нову соціальну реальність.

Посилання

Bartlett F. C. (1995). Remembering. A Study in Experimental and Social Pszychology. Cambridge (Mass.). 317 р.

Peters T. (2003). Re-imagine! Business Excellence in a Disruptive Age. London. 352 р.

Ассман А. (2012). Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті /пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. Київ. 440 с.

Бауман З. (2008). Текучая современность / пер. с англ. Ю.В. Асочакова. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 240 с.

Бичко І.В. (2001). Буття як свобода. Еколого-антропологічні читання. Київ. С. 67–72.

Коляда І.Г. (2021). Інформаційно-освітній простір сучасного суспільства: соціально-філософський аналіз : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03. Одеса. 218 с.

Коляда І.Г. (2022). Самоідентифікація людини в умовах техно-інформаційної реальності. Вісник Дніпровської академії неперервноїосвіти. «Філософія. Педагогіка». № 1(2). С. 23–28.

Краус Н.М., Краус К.М., Андрусяк Н.О. (2020). Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність. Київ : Nauka innov. Т. 16. № 3. С. 96–111.

Пролеєв С. (2014). «Суспільство знань» як антропологічна ситуація. Філософія освіти. Philosophy of Education. № 1(14). С. 7–24.

Флорида Р. (2007). Креативный класс: люди, которые меняют будущее / пер. с англ. А. Константинов. Москва. 421 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Коляда, І. Г., & Великодна, Є. М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ В МЕЖАХ ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ. Культурологічний альманах, (3), 125–130. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають