ПРИВАТНІ АСПЕКТИ ЖІНОЧОГО ПОВСЯКДЕННЯ В КИЇВСЬКИХ ГУБЕРНСЬКИХ ГАЗЕТАХ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.5

Ключові слова:

жіноче повсякдення, газети «Заря», «Киевское слово», «Киевлянин», насильство чоловіків над жінками, Уманський повіт

Анотація

Зростання інтересу до історії повсякдення та до мікроісторії вмотивовує звернення до історичних джерел, які містять детальну інформацію про життєві світи звичайних учасників історичного процесу. У статті систематизовані виявлені у київських газетах «Заря», «Киевское слово», «Киевлянин» матеріали про жіноче повсякдення, зокрема, у площині сімейних стосунків та інтимної сфери. З огляду на велику кількість публікацій такої тематики, виокремлено матеріали тільки по Уманському повітові, який серед дванадцяти інших був одним із найбільших у Київській губернії. У газетах за 1884–1915 роки виявлено більше двадцяти публікацій про сімейні й інтимні стосунки жінок повіту. У них висвітлювались такі питання, як: убивство чоловіком своєї дружини, зґвалтування, девіації практики сватання, помста спокушеної дівчини, суперництво за жінку. Газети публікували матеріал про «любовний трикутник», тобто інтимні стосунки одруженої жінки, чоловіка та коханця. Та найпоширенішою темою була подружня зрада, отже – ревнощі зрадженого чоловіка, його помста невірній дружині. Тональність газетних публікацій про сімейні й інтимні стосунки жінок дала можливість зробити висновок про те, що насильство чоловіків над жінками, позашлюбні інтимні стосунки жінок і подружня зрада були звичними явищами повсякдення. Газетні публікації не містили оцінок таких учинків і не висловлювали засудження чи співчуття. Отже, опублікована в київських губернських газетах інформація про девіантну поведінку сімейних пар, про інтимні стосунки, покарання за подружню невірність доповнює знання про жіноче повсякдення, про суспільну мораль і, загалом, життя соціуму того історичного відрізку часу. Уведення такої інформації в науковий обіг сприяє висвітленню життєвих світів маленьких людей, що загалом відповідає ствердженню людиноцентричності в історії.

Посилання

Білоус Н. (2015). Насильство над жінками: сюжети з міщанського і селянського повсякдення Волині ХVІ – початку ХVІІІ ст. Соціум. Вип. 11–12. С. 135–146.

Бороденко О. (2020). Шлюб і родина православного населення Лівобережної України другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст.: соціально-демографічний аспект : монографія. Одеса. 622 с.

Wislicz T. (2006). Kobieta i przemoc w środowisku plebejskim w Rzeczypospolitej czasów saskich. Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego / Pod red. Stanisław Achremczyk. Olsztyn. S. 389–396.

(1883). Внутренний отдел. Заря. 18 октября. С. 3.

(1884). Внутренний отдел. Заря. 11 февраля. С. 3.

Ворончук І. (2012). Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. Київ. 702 с.

Ворончук І. (2006). Подружні зради як наслідок практики укладення шлюбів в Україні в XVI–XVIІ ст. (на матеріалах ранньомодерної Волині). Соціум. Вип. 6. С. 185–197.

Деревенский Оттело. Киевское слово. 1893. 4 марта. № 1895. С. 3.

Заярнюк А. (2005). Про те, як соціальна історія ставала культурною. Україна модерна. Київ ; Львів. № 9. С. 249–265.

Із Уманского уезда. Киевское слово. 1887. 2 августа. № 169. С. 3.

Кісь О. (2012). Жінка в традиційній Українській культурі др. пол. XIX – поч. ХХ ст. Львів. 287 с.

Кісь О. (2017). Українські жінки в горнилі модернізації. Харків. 304 с.

М. Буки Уманского уезда. Киевлянин. 1910. 27 августа. С. 4.

По краю. С. Громы Уманского уезда. Киевлянин. 1915. 12 декабря. С. 2.

Popliolеk B. (2014). Prsemoc domowa w Polse w pierwszej polowie XVIII w. w swietle ksiag sadowych. Studia ofiarowane prof. Ryszardowi Szczygłowi w 70-lecie urodzin / Pod red. A. Sochackiej i P. Jusiaka. Lublin. S. 978–990.

С. Бабанка Уманского уезда. Киевлянин. 1909. 7 ноября. С. 4.

Свинарка Уманского уезда. Киевлянин. 1913. 17 марта. С. 6.

С. Маньковка, Уманского у. Киевлянин. 1907. 13 марта. С. 4.

Ткач О., Пятницькова І. (2022). Жіноча розпуста та зрада у суспільній уяві українців у ХVIII – XIX ст. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Т. 2. № 12. С. 137–141.

Уманский уезд. Заря. 1886. 1 июня. С. 4.

Уманский уезд. Киевлянин. 1900. 5 мая. С. 3.

Уманский уезд. Киевское слово. 1888. 4 февраля. С. 3.

Уманский уезд. Киевское слово. 1889. 31 декабря. С. 3.

Уманский уезд. Киевское слово. 1900. 24 ноября. № 4628. С. 3.

Уманский уезд. Киевское слово. 1900. 28 января. С. 4.

Уманский уезд. Киевское слово. 1904. 1 февраля. С. 4.

Уманский уезд. («Пусть знают все как мы любились»). Киевское слово. 1896. 28 апреля. С. 4.

Умань. Киевское слово. 1888. 15 декабря. С. 4.

Умань. Киевское слово. 1900. 9 августа. С. 3.

Умань Киевской губ. Киевлянин. 1906. 18 августа. С. 4.

Умань Киевской губ. Киевлянин. 1909. 2 ноября. С. 3.

Умань Киевской губ. Труд. 1881. 12 марта.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Кузнець, Т. В. (2022). ПРИВАТНІ АСПЕКТИ ЖІНОЧОГО ПОВСЯКДЕННЯ В КИЇВСЬКИХ ГУБЕРНСЬКИХ ГАЗЕТАХ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Культурологічний альманах, (4), 45–54. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.5

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ