КУЛЬТУРНА САМОІДЕНТИЧНІСТЬ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В КОНТЕКСТІ ПОХОВАЛЬНИХ ОБРЯДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.6

Ключові слова:

етнічна історія, традиційна культура, сімейна обрядовість, поховальні обряди, самоідентичність, греки Приазов’я

Анотація

У роботі досліджено систему поховальних і поминальних обрядів греків Приазов’я як один із засобів прояву їхньої культурної самоідентичності. Авторкою визначено потенціал поховально-поминальних обрядодій греків Приазов’я в системі етнічної культури для відображення поколінних традицій, морально-етичних цінностей, збереження власної ідентифікації. Можемо констатувати той факт, що серед етнічних спільнот, що компактно проживають у Північному Приазов’ї, традиційність культурного розвитку в поєднанні з канонами Православної церкви притаманні саме грецькій етнічній спільноті. Зазначимо, що ціль проведення поховальних обрядів і ритуалів полягає не в публічній демонстрації своєї скорботи. Навпаки, вони привселюдно відмовляються від емоційного зв’язку з колись живою людиною і встановлюють новий емоційний зв’язок з тією ж людиною вже як із покійною. Похорон для них – публічне визнання, що в майбутньому вони мають жити без рідної людини. У поховальній обрядовості маріупольських греків простежуються два аспекти. По-перше, уявлення про те, що душа покійного має знайти своє місце в потойбічному світі, по-друге, зберігається відчуття міцного зв’язку між покійним і його живими родичами. Їхнє життя постійно супроводжується обрядами та церемоніями, як у світі живих, так і в потойбічному світі. Ізоляція померлого, яка була навіяна міфами, набула особливого змісту та трансформувалася з античної традиції в обряди поховання, які у своїй традиційній формі зберігалися впродовж всієї етнічної історії грецької спільноти в Україні, старанно ними дотримуються і дотепер. Багато традицій збережені, вони діють цілком або частково, із внесеними часом корективами. Формування обрядової культури відбувалось паралельно з генезою народу на ґрунті його традиційних занять, духовних цінностей і мало виняткове значення для усвідомлення передумов етнічної єдності грецької спільноти.

Посилання

Джуха И. (1993). Одиссея мариупольских греков: очерки истории. Вологда : ЛиС. 160 с.

Князева Т. (2007). Традиційна культура греків Приазов’я : дис. ... канд. мистецтв : 17.00.01. 177 с.

Манякін О. (2018). Вплив православ’я на обрядові традиції грецької спільноти Північного Приазов’я. Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філософія, культурологія, соціологія». Вип. 15. С. 44–50.

Окрестности Мариуполя: взгляд этнографа. История заселения, культура и быт жителей края. Конец ХVІІІ–ХІХ в. / Н. Тыркалова и др. (2018). Мариупольский краеведческий музей. Мариуполь : Рената. 64 с.

От античности до наших дней : Очерки истории и культуры греков Украины / ред. и сост. Н. Коссе (2009). Мариуполь. 298 с.

Пономарьова І. (2007). Греки Приазов’я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури (кінець XVIII – начало XXI ст.) : дис. ... докт. іст. наук : 07.00.05. Київ. 356 с.

Пономарьова І. (2006). Етнічна історія греків Приазов’я (кінець ХVIII–ХХI ст.). Історико-етнографічні дослідження. Київ : Реферат. 300 с.

Рецепт приготовления колива (2015). Храм Преподобного Серафима Саровского. Элладская православная церковь. Салоники. URL: http://www.seraphim.gr/recept-prigotovleniya-koliva/ (дата звернення: 22.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Мартинчук, І. І. (2022). КУЛЬТУРНА САМОІДЕНТИЧНІСТЬ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В КОНТЕКСТІ ПОХОВАЛЬНИХ ОБРЯДІВ. Культурологічний альманах, (4), 55–60. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.6

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ