ГАЙДЕҐҐЕР ТА СКОВОРОДА: СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ МЕТАФІЗИЧНИХ ВИМІРІВ СВОБОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.11

Ключові слова:

Гайдеґґер, Сковорода, метафізика, свобода, національна філософія

Анотація

Метою статті є спроба побудувати діалог двох видатних світових мислителів – М. Гайдеґґера та Г. Сковороди щодо сутності й особливостей розуміння метафізики свободи кожним із мислителів. Якщо М. Гайдеґґер пропонує майже завершену систему поглядів на основні філософські питання, то у Г. Сковороди нічого схожого ми не знайдемо. М. Гайдеґґер розробляє складний мовний ланцюжок формування метафізичних категорій, філософська мова Г. Сковороди насичена образами та символами, які актуалізуються в контексті слов’янської мови. З огляду на зв’язок проблеми свободи з екзистенційними, соціальними, етичними вимірами людського буття, контекст проблематики М. Гайдеґґера та Г. Сковороди артикулюється пізнавальними й аксіологічними аспектами свободи. Будь-який метафізичний спосіб обґрунтування свободи аргументує ставлення суб’єкта до світу. Категорії свободи визначають реальність, яку переживає, екзистує людина. Питання сутності людини, що їх обговорюють і М. Гайдеґґер, і Г. Сковорода, приводять до постулювання субстанції, що пізнає. Свого часу Р. Декарт закликав позбавитись помилок, що шкодять природному світлу розуму, так само М. Гайдеґґер, Г. Сковорода (безумовно, кожний по-своєму) дискурс про свободу виводять на рівень визначення сутності людини. Людина сама шукає завершеності своєї сутності через власний вибір, тим самим констатує універсальну та свобідну людську самість. Імовірно, обидва видатні філософи, уявно дискутуючи про свободу, визначатимуть її як відкритість, тому що саме вона дозволяє теперішньому бути тим, чим воно є. Свобода викриває себе через дозвіл бути, забезпечує відповідальність за себе, за світ, за існування.

Посилання

Белодед В. Метафизика творения Г. Сковороды и ее патристический контекст. URL: file:///C:/Users/Zver/Downloads/Pf_2015_3_11.pdf

Dierksmeier С. (2016). Qualitative Freedom – Autonomy in Cosmopolitan Responsibility Published in German by Published by Transcript Qualitative Freiheit – Selbstbestimmung in weltbürgerlicher Verantwortung. 371 р.

Jaran F. (2015). Toward a Metaphysical Freedom: Heidegger’s Project of a Metaphysics of Dasein. International Journal of Philosophical Studies. Vol. 18(2). P. 205–227. URL: file:///C:/Users/Zver/Downloads/Jaran-TowardPre-print.pdf (дата звернення: 27.11.2022).

Ruin Р. (2008). The destiny of freedom: In Heidegger. Continental philosophy review. Vol. 41. № 3. P. 277–299. URL: https://www.academia.edu/36952393/The_destiny_of_freedom_in_Heidegger (дата звернення: 25.11.2022).

Сартр Ж.-П. (2008). Проблемы метода. Статьи. Москва : Академический проект. 222 с.

Сковорода Григорій (2011). Повна академічна збірка творів / за ред. Леоніда Ушкалова. Харків ; Едмонтон ; Торонто : Майдан ; Видавництво Канадського Інституту українських студій. 1400 с.

Ушкалов Л. (2004). Григорій Сковорода: семінарій. Харків : Майдан. 776 с.

Хайдеггер М. (2013). Что такое метафизика? / пер. с нем. В. Бибихина. 2-е изд. Москва : Академический проект. 288 с. URL: http://www.naturalthinker.net/trl/texts/Heidegger,Martin/texts%20on%20Heidegger/Alweiss,%20Lilian%20-%20Heidegger%20On%20Time.pdf

Чижевський Д. (1992). Нариси з історії філософії на Україні. Київ. 230 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Астапова-Вязьміна, О. І. (2022). ГАЙДЕҐҐЕР ТА СКОВОРОДА: СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ МЕТАФІЗИЧНИХ ВИМІРІВ СВОБОДИ. Культурологічний альманах, (4), 92–98. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.11