ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОБЛЕМАТИКИ ІСТОРИЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ НАУКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.13

Ключові слова:

наука, наукове знання, виникнення науки, етапи розвитку науки, види науки

Анотація

Актуальність проблеми. Актуалізована проблема взаємозв’язку періодизації наукового розвитку та типологізації різних формальних, сутнісних, праксеологічних проявів наукового знання. Науку розглядають у декількох вимірах: суспільно-історичному, знаннєво-гносеологічному, філософсько-світоглядному, технічно-практичному. Виявляють нові характерні ознаки науки, що активно впливають на сучасну соціальну життєдіяльність у світі, якому притаманні тенденції нестабільності, турбулентності. Метою статті є спроба здійснити аргументоване і доказове обґрунтування відмінності у класифікації наукового знання на всіх основних етапах його становлення. Як завдання статті постають уточнення визначень наукового знання, які при цьому будуть поступово конкретизуватися і поглиблюватися, однак із самого початку варто зауважити, що у будь-якій своїй формі це завжди впорядковане, доказове і придатне для перевірки, успішно ретрансльоване практично значуще інтерсуб’єктивне знання. Методи дослідження. Для аналізу підстав класифікації наук буде застосовано герменевтичний та феноменологіч- ний методи, які дадуть змогу здійснити порівняльний аналіз різних історичних та соціокультурних проявів науко- вого знання як самодостатнього феномену. Результати дослідження. Проаналізовано варіанти часу і місця появи науки, що залежать від моделі наукового знання. По-перше, науку ототожнюють із досвідом практичної й пізнавальної діяльності загалом. По-друге, науку розуміють як усвідомлене, цілеспрямоване вивчення природи з чітко вираженою рефлексією про способи підтвердження отриманого знання і про самі критерії пізнавальної діяльності. По-третє, науку визначають як діяльність, що базується на досвіді, спостереженнях і експериментах, а не на авторитеті релігійної або філософської парадигми. По-четверте, науку розуміють як новітнє знання про природу і дійсність, що здатне бути оформленим у математичній моделі явищ, що вивчаються. Ці моделі можна порівнювати з практичним матеріалом, проводити теоретичні побудови за допомогою мисленнєвого експерименту. По-п’яте, науку розглядають як єдність дослідницької діяльності і освіти, завдяки якій відбувається перетворення науки на спеціальність, професію. Підкреслено, що сучасна наука – це суспільно-впливовий феномен, що завдяки системному дослідженню світу і самого себе виявляє тенденції власного виникнення й розвитку, перетинання з іншими культурними формами, напрями свого впливу на суспільство.

Посилання

Докінз Р. (2018). Егоїстичний ген / пер. з англ. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». 429 с.

Еліаде М. (2016). Трактат з історії релігій / пер. з фр. О. Панича. Київ : Дух І Літера. 520 с.

Кант І. (2000). Критика чистого розуму / пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. Київ : Юніверс. 504 с.

Койн Дж. (2015). Чому еволюція правдива / пер. з англ. Т. Цимбала. Київ : Наш Формат. 288 с.

Ляйбніц Г.В. (2013). Монадологія / пер. з фр. Павла Бартусяка під редакцією Олега Хоми. Sententiae, XXVIII. № 1, 151–177.

Райх Д. (2019). Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК / пер. з англ. А. Марховської. Київ : Наш Формат. 368 с.

Філософія і методологія науки : курс лекцій. (2012). Харків : Нац. ун-т цивільного захисту України. 150 с.

Behrens T.K., Holeva-Eklund W.M., Clifford D., Henderson R., Colleary C. (2021). Preliminary Investigation of Think Tank Groups to Improve University Department Work Culture. Journal of Health Education Teaching, No. 12(1), 15–27.

Casarella P.J. (ed.). (2006). Cusanus: A Legacy of Learned Ignorance. Washington, D.C. : Catholic University of America Press. 280 p.

Comte A. (1936). Cours de Philosophie positive (1830–1842). Paris : Librairie Larousse.

Jaspers K. (2016). Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Basel : Schwabe Verlag, 284 s.

Popper K. (1972). Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. New York : Oxford University Press; Oxford : Clarendon Press. 380 p.

Spengler O. (2017). Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. München : Anaconda Verlag. 1472 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Кубальський, О. Н. (2022). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОБЛЕМАТИКИ ІСТОРИЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ НАУКИ. Культурологічний альманах, (4), 111–117. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.13