МІФИ ПРО ГОЛОД У ПАРАДИГМІ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.30

Ключові слова:

міф, Голодомор, нематеріальна культура, українська культура, чуттєвий досвід, культурна травма, історична свідомість

Анотація

У статті проаналізовано репрезентацію феномену голоду в міфопоетичному вимірі культури. Окрему увагу приділено казці про Голодомор 1932–1933 років, яка була зафіксована в етнографічному регіоні України – на Поділлі. Виокремлено два модуси голоду в міфологічних текстах – феноменологічний і морально-виховний. На прикладі міфологічного циклу про богиню плодючості Деметру показано, що феноменологічний модус голоду розповідає про колективну смерть людей через голод унаслідок природних катаклізмів або воїн. Тоді як морально-виховний модус представлений деталізованими сценами індивідуальної смерті тих героїв, що були покарані голодом через недотримання ритуальних практик або табу. Проведено паралелі двох модусів голоду в українських народних казках. Казку про Голодомор розглянуто як синтез двох модусів голоду в одному сюжеті міфу. Штучний голод поєднано зі складниками міфоритуальних практик канібалізму, що сформувало образ голодної смерті, який переводить голод із біологічної площини в соціокультурну. За допомогою міфу відбувається трансформація чуттєвого досвіду штучного голоду в символічний вимір культури. Простежено вплив міфологізації Голодомору 1932–1933 років на простір культури України. Формування міфопоетичного образу фізичного винищення селянства за допомогою штучного голоду інтегрувало феномен Голодомору 1932–1933 років до нематеріального культурного надбання України та створило єдиний символічний простір нації як травмованої Голодомором. Відхід від історичної достовірності опису подій Голодомору в парадигмі міфу не суперечить формуванню цілісного міфопоетичного образу феномену та відповідає властивості колективної пам’яті заповнювати прогалини доступними засобами. Наголошено на тому, що міфологізація Голодомору 1932–1933 років є складовою частиною розбудови історичної свідомості, яка впливає на формування національної ідентичності та самобутності українців.

Посилання

Barthes R. (1957). Le Mythe Aujourdhui. Mythologies. Paris : Éditions du Seuil. P. 203.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO (2022). The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Rome : FAO ; IFAD ; UNICEF ; WFP ; WHO. 10–12. P. 19. URL: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en

Грейвз Р. (2022). Происхождение и деяния Деметры. Мифы Древней Греции / Р. Грейвз. С. 10–12. URL: https://librebook.me/mify_drevnei_grecii/vol4/1

Засєкіна Л., Гордовська Т. (2021). Голодомор як психічна та моральна травма у сімейних жіночих наративах. Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду, Київ, 19 жовтня 2020 р. Київ. С. 49–53.

Кебець Д. (2021). Висвітлення подій Голодомору-геноциду в літературі. Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду, 19 листопада 2020 р., Київ. Київ. С. 74–78.

Козицький А. (2021). Інтердисциплінарні студії Голодомору-геноциду: проблеми та перспективи. Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду, Київ, 19 листопада 2020 р. Київ. С. 78–88.

Кун М. (2022). Богиня Деметра і Персефона. Міф про Деметру і Персефону. Легенди і міфи Давньої Греції / М. Кун. 12–10. URL: https://supermif.com/greki/kun/bogi_14.html

Петренко В. (2008). Наростання голодного мору на Поділлі (1928–1933 рр.). Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону, 21–23 жовтня 2008 р. Вінниця. С. 78–92. С. 85–88. 12–10. URL: http://old.library.vn.ua/publications/2003/golod03.html

Про Голодомор (2010). Українські народні казки. Книга 30 : Казки Поділля / запис., упоряд і літ. опрац. М. Зінчук. Чернівці : Букрек. C. 180–181.

Спогади очевидців Голодомору 1932–1933 рр. (2010). Українські народні казки. Книга 30 : Казки Поділля / запис., упоряд і літ. опрац. М. Зінчук. Чернівці : Букрек. C. 361.

Страшна оповідка (2022). Українські народні казки. Книга 36 : Казки степової Кіровоградщини / запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. Чернівці : Букрек, 2011. 504 с. С. 12–10. URL: https://proridne.org/Українські%20народні%20казки/Страшна%20оповідка.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Шолухо, Н. Є. (2022). МІФИ ПРО ГОЛОД У ПАРАДИГМІ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ. Культурологічний альманах, (4), 239–245. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.30

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ