ВПЛИВ ПАТРИСТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ КАТОЛИЦЬКОГО ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ

Автор(и)

  • Андрій Андрійович Верстин

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.1

Ключові слова:

патристи, антропологічне вчення, людина, тіло, душа, єдність з Богом, свобода волі.

Анотація

Дане наукове дослідження присвячене розгляду філософських і богословських поглядів Отців Церкви щодо антропологічних вчень, а також їхній ролі у становленні католицького вчення про людину в епоху Середньовіччя. Тут розглянуто роботи патристів, зокрема їхні погляди потрактовано в контексті сьогодення. Така необхідність викликана високою науковою цінністю цих досліджень для розвитку філософії християнства та в становленні католицтва і православ’я загалом. Твердження про богословське походження антропологічного вчення Отців Церкви в даному дослідженні знаходить наукове обґрунтування, зокрема на основі Святого Письма, людина постає найвищою цінністю, адже є творінням на подобу Божу. У праці розглянуто розвиток вчення про походження душі, порушено питання єдності душі й тіла, свободи вибору. Душа й тіло повинні перебувати у тісному зв’язку, чим забезпечується особливе місце людині у світовій ієрархії, де вона постає провідником між духовним і матеріальним. Дві субстанції – душа й тіло – повинні бути єдиними, але не змішаними. Проаналізовано питання свободи волі, адже, за вченням патристів, вона є важливою людською ознакою, яка виражає можливість вибору. Воля – Божий дар, хоча саме вона часто передує гріху. У такому разі порятунком є благодать – особлива божественна енергія, яка прямо діє на людину і здатна змінювати її природу. Також у статті розглянуто надважливу тематику, яка не втрачає своєї актуальності ніколи – про покликання людини на землі. Для патристів то була особлива тематика, адже мета людини як і цінність її життя залишаються надважливими у всі часи. Стаття репрезентує вчення Отців Церкви про те як зв’язок людини з Богом впливає на її життя та вічність. За допомогою аналізу праць патристичної традиції визначено як сформувалося католицьке вчення про людину.

Посилання

Augustinus A. De Civitate Dei. URL: https://www.thelatinlibrary.com/august.html (date of access: 12.06.2023).

Benedict X. Caritas in veritate. URL: https://www.vatican.va/content/benedictxvi/en/encyclicals/documents/hf_ ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html (date of access: 12.06.2023).

Білик С.М. (2010). Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Григорія Богослова : автореф. дис. … канд. філос. наук. Київ. 16 с.

Величко О. (2018). Про образ і подобу Божу в людині в антропології Григорія Низського. Ідеї, 1, 28–36.

Гоголь В. (2021). Антропологічне вчення святого Августина. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії, 37, 19–36. 6. Жиртуєва Н.С. (2009). Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу : монографія. Херсон : ХДМІ. 327 с.

Козовик І. (1997). Антропологія. Івано-Франківськ : Івано-Франків. Теол.-Катехит. Духов. ін-т. 231 с.

Козовик І. (2008). Історія філософії. Івано-Франківськ : Нова Зоря. 420 с.

Литвиненко Л.М. (2007). Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики : дис. … канд. філос. наук : 09.00.11. Київ. 185 с.

Маринович М. (1998). Соціальна доктрина Церкви. Львів : Свічадо. 125 c.

Мартич Р. (2016). Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень: світоглядно-освітологічний аспект. Освітологічний дискурс, 3(15), 13–29.

Мозговий І.П. (2009). Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації : монографія. Суми : УАБС НБ України. 471 с.

Мулярчук Є. (2019). Покликання людини у католицькому соціальному вченні. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, Т. 4, 88–95.

Компендіум соціальної доктрини Церкви. (2008). Київ, Україна : Кайрос. 537 с.

Пінчук Є. (2011). Ідеал особистості у християнській антропології. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка, 2, 131–135. 16. Предко О. (2005). Духовність у святоотцівській традиції. Вісн. Львів. ун-ту. Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 8, 166–172.

Флоровский Г. (1993). Отці перших віків. Кіровоград. 45 с.

Хамітов, Гармаш, Крилова Н. Л. С. (2016). Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. з слов. 4-те вид. Київ : КНТ. 396 с.

Чорноморець Ю. (2001). Антропологія східної патристики : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05. Київ. 17 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-18

Як цитувати

Верстин, А. А. (2023). ВПЛИВ ПАТРИСТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ КАТОЛИЦЬКОГО ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ. Культурологічний альманах, (2), 3–7. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.1

Номер

Розділ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО