ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ ДОМІНАНТИ У ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ОЛЕКСЕНКА: СИМВОЛІЧНИЙ ТА КОМЕМОРАТИВНИЙ КОНТЕКСТИ У ВІЗУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.17

Ключові слова:

візуальні символи, сакралізовані образи, національна філософія, філософія серця, теорія соціальної пам’яті, фігура пам’яті.

Анотація

Метою даної статті є застосування мультидисциплінарного підходу до мистецького твору, виявлення культурних кодів, розкриття його перцептивного образу як «фігури пам’яті» за Яном Ассманом. Методологічною основою дослідження є семантичний аналіз та іконологічна інтерпретація мистецьких образів, конотацій та ремінісенцій. Науковою новизною дослідження є комплексний полідискурсивний підхід, застосований до одного твору мистецтва. Такий підхід надає можливість означити його палімпсестний, інтертекстуальний та інтермедіальний характер, а також важливий сенс у теорії соціальної пам’яті. У статті проаналізовано філософсько-культурологічні смисли, ремінісценції та історико-культурні конотації мистецького твору заслуженого художника України Віктора Олексенка. Філософсько-символічна реальність мистецтва актуалізована крізь призму знакового сенсу художнього твору та окремих його символів і концептосфер. Нашарування принципів кольорознавства, іконографічних та геральдичних схем, когнітивної психології, історії та філософії візуального мистецтва перетворюють живописний твір на метатекст культури. Простеження мотивів і смислів, культурно-семіотичних рецепцій та візуальних ремінісценцій у мистецько-візуальному конструкті твору дозволяє переосмислити національні духовні цінності та сакралізовані образи української культури, що набувають архетипового значення. Особливу увагу приділено питанням мистецького втілення філософії та ментальності кордоцентризму, принципів геометричних гештальтів та геральдичного образу козака з мушкетом, декоративності та орнаментованості як складової традицій українського бароко. Аналіз і конкретизація семантичного виміру візуальної мови твору дозволяє припустити можливість його перцептивного впливу на формування та актуалізацію політики пам’яті засобами мистецтва.

Посилання

Візуальні дослідження у контексті теорії та історії культури : навч. посібник (2022) / за ред. В. І. Панченко. К.: ВПЦ «Київський університет». 559 с.

Дем’яненко Б, Дем’яненко В. (2015). Жовтий. Енциклопедичний словник символів України / за заг. ред. В. П. Коцура, О.І. Потапенка, В. В. Куйбіди. 5-е вид. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. П. С. 262–266.

Комунальна установа «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради. Фонд Ж-1504.

Кримський С. Б. (1998). Архетипи української культури. Вісник НАН України. № 7–8. С. 74–87.

Куйбіда В. Птахи, птахи на фресках Софії Київської. Енциклопедичний словник символів України / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. 5-е вид. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.П. С. 669–673.

Олексенко В. А. (1999). Доктрина серця : поезії, поезографіка, поезомалярство, асамбляжі, об’єкт / передм. В. Т. Поліщука. Черкаси.: Брама. 32 с.

Олексенко В. А. (2001). Крик : поезії, проза, поезографіка, графіка. Передм. С. П. Левченка. Черкаси: Брама. 2001. 40 с.

Олексенко В. А. (2016). Геометрія візуальної мови живописного твору. Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Мін-во освіти і науки України, Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси. С. 96–103.

Олексенко В. А. (2021). Космічні вібрації: поезогрфія. Післямова О. К. Федорук. Черкаси: видавець Олек- сандр Третяков. 72 с.

Сайт кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. URL: http://artka.ck.ua/professors/oleksenko-viktor-andrijovych/ (дата доступу 21.09.2022).

Семіотичний аналіз явищ культури : монографія (2021). К.: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди. 396 с.

Чижевський Д. (1992). Нариси з історії філософії на Україні. К.: вид-во «Орій» при УКСП «Кобза». 230 с.

Warburg А.M. (1932). Gesammelte Schriften. Bd.1-2. Leipzig: B.G. Teubner.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-18

Як цитувати

Бугеря, М. О. (2023). ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ ДОМІНАНТИ У ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ОЛЕКСЕНКА: СИМВОЛІЧНИЙ ТА КОМЕМОРАТИВНИЙ КОНТЕКСТИ У ВІЗУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ. Культурологічний альманах, (2), 131–137. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.17