ПОЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНИХ ЯВИЩ

Автор(и)

  • Катерина Сергіївна Гончаренко

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.20

Ключові слова:

поетика, структуралізм, постструктуралізм, постмодерн, текст, інтертекстуальність, міждисциплінарність.

Анотація

У розвідці розглядається концепт «поетики» як інструменту методології, який у філософії та культурі може бути застосований до аналізу тексту. Відтак якщо в традиційних літературних, культурологічних etc. підходах – поетика декларувала головні творчі принципи та правила тексту, то наразі ми можемо вважати її одним з конститутивних методів у вивченні механізмів його створення та функціонування. Точкою опори до контекстуального визначення методологічного поетичного прийому взято сучасність/ contemporary, в якій текст є відкритою структурую та горизонтом множинних міждисциплінарних тлумачень та інтерпретації. Головним джерелом до розуміння та пояснення методології поетики виступають розвідки структуралізму та постструтуралізму.

Посилання

Гром’як, Р. (2007). Літературознавчий словник-довідник. Київ. Видавничий центр «Академія». 753 с.

Греймас, А. (2018). Про богів та людей: дослідження з литовської міфології. Київ. Вид. дім «Києво-Могилянська академія». 464 с.

Русаков, С. (2012). Особливості художньо-образного осмислення дійсності: культурологічно-історичний аналіз української філософської думки. Пам’ять століть. № 5 (99).

Тодоров, Ц. (2006). Поняття літератури та інші есе / Ц. Тодоров ; пер. з фр. Є. Марічева. Киïв. Києво-Могилян. акад., 162 с.

Barthes, R. (1981). Poétique. № 4, 1981. Publisher: Paris: Seuil. Pр. 259–390.

Barthes, R. (1977). Introduction à l'analyse structurale des récits. Poétique du récit. Éditions du Seuil. Pp. 1–27 / 192 р.

Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale: Recherche de méthode. [Structural Semantics: Method Search]. Larousse, 263 р.

Ingarden, R. (1949). Des Différentes Conceptions de la vérité dans l’oeuvre d’art. Revue d’Esthétique 2, рр. 162–180.

Ingarden, R. (1957). La Valeur esthétique et le problème de son fondement objectif. Atti del III Congresso Internationale die Estetica, Venezi 1956. Turin: Rirista di Estetica, рр. 167–173.

Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics. Originally presented at a conference on style held at Indiana University in the spring of 1958, then revised and published in Style in Language, ed. Thomas A. Sebeok (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960).URL: https://pure.mpg.de/rest/items/item_2350615_3/component/file_2350614/content

Todorov, Tz. (1973). Poétique. Paris: Seuil, 111 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-18

Як цитувати

Гончаренко, К. С. (2023). ПОЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНИХ ЯВИЩ. Культурологічний альманах, (2), 151–156. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.20