ГЛУХІВСЬКИЙ УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ: ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЗАСНУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.21

Ключові слова:

Глухівський учительський інститут, філософія освіти, студенти, викладачі, фахова підготовка.

Анотація

У статті з’ясовані основні відмінності між філософією освіти і науки. Висвітлено загальний сенс педагогічної освіти, основну мету, завдання. Детально проаналізовано заснування перших закладів підготовки майбутніх учителів на теренах України ХІХ – початку ХХ ст. (Глухівського, Феодосійського). Комплексно розглянуті різні аспекти діяльності згаданого педагогічного закладу освіти (навчальний термін; число студентів; дисципліни; контролі знань та інше). Окреслено фахову підготовку майбутніх учителів, зокрема становлення їх професійної майстерності через тодішні форми і методи навчання, а також початок впровадження та використання інформаційних ресурсів у освітню практику для предметів гуманітарного циклу. Охарактеризовано повсякденність вихованців інституту (умови проживання, графік навчання, розподіл бюджетних коштів установи). Вивчено рівень життя викладачів Глухівського вчительського інституту (1874–1917 рр.). Обґрунтовано головні проблеми підготовки майбутніх педагогічних кадрів. Проаналізовано Статут 1920 р. Глухівського педагогічного інституту (загальні положення, структурні підрозділи, обов’язкові та вибіркові предмети). Враховано причини ліквідації 1924 р. вищезазначеної установи за архівними матеріалами Ніжинського фонду. На основі філософської, історичної та педагогічної літератури охоплено всі важливі моменти від заснування до фактичного закриття Глухівського вчительського інституту (1874–1917 / 1924 рр.).: історія відкриття закладу; підготовка до вчительської роботи та буденність студентської молоді; персоналії викладацького складу (професіоналізм та заробітні плати); освітній процес (навантаження, дисципліни); трансформація в технікум (причини); історіографія досліджуваної проблеми. З’ясовані всі аспекти нашої теми.

Посилання

Ащаулова Т.А., Гриценко А.П. (2022). Порівняльна характеристика соціального статусу та рівня життя викладачів Глухівської чоловічої гімназії та Глухівського учительського інституту в 1870-х–1900-х роках. Сумський історико-архівний журнал, XXXIX, 26–32.

Бєлашов В.І. (2014). Історіографічна традиція та джерельна база вивчення історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (1874–2014 рр.). Історичні студії суспільного прогресу, 2, 39-51.

Гриценко А.П. (2014). Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ–ХХ ст. Сіверщина в історії України, 7, 249–252.

Дем’яненко Н.М., Кравченко І.М. (2010). Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Київ: Фенікс. 510 с.

Заремський М.Й. (2022). Філософія науки: навчально-методичний посібник для аспірантів. Глухів. 211 с.

Зозуля С.Ю. (2002). Справа про ліквідацію Глухівського інституту народної освіти в фондах Ніжинського архіву. Сіверщина в історії України: збірник наукових праць за матеріалами восьмої науково-краєзнавчої конференції. Глухів, 2, 184–191.

Крижанівський В.М. (2021). Повсякденне життя вихованців Глухівського учительського інституту в 1874–1914 рр. Сіверянський літопис, 2, 107–114.

Крижанівський В.М. (2018). Соціальний та професійний портрет викладачів історії Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.). Сіверщина в історії України, 11, 245–249.

Курок О.І., Гриценко А.П. (2022). Організація фахової підготовки майбутніх педагогів у Глухівському учительському інституті в 1870-х роках. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 50 (3), 12–24.

Ломако Л. (2018). Учительські інститути в системі педагогічної освіти Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: аналіз сучасної історіографії. Історичні і політологічні дослідження, 1 (62), 55–69.

Мошик І.В. (2021). Статут Глухівського педагогічного інституту 1920 р. Сіверщина в історії України, 14, 263–268.

Нікітін Ю.О. (2019). Проблема підготовки педагогічних кадрів у педагогічних інститутах у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Глухівського учительського інституту). Гілея: науковий вісник. Серія: Історичні науки, 151 (12), 108–113.

Рудь О.М. (2013). Розвиток педагогічної майстерності вихованців Глухівського вчительського інституту (1874–1917 рр.). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, 20, 182–186.

Філософія освіти і науки: навчальний посібник (2017) / В.П. Загороднюк та ін. Київ: Знання України. 348 с.

Філософія освіти: навчальний посібник (2021) / В.П. Андрущенко та ін. Київ: Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. 348 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-18

Як цитувати

Гриценко, А. П., & Колієнко, А. А. (2023). ГЛУХІВСЬКИЙ УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ: ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЗАСНУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ. Культурологічний альманах, (2), 157–162. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.21