КОГНІТИВНІ ЕКСПЛОРАЦІЇ НОМАДОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.22

Ключові слова:

репрезентативне мислення, номадичне мислення, мислення у складності, «розширення людини», NBIC-конвергенція, нова освітня парадигма.

Анотація

Проаналізовано причини когнітивного перевороту, що відбувся у середині ХХ століття й проявився: у філософії – антропологізацією і соціалізацією гносеології, які спричинили перехід до некласичної стадії розвитку; в науці – революційною зміною співвідношення між об’єктом і суб’єктом пізнання в бік подальшої суб’єктивізації процесу пізнання (релятивізація, зміна підходів до наукової істини та її критеріїв тощо); у соціумі – внаслідок науково-технічної революції (особливо комп’ютерної) відбулися якісні зміни щодо переходу від речової форми капіталу до нової – знаннєвої (інформаційної та інноваційної). Зазначено наслідки когнітивного перевороту: гносеологічна проблематика в царині філософії з периферії перемістилася в авангард; у межах конкретних наук з’явилися розділи або навіть цілі дисципліни, де почали вивчати особливості та механізми когнітивної діяльності. Розглянуто запропоновану Ж. Дельозом концепцію репрезентативного й номадичного мислення. З’ясовано, що перше формується онлайн-освітою як системою, натомість друге – офлайн-освітою як мережею. Висвітлено концепцію спостерігача в парадигмі складності. Зауважено, що «мислення у складності» має формуватися впродовж конкретної когнітивної практики – в новій парадигмі освіти впродовж життя. Окреслено проблему «розширення людини» (human enhancement). Доведено, що людство зараз перебуває на другій стадії, коли NBIC-конвергенція породжує новітні human enhancement. Констатовано, що когнітивний учений може помислити ці трансформаційні зміни, нанолюди в змозі їх вибудовувати, біолюди – впроваджувати, а ІТ-люди – моніторити та контролювати. Встановлено, що в цьому сенсі суб’єкт-спостерігач теперішнього – це синергетичний спостерігач часу, який розрізняє минуле, теперішнє й майбутнє, а отже, є для нас спостерігачем складності й одночасно квантовим спостерігачем.

Посилання

Горбунова Л. С. (2015). Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські практики : монографія. Суми : Університетська книга. 710 с.

Тимчук Н. Ф. (2010). Корінь. У: Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних ; Нац. фармац. ун-т України. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : МОРІОН. С. 1325–1326. URL: http://www. pharmencyclopedia.com.ua/article/3693/korin

Castellani B., Yafferty F. (2009). Sociology and Complexity. A New field inquiry. Berlin, Springer. 276 p.

Deleuze G. (1969). Logique du sens. Paris : Les Éditions de Minuit. Collection Critique. 392 p.

Deleuze G. (1971). Proust et les signes. Paris : Presses universitaires de France. 195 p.

Deleuze G. (1987). A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia. Paris : Minneapolis : University of Minnesota Press. 610 p.

Deleuze G. (2013). Différence et répétition. Paris : Presses Universitaires de France. 416 р.

Deleuze G., Guattari F. (1996). What is philosophy? New York : Verso. 253 р.

Heidegger M. (1977). The Age of World Picture. In: W. Lovitt (Ed.), The Question Concerning Technology. New York : Harper and Row. P. 115–154.

Khushf G. (2011). The Use of Emergent Technologies for Enhancing Human Performance: Are We Prepared to Adress The Ethical and Policy Issue. In: Public Policy & Practice. P. 1–17. URL: http://www.ipspr.sc.edu/ejournal/ej511/ George%20Khishf%20Re vised%20Human%

Lewin K. (1982). Feldtheorie. In: Kurt-Lewin-Werkausgabe, hg. von C.‑F. Graumann, Bd. 4. Bern : Huber; Stuttgart : Klett-Cotta. S. 133–154. 12. Mainzer K. (2004). Thinking in Complexity. The computational Dynamics of Matter, Mind and Mankind. Berlin : Springer. 238 р.

Morin E. (1991). La Methode: La nature de la nature, Paris : Seuil. 266 р.

Roco M. C., Bainbridge W. S. (2002). Converging Technologies for Improving Human Performance. In: NSFDOC Report. Vol. 4, Iss. 4, Boston : Cluwer. Р. 281–295.

Spencer Brown G. (1969). Laws of Form. London : George Allen and Unwin, 165 p. URL: http://www.siese.org/ modulos/biblioteca/b/G-Spencer-Brown-Laws-of-Form.pdf

Stengers I. (1987). D’une science à l’autre. Des concepts nomads. Paris : Seuil. 392 p. URL: http://www. philosciences.org/notices/document.php?id_document=163

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-18

Як цитувати

Книш, І. В., & Дутка, Г. Я. (2023). КОГНІТИВНІ ЕКСПЛОРАЦІЇ НОМАДОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ. Культурологічний альманах, (2), 163–173. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.22