ПРИЧИНИ ТА СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ МАСОВІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.27

Ключові слова:

вища освіта, масовізація вищої освіти, причини масовізації вищої освіти, суперечливість масовізації вищої освіти, соціальна нерівність, демократизація освіти.

Анотація

У другій половині ХХ століття у всьому світі спостерігалися вражаючі масштаби розширення систем вищої освіти. Після Другої світової війни цей феномен незалежно від регіональних та національних особливостей набув всезагального характеру. Однак в Україні масовізація вищої освіти має свою власну динаміку, яка визначається особливостями історичного, політичного, культурного, соціального та економічного розвитку нашої країни. Дослідження феномена масовізації вищої освіти в Україні дозволяє виділити деякі суперечливі тенденції. З одного боку, рівень охоплення населення вищою освітою продовжує зростати навіть у періоди кризи; в той час як після закінчення навчання спеціалісти з вищою освітою стикаються з реальністю, яка не здатна запропонувати їм можливості для професійної самореалізації; в умовах економічної нестабільності та постійного коливання рівня бідності, поглиблення соціальної нерівності, яка в свою чергу призводить до нерівності у сфері освіти. З іншого боку, збільшення попиту на вищу освіту в Україні та відповідно розширення мережі закладів вищої освіти суперечать національній стратегії сталого розвитку. Метою даної статті є аналіз соціально-економічного розвитку України, що впливає на формування суперечливих тенденцій, які призводять до масовізації вищої освіти. Для досягнення цієї мети досліджуються причини масовізації вищої освіти в Україні; розглядаються наслідки цього феномена в контексті продуктивного розвитку та соціального розшарування суспільства, а також акцентується увага на зміні функціоналу закладів вищої освіти, спричиненій масовізацією.

Посилання

Берегова Г. Д. (2019). Сучасна освіта: між консерватизмом і лібералізмом. Scientific Journal Virtus. № 31. С. 53–56.

Дежавна служба статистики України. (2021). Вища та фахова передвища освіта в Україні. URL: https://ukrstat.gov.ua/.

Жижко Т. А. (2014). Місце демократії в університетській освіті. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. Вип. 42. С. 207–217.

Ївженко М. (2023). Найпопулярніші спеціальності та ВНЗ. За скільки окупається вища освіта в Україні. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/za-skilki-okupayetsya-vishcha-osvita-na-naypopulyarnishih-specialnostyah-vukrajini- 50319451.html.

Marginson S. (2016). High Participation Systems of Higher Education. The Journal of Higher Education. № 87:2, Р. 243–271. DOI: 10.1080/00221546.2016.11777401.

Міністерство освіти і науки України. (2022). Попередні результати вступної кампанії 2022 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/poperedni-rezultati-vstupnoyi-kampaniyi-2022-roku.

Міністерство освіти і науки України. (2022). Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#n12.

Ніколаєв Є., Рій Г., Шемелинець І. Вища освіта в Україні: зміни через війну : аналітичний звіт. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. 94 с.

Пищуліна О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ : аналітична доповідь Центру Разумкова. Київ : Заповіт, 2018. 368 с.

Рябченко В. І. Демократизація соціального середовища закладу вищої освіти як передумова розвитку особистісного потенціалу суб’єктів його діяльності. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2019. Вип. 18(11–12). С. 7–24.

Trow M. From Mass Higher Education to Universal Access: The American Advantage. Minerva. 1999. Vol. 37, № 4. P. 303–328.

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : Кондор, 2011. 628 с.

Шурупова К. В., Шустрова К. В. Соціально-психологічний портрет середнього класу в Україні. Розвиток промисловості та суспільства. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2021. С. 143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-19

Як цитувати

Рилова, О. Ю. (2023). ПРИЧИНИ ТА СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ МАСОВІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Культурологічний альманах, (2), 197–203. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.27