ВАРІАТИВНІСТЬ, КУЛЬТУРНІ ІНВАРІАНТИ ТА БАЗОВІ УНІВЕРСАЛІЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.41

Ключові слова:

культура, універсалії культури, культурні інваріанти, варіативність.

Анотація

У статті актуалізовано питання про універсалії, інваріанти і варіативність як конвенційні «ресурси» культури. На основі системного, комплексного та міждисциплінарного підходів досліджено стійкі елементи, тобто культурні універсалії та варіативні елементи, які можуть виникати та зникати в конкретних історичних умовах. Встановлено, що культурні універсалії відображають характеристики культурного досвіду та вирізняються порівняльною одноманітністю рис у найрізноманітніших проявах і мають абстрактний, символічний характер. Наголошено, що найбільше культурні універсалії пов’язані з цінностями. З’ясовано, що культурні інваріанти є властивістю чи константою, яка залишається незмінною у різноманітних перетвореннях, та постають у культурі єдністю змінного й незмінного. Досліджено, що культурні інваріанти є одним зі способів утримання і трансляції символів, міфів та архетипів. Зроблено висновок, що культурному інваріанту протистоїть варіант. Культурний інваріант визначає «якість» такої культури, встановлює кордони варіативності та її семантичних проявів. Відповідно, варіативність – це спосіб існування культури в часі і просторі та всі наявні та можливі знаково-символічні прояви культури, варіанти її форм та змістів. Якщо інваріантності властива стабільність та стереотипність, незалежність від зовнішніх впливів, збереження традицій, недостатня гнучкість та спрямування до порядку, то варіативності притаманна гнучкість, інноваційна спрямованість, відкритість усьому новому, залежність від впливів. Варіативність існує одночасно у різноманітності конкретних виразів – варіантів.

Посилання

Балута Г. А. (2012) Iнварiанти: реальне чи номінальне? Актуальнi проблеми духовностi: зб. наук. праць. Вип. 13. С. 203–212

Босик З.О. (2010). Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини. 344 с.

Brown, D. (2004). Human universals, human nature and human culture. Daedalus, 133 (4): 47–54.

Букач В. М. (2021) Бакланова Н.М Теорія та історія культури (словник-довідник): навч. посіб. для здобувачів вищої освіти. 288 с.

Geertz, C. (1983). Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books. 244 p.

Голубович И. Инваианты и тексты культуры / И. Голубович И. // Δόξα / Докса: URL: https://doxa.onu.edu.ua/ Doxa6/222-230.pdf (дата звернення: 12.06.2023).

Гречанівська П. Варіативність – основа розвитку народних традицій. Новий Акрополь. URL: https://иnewacropolis.org.ua/theses/e731c0f4-6281-4eed-9e27-ce18d365e7a0 (дата звернення: 31.05.2023).

Жулєнова І. Культурні універсалії, інваріантність та еквівалентність: їхня роль у реалізації кросс- національних досліджень. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. No 3., 205 с.

Канівець І. (2018) Варіативність у кіно та універсальність кіно мови. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Вип. 22. 198 с.

Кирилюк О.С. Універсально-культурні структури міфологічних підвалин масової політичної свідомості: Мислене древо. URL:Режим: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/ Sci/Culturology/uvuk/Politics.html.13 (дата звернення: 1.04.2023).

Кирилюк А. С. (1996) Универсалии культуры и семиотика дискурса. Миф. 141 с.

Колесник О. С. (2013) Художня інтерпретація інваріантних образів. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, № 1. С. 41–46.

Matsumoto, D. (Ed.). (2001). The handbook of culture and psychology. New York: Oxford University Press, С. 200–218.

Murdock, George Peter. (1959). Africa: Its Peoples and T heir Culture H istory. New York, McGraw-Hill Book Company, Inc., 456 pp., Р. 56–60.

Метельова Т.О. (2010). Культура глобалізованого світу: на шляхах збереження плюралізму. 344 с.

Hills, M. D. Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture, 4 (4). URL: https://doi.org/10.9707/2307-0919.1040. (дата звернення: 12.06.2023).

Попович М. (2000). Відчуження і цінність. Філософсько-антропологічні читання. Антропологічні ідеали київської школи та реалії постмодерну (до 70-ти річчя Олександра Яценка).С. 42–52.

Семашко О.М., Піча В.М. та ін. (2003). Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, 314 с.

Sztompka P. (2007). Coming in from the cold: my road from socialism to sociology / M. Deflem, Sociologists in A Global Age, Ashgate, pp. 189–202.

Черниш М. Основні поняття та методологічні принципи культурологічного аналізу проблеми збереження культурного розмаїття. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 2. С. 90–95. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/137999 (дата звернення: 10.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-19

Як цитувати

Уварова, Т. І. (2023). ВАРІАТИВНІСТЬ, КУЛЬТУРНІ ІНВАРІАНТИ ТА БАЗОВІ УНІВЕРСАЛІЇ КУЛЬТУРИ. Культурологічний альманах, (2), 304–312. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.41

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають