ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПОНЯТТЯ Й КОНЦЕПЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.22

Ключові слова:

децентралізація, філософські принципи, місцеве самоврядування, суспільство, розподіл влади, громадянське суспільство

Анотація

Упродовж усієї історії стародавніх імперій, середньовічних королівств і сучасних держав завжди виникало питання, якому рівню влади треба довірити повноваження зі збору податків та ухвалення рішень і наскільки ці повноваження мають залишатися на центральному рівні чи бути делеговані місцевим органам влади. Децентралізація – це спосіб наблизити владу до громадян і забезпечити їхню активну участь в управлінні. Мета статті – розглянути концепції та філософські принципи, що лежать в основі децентралізації, щоб краще зрозуміти її філософську основу. Децентралізацію розглядають як систему управління, у якій розширюються повноваження органів влади нижчого рівня, а деякі функції, які раніше належали центральному уряду, будуть передані органам місцевого самоврядування. Проаналізовано різноманітні підходи й концепції, що визначають роль і цілі децентралізації в управлінні та суспільному розвитку. Визначено, що загальний зміст децентралізації визначається трьома характеристиками: децентралізація, делегування й передача повноважень. Детально розглянуто кожне із цих понять. Визначено основні принципи, що лежать в основі концепції децентралізації, до яких належать принципи однаковості й інституціоналізму, субсидіарності, взаємодоповнюваності, демократії та ресурсного забезпечення. Ключовим із-поміж цих принципів є принцип субсидіарності, який безпосередньо пов’язаний із місцевим самоврядуванням і включає процедури розподілу й перерозподілу повноважень між адміністративними рівнями. Ці принципи призводять до створення більш збалансованої та демократичної адміністративної системи. Досліджено роль системи місцевого самоврядування в Україні в умовах повномасштабного російського вторгнення. Досвід функціонування громад в умовах воєнного стану в Україні підтверджує як самостійність громад в ухваленні ключових рішень, так і необхідність легітимного контролю центральної влади над усіма місцевими процесами. Децентралізована система забезпечує належний захист інтересів населення завдяки функціям і повноваженням органів місцевого самоврядування.

Посилання

Венцель В.Т. (2019). Концептуальні засади децентралізації та її роль в ефективній реалізації соціальної функції держави. Теорія та практика державного управління, 1 (64), 165–172. DOI: https://doi.org/10.34213/tp.19.01.19 (дата звернення: 10.10.2023).

Вербівський Д., Вергелес К., Горохова Л. (2020). Децентралізація в дії: політичні, філософські та юридичні аспекти. Аннали юридичної історії, 4 (3), 92–101. DOI: https://doi.org/10.38129/Ann.Yur.Ist.2020.4.4.92 (дата звернення: 10.10.2023).

Горло Н.В. (2023). Реалізація реформи децентралізації влади в Україні в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми філософії та соціології, 40, 171–175. DOI: https://doi.org/10.32782/apfs.v040.2023.29 (дата звернення: 10.10.2023).

Горобець Н.О., Троян О.А., Страшок Є.В. (2019). Поняття децентралізації публічної влади в Україні. Юридичний науковий електронний журнал, 5, 149–152. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/34 (дата звернення: 10.10.2023).

Кирилюк І., Борщ В. (2021). Поняття, суб’єкти, цілі, завдання та принципи децентралізації державної влади. Економіка та суспільство, 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-77 (дата звернення: 10.10.2023).

Коваленко С.В. (2021). Філософія децентралізації: конкретне і абстрактне. Юність науки-2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (с. 323–325). Чернігів. URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/26024/%d0%9a%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%a1.%20%d0%92..pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 10.10.2023).

Панов І.В., Татаренко Г.В. (2022). Ґенеза концепцій децентралізації влади. Актуальні проблеми права: теорія і практика, 1 (43), 118–126. DOI: https://doi.org/10.33216/2218-5461-2022-43-1-118-126 (дата звернення: 10.10.2023).

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 10.10.2023).

Стогова О.В., Сагайдак В.О. (2021). Організаційно-правові основи децентралізації в Україні. Журнал східноєвропейського права, 86, 58–63. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86309/1/Stohova_community.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Цимбалюк І. (2021). Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту децентралізації. Transformation of the national and regional models of economic development and legislation in the conditions of global challenges: Collection of scientific papers (pp. 84–85). Lutsk, European institute of further education, Lesya Ukrainka Volyn National University, Volynpoligraph. URL: http://surl.li/maora (дата звернення: 10.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Радуцький, О. Р. (2023). ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПОНЯТТЯ Й КОНЦЕПЦІЇ. Культурологічний альманах, (4), 163–168. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.22