ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.24

Ключові слова:

агресія, віртуальна реальність, соціальна мережа, феномен «розгальмовування» (disinhibition), кіберагресія, інформаційно-комунікаційні процеси

Анотація

У статті аналізується феномен агресії та особливості її прояву в соціальних мережах. Підкреслено, що дослідження феномена агресії викликає істотний науковий інтерес у значної кількості учених, що втілюється в розробленні теоретичних концепцій і наукових гіпотез, покликаних осягнути на науковому рівні причини й передумови виникнення агресії в людини, дослідити фактори, що сприяють її проявам. Визначено, що невід’ємною частиною життєдіяльності суспільства в сучасному світі є соціальні мережі. З огляду на стрімкий розвиток цифрових технологій, висувається гіпотеза, що в майбутньому соціальні комунікації у віртуальній реальності переважатимуть над іншими типами соціальної взаємодії. Тому мета статті – визначити сучасну трактовку поняття «агресія» та надати філософський аналіз особливостям прояву агресії в соціальних мережах. Наголошено на тому, що феномен агресії є предметом розгляду філософії, психології, політології, соціології, правознавства, біології, медицини. Кожна галузь знань висвітлює агресію за допомогою застосування власних методів. Методологія, на якій базується стаття, основується на компаративному методі. Досліджено, як соціальна мережа може сприяти виникненню подразників і збудників, що сприяють перенесенню проявів агресії з віртуального світу до реального життя людини. Визначено, що в межах інтернет-простору людина бере активну участь в інформаційно-комунікаційних процесах за допомогою соціальних мереж. У межах інформаційного цифрового простору істотна кількість людей взаємодіє між собою, сприймаючи доступну інформацію по-різному, залежно від особливостей світогляду, менталітету, ціннісних орієнтацій, психічного стану та багатьох інших факторів. Описується, як інформація, викладена в соціальних мережах, може викликати негативні емоційні реакції, що сприяє проявам також і кіберагресії. Підкреслюються особливості проявів агресії саме під час взаємодії в соціальних мережах.

Посилання

Alexandropoulou E. Social media and aggressive behavior: to which extent social media influences aggression. Academia Letters, 2021. URL: https://doi.org/10.20935/AL812.

Barnes J. (1954). Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations, 7. URL: http://dx.doi.org/10.1177/001872675400700102.

Baron R., Richardson, D. (1994). Human aggression (2nd ed.). Plenum Press.; Berkowitz L. (1993). Aggression: Its causes, consequences, and control. Mcgraw-Hill Book Company; Geen R.G., Donnerstein E. (Eds.).

(1998). Human aggression: Theories, research, and implications for social policy. Academic Press; Tedeschi J.T., Felson, R.B. (1994). Violence, aggression, and coercive actions. American Psychological Association. URL: https://doi.org/10.1037/10160-000.

Велика українська енциклопедія (2015–2023). Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» за участі Інституту програмних систем НАН України. URL: https://vue.gov.ua/агресія.

Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/ Вирок Тернопільського міськрайонного суд Тернопільської області у справі № 607/20731/20;

Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/ Вирок Апостолівського районного суду Дніпропетровської області у справі № 171/1056/21.

Krahé B. The Social Psychology of Aggression. (2020), 516 p.

Lorenz K. On Aggression. 1963, 324p.

Мойсеєва О.Є. Історико-психологічний аналіз феномену агресії. Збірник наукових праць. Психологічні науки. Том 2. Випуск 10 (91). 2013. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/44_4.pdf.

Найпопулярніші соціальні мережі в Україні та країніх світу (2020). URL: https://uaspectr.com/2020/06/23/najpopulyarnishi-sotsialni-merezhi-v-ukrayini-ta-krayinah-svitu-2020/.

Рейтинг: найпопулярніші соціальні мережі у світі та кому вони належать. Інтернет ресурс. URL: https://uaspectr.com/2021/12/12/najpopulyarnishi-sotsialni-merezhi-u-sviti-2022/.

Розова Т.В. Digital anthropology: шлях від етнографічних досліджень до осягнення проблеми людини кіберантропологією. Digital transformations in culture: Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. С. 1–18. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-319-4-1.

Розова Т.В., Чорна Л.В. Культурно-антропологічні трансформації: шлях від тексту до образу. Cultural and artistic practices: world and Ukrainian context. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. С. 440–467. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-322-4-20.

Романуха З. Університетські бібліотеки України в соціальних мережах. Бібліотечний вісник. 2014. № 1.

Русаков С.С. (2014). Потенціал соціальних мереж в сучасному навчально-виховному процесі. Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії. Випуск 2. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 101–102.

Слюсар В.М. Поняття «агресія» у предметному полі соціальної філософії в контексті дослідження проблеми насилля. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія «Філософські науки» / гол. ред. В.С. Пазенок. Київ : КУТЕП, 2014. Вип. 18. 393 с. URL: https://www.academia.edu/10972263.

Соціальні мережі: поняття, історія виникнення. URL: https://zounb.zp.ua/resourse/zaporizkyy-kray/zaporizhzhya-bibliotechne/fahova-osvita/socialni-merezhi-piv.

Соціологія: словник термінів і понять. Київ : Кондор, 2006. 372 с.

Сучасний тлумачний психологічний словник. Xарків : Прапор, 2007. 640 с.

Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія / НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди ; голов. ред. В.І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Fromm, Erich. The Anatomy of Human Destructiveness, 1973, 534 p. URL: https://lust-for-life.org/Lust-For-Life/_Textual/ErichFromm_TheAnatomyOfHumanDestructiveness_1973_534pp/ErichFromm_TheAnatomyOfHumanDestructiveness_1973_534pp.pdf.

Шаранова М. Життя без агресії – реальність чи утопія? 2012. URL: http://technocrat.org.ua/zhittya-bezagresiyi-realnist-chi-utopiya.

Wasserman S., Faust K. (1994). Social Network Analysis in the Social and Behavioral Sciences, Social Network Analysis: Methods and Applications. New York: Cambridge University Press. P. 12–26.

We are social 2023: соціальні мережі, інтернет та тенденції електронної комерції. Інтернет ресурс. URL: https://elit-web.ua/ua/blog/we-are-social-2023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Чорна, Л. В., & Танасійчук, І. М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. Культурологічний альманах, (4), 176–185. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.24