БАТАЛЬНИЙ ЖАНР В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.30

Ключові слова:

батальність, війна, культурне середовище, образотворче мистецтво, релігія, принцип історизму

Анотація

Стаття присвячена переосмисленню поняття «батальність», а також формуванню його характеристик через аналіз історичних аспектів становлення батального жанру від давньогрецького мистецтва, його утвердження в біблійних сюжетах середньовіччя, формування поняття «батальний жанр» у XVI–ХVII століттях до мистецьких рефлексій на російсько-українську війну 2014–2023 рр. Саме особливості ведення сучасної російсько-української війни та специфіка мистецьких рефлексій на неї зумовлюють потребу в розширенні та доповненні значення вже відомого і вживаного терміну «батальність». Нове визначення дасть змогу систематизувати творчість сучасних художників та окреслити окремий напрямок сучасного українського мистецтва. Об’єктом дослідження виступає відображення війни як історичного, соціального та глобального явища в соціокультурному середовищі України. Предметом – тема батальності в образотворчому мистецтві України ХХІ ст. Методологія дослідження ґрунтується на принципі історизму, в аналізі матеріалу використовуються загальнонаукові методи дослідження: аналітичний, системний, порівняльний, мистецтвознавчий, культурологічний, філософський, психологічний, що дає змогу об’єктивно осмислити рефлексію «батального» в соціокультурному просторі України. У праці розглянуто становлення «батального жанру», проаналізовано художні твори, у яких відображено битви та протистояння. Зроблено акцент на вивченні ознак і характеристик зображення війни у ХХІ столітті. Для розуміння батальності як явища проаналізовано етимологію терміна та встановлено його первинне змістове навантаження. Це дало змогу дослідити «батальність», розширивши тематичну сферу жанру. З огляду на це дослідження концентрує увагу на творах, у зміст яких закладено «протистояння» – міфологічного, релігійного, соціального та військового характеру. На основі отриманих результатів дослідження сформовано нове визначення терміну «батальність» – мистецька тематика, яка демонструє емоційну напругу через образи й символи війни, вплив війни на побут і повсякденне життя переважно трагічного характеру, тобто все те, що було створене на основі власного враження митця від історичних чи сучасних військових подій, може бути репрезентоване через реалістичні, сюрреалістичні, абстрактні чи інші стилі образотворчого мистецтва, а також в інших видах мистецтва – кіно, музиці, театрі.

Посилання

Джадт, Т. (2020). Після війни. Історія Європи від 1945 року. Київ: Наш формат. 928 с.

Мороз, А. (1975). Батальний живопис В. Пузиркова. Образотворче мистецтво. № 2. С. 9–10.

Енциклопедія сучасної України: в 24 т. / ред. рада: І. М. Дзюба (гол.) та ін. (2003). НАН України. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. Т. 2. 872 с.

Радянське мистецтво 1941–1967 років: в 6 т. / ред. рада: Ю. Турченко (гол.) та ін. (1968). Москва. Т. 6. 451 с.

Руссо, Ж. Ж. (2001). Про суспільну угоду, або принципи політичного права / пер. з фр. та ком. О. Хоми. Київ: Port-Royal, 2001. 349 с.

Сидор-Гібелінда, О. (2008). Україна на Венеційській Бієнале: сто років присутності. Київ: Наш час. С. 146–153.

Снайдер, Т. (2011) Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія. Київ: Граніт-Т. 448 с.

Сюн-Дзи. (2015). Мистецтво війни. Львів: Видавництво Старого Лева. 112 с.

Юхимець, Г. М. (1983). Українське радянське мистецтво 1941–1960 рр. Нариси з історії українського мистецтва. Київ: Мистецтво. 160 с.

Філософський енциклопедичний словник [Електронний ресурс]. Філософський енциклопедичний словник / ред. В. І. Шинкарук (гол.) та ін. (2002); Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ: Абрис. 744 с. URL: https://archive.org/details/filosofskyi_entsyklop/page/88/mode/2up?view=theater (дата звернення 27.08.2022).

Walzer M. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New Yor: Basic Books, 2000. 400 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Гулєвич, С. О. (2023). БАТАЛЬНИЙ ЖАНР В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ. Культурологічний альманах, (4), 219–225. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.30

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ