ВІТАЛІЙ СЄЧКІН – ПІАНІСТ, ПЕДАГОГ, КОМПОЗИТОР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.31

Ключові слова:

музична культура, виконавська майстерність, композиторська діяльність, фортепіано, творча біографія, універсальна творча особистість

Анотація

XX століття увійшло в історію як епоха складних викликів. Цей період відзначився історичними катаклізмами та екзистенційними трагедіями, що стали частиною сучасного досвіду людства. Попри це, XX століття принесло також і багато яскравих злетів у науці, змін у системі освіти та новаторських педагогічних ідей. Вступ України у європейський освітній простір як самостійного суб’єкта підкреслює національну самобутність музично-освітніх явищ. Це водночас актуалізує важливість української фортепіанної школи як значущого світового надбання, а також визначає впровадження її педагогічних досягнень у загальнонауковий обіг. Значний внесок у розвиток вітчизняної фортепіанної школи та підняття її престижу на світовому рівні зробив український піаніст, педагог, композитор Віталій Васильович Сєчкін. Метою дослідження було визначення внеску митця у розвиток музичного мистецтва, розкриття важливих аспектів його творчого і життєвого шляху, а також педагогічної діяльності. Охарактеризовано основні біографічні події артиста. Проаналізовано його внесок у сучасну музичну культуру. Висвітлено ключові творчі моменти: участь у конкурсах, найвідоміші твори для фортепіано, створені композитором. Визначено, що репертуар Віталія Сєчкіна був досить широким і постійно оновлювався творами композиторів різних стилів та епох. Музикант виявив себе не лише у сфері виконавської діяльності. Віталій Сєчкін також проявив своє музичне обдарування у творчості, ставши автором численних оригінальних композицій різних жанрів – від мініатюр до фортепіанного концерту. У статті зазначено головні риси виконавської манери піаніста та його здобутків, серед яких глибока змістовність виконання, стилістична точність, високий рівень звукової культури, піаністична свобода. Загалом, різнопланова творчість видатного і широко визнаного музиканта В. Сєчкіна значно збагатила музичну культуру України. Проте творчий та життєвий шлях піаніста і композитора не досить широко висвітлений у наукових працях і потребує подальшого вивчення.

Посилання

Відкриття меморіальної дошки Віталію Сєчкіну. НМАУ ім. П. І. Чайковського. 2020. URL: https://knmau.com.ua/vidkrittya-memorialnoyi-doshki-vitaliyu-syechkinu/ (дата звернення: 13.11.2023).

Гупалова, Е. Вклад украинских музыкантов в развитие композиторского мастерства, исполнительства и педагогики в республике Молдова. Збірник наукових праць «Мистецтво. Культура. Освіта». 2019. № 3, С. 50-55. URL: https://art.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/Збірник-3-2019.pdf (дата звернення: 13.11.2023).

Кирейко, В. Про конкурс ім. М. Лисенка. Музика. 1979. № 2, С. 23. URL: https://shron3.chtyvo.org.ua/Muzyka/1979_N2.pdf (дата звернення: 13.11.2023).

Кучеренко, Л. Миті Сєчкіна. Газета «День». 2007. URL: https://day.kyiv.ua/article/kultura/myti-syechkina (дата звернення: 12.11.2023).

Кучма, Н. А. Втілення звукового образу фортепіано в циклах етюдів композиторів ХІХ-ХХ століть. Дисертація. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. 2021. URL: https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/diss-Kuchma.docx (дата звернення: 13.11.2023).

Михалюк, А. М. Концептуальні положення формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів засобами українського фортепіанного мистецтва. Освітологічний дискурс. 2020. № 2. С. 40-50. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2 (дата звернення: 12.11.2023).

Хатипова, И. Прелюдии для фортепиано композиторов республики Молдова в репертуаре студентов-пианистов академии музыки, театра и изобразительных искусств. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. 2020. № 5-6 (99-100), С. 281-292. DOI: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2020.05-06/281-292 (дата звернення: 13.11.2023).

Hatipova, I. Exercises for piano and their role in the pedagogical activity of Vitalii Sechkin. Review of Artistic Education. 2021. No21, P. 26-30. DOI: https://doi.org/10.2478/rae-2021-0004 (дата звернення: 12.11.2023).

Hatipova, I. Vitalii Secikin – artist și pedagog. Cultura si arta: cercetare, valorificare, promovare. Chişinău, 2022. P. 19-20). https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19-20_51.pdf (дата звернення: 12.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Зубай, Ю. М. (2023). ВІТАЛІЙ СЄЧКІН – ПІАНІСТ, ПЕДАГОГ, КОМПОЗИТОР. Культурологічний альманах, (4), 226–230. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.31

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ