ДЕРЖАВНІ МИСТЕЦЬКІ ЛІЦЕЇ: ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНІ КУЛЬТУРОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.39

Ключові слова:

мистецький ліцей, профільна мистецька освіта, середня спеціалізована мистецька школа-інтернат, школа-десятирічка

Анотація

У статті розглянуто історичні, законодавчі та культурологічні аспекти зародження, становлення й розвитку державних мистецьких ліцеїв, які в період із 60-х років ХХ століття до 2020 року мали назву «середні спеціалізовані мистецькі школи-інтернати». Розглянуто витоки та ключові етапи формування закладів, їх визначну роль у розвитку й підтримці реалізації потенціалу обдарованої молоді в галузі культури й мистецтва. Методологія дослідження передбачала використання сукупності методів і підходів: аналітичного, культурологічного, історико-ретроспективного, системного, що дало змогу комплексно дослідити означену проблематику й отримати обґрунтовані результати дослідження. Виокремлено та систематизовано 6 мистецьких ліцеїв, які юридично підпорядковані Міністерству освіти й науки та Міністерству культури та інформаційної політики України. Визначено головні особливості державних мистецьких ліцеїв. Стаття зосереджується на ґенезі освітньої політики України у сфері освіти й культури. На основі детального аналізу суттєвих змін у законодавчій базі за часів незалежності, періодів реформування системи мистецької освіти, зумовлених процесами євроінтеграції, виявлено їх вплив на розвиток державних мистецьких ліцеїв. У дослідженні приділено увагу сучасному стану державних мистецьких ліцеїв, їх завданням та особливостям функціонування в період геополітичних змін і викликів сучасності. Наукова новизна роботи полягає в систематизації вітчизняних профільних мистецько-освітніх закладів для обдарованих дітей, а також визначенні їх культуротворчого складника в системі мистецької освіти України.

Посилання

Волков С.М. (2011). Модуси інституалізації української культури: культурно-освітні практики 40-х років ХХ століття. Культурологічна думка. Т. 3. № 1. С. 101–109.

Волков С.М. (2013). Професійне мистецтво й мистецька освіта: точки перетину, орієнтири розвитку. Культура України. Вип. 42 (1). С. 30–42.

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти : веб-сайт. URL: https://arts.gov.ua/ (дата звернення: 15.09.2023).

Колос Т.М. (2015). Управлінські аспекти діяльності закладів початкової мистецької освіти в культуротворчих процесах сучасної України. Культура і сучасність. № 1. С. 68–75.

Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка : веб-сайт. URL: https://lysenko-school.kiev.ua/(дата звернення: 01.10.2023).

Київський державний художній ліцей імені Т.Г. Шевченка : веб-сайт. URL: http://dergartschool.kiev.ua/(дата звернення: 14.10.2023).

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. с. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Кремень В.Г., Топузов О.М., Ляшенко О.І., Мальований Ю.І., Засєкіна Т.М. (2023). Профільна середня освіта: концептуальні засади для Нової української школи. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 5(2), 1–8. URL: https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5201.

Львівський державний музичний ліцей імені Соломії Крушельницької : веб-сайт. URL: URL: http://solomiya-sk.lviv.ua/ (дата звернення: 03.10.2023).

Масловська І.О. (2020). Система початкової мистецької освіти як складова сучасного культурного простору України. Матеріали науково-практичної конференції 23 квітня 2020 року. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». С. 147–157.

Одеський державний музичний ліцей імені професора П.С. Столярського : веб-сайт. URL: https://stolyarsky.od.ua/ (дата звернення: 29.09.2023).

Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського : веб-сайт. URL: http://www.collegium-opishnya.com.ua/school-info/gallery-alt/.

Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») : Постанова Кабінету Міністрів від 3 листопада 1993 р. № 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.11.2023).

Про затвердження Положення про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат) : Постанова Кабінету Міністрів від 13 лютого 2019 р. № 280. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.11.2023).

Про затвердження Положення про мистецький ліцей : Постанова Кабінету Міністрів від 23 грудня 2021 р. № 1313. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.10.2023).

Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти : Постанова Кабінету Міністрів від 24 липня 2019 р. № 688. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text%20 (дата звернення: 11.10.2023).

Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartivpovnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення: 03.11.2023).

Про освіту : Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/155510___599910 (дата звернення: 12.10.2023).

Про освіту : Закон України від 02.07.2023 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 28.10.2023).

Про культуру : Закон України від 21.09.2023 № 2778-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення: 15.10.2023).

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 05.06.2023 № 463-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text%20 (дата звернення: 14.10.2023).

Початкова та профільна мистецька освіта : веб-сайт. URL: https://arts.gov.ua/misteczka-osvita/profilna-osvita/(дата звернення: 12.10.2023).

Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 р. № 119-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248862610 (дата звернення: 18.10.2023).

Рашкевич Ю.М. (2014). Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / за ред. Ю.М. Рашкевич ; М-во освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів : Вид-во Львів. політехніки, 168 с.

Рожок В. (2005). Мистецька освіта і Болонський процес. Урядовий кур’єр. № 143. 12 с.

Харківський державний музичний ліцей : веб-сайт. URL: https://www.music-school.kh.ua/ (дата звернення: 06.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Шумейко, Л. М. (2023). ДЕРЖАВНІ МИСТЕЦЬКІ ЛІЦЕЇ: ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНІ КУЛЬТУРОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. Культурологічний альманах, (4), 281–290. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.39

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ