ЖІНОЧА ПРОСВІТА ТА ЗЕМСЬКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ (70–80-І РР. ХІХ СТ.)

Автор(и)

  • Назар Анатолійович Котельницький

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.11

Ключові слова:

жіноча освіта, земська ліберальна партія, північна Україна

Анотація

У статті досліджується плідна діяльність опозиційної аристократичної фронди Північного Лівобережжя у галузі жіночої освіти у 70–80-і рр. ХІХ ст. Автор доходить аргументованих висновків, що земські установи, і зокрема опозиційна аристократична фронда північної України, відіграли панівну роль у процесах створення державних та муніципальних жіночих навчальних закладів. Протягом досліджуваного періоду можна умовно виділити два етапи у політиці земської ліберальної партії регіону щодо жіночої освіти: 70-і р. ХІХ ст. та період правління імператора Олександра ІІІ. Безсумнівним досягненням першого етапу було заснування Борзнянської земської жіночої гімназії. Подвижницькими зусиллями опозиціонерів вдалося досягти стабільного фінансування навчального закладу шляхом формування кола приватних меценатів, солідарних внесків від членів Борзнянської повітової училищної ради та збільшення міських податків на активи власності і нерухомості за прогресивним принципом з одночасною фіскалізацією цих ресурсів до бюджету Борзнянського повітового земства для потреб жіночої гімназії. Члени опозиційної аристократичної фронди періодично ініціювали надання фінансової допомоги з бюджетів земських органів самоврядування на потреби жіночих навчальних закладів не лише губернському місту та повітовим центрам Чернігівської губернії, а і столиці Російської імперії – м. Санкт-Петербургу. У період Контрреформ земські ліберали регіону були змушені враховувати радикальні зміни у внутрішній політиці Російської імперії та відповідним чином коригувати свою позицію. Проте опозиціонерам вдавалося зберегти головні здобутки епохи Великих реформ у сфері жіночої просвіти, використовуючи імперативи «виваженого реформізму». Загалом, політику земської ліберальної партії північної України у галузі жіночої освіти у 70–80-і рр. ХІХ ст., на наше переконання, слід оцінювати як беззаперечний акт суспільного прогресу та подвижницьке досягнення опозиційної аристократичної фронди краю. Реалізовані демократичні імперативи стали невід’ємною та органічною складовою частиною широкомасштабної гуманітарної політики земського ліберального руху на півночі Лівобережної України у 60–80-і рр. ХІХ с.

Посилання

Вопрос о женской школе, земской библиотеке, назначении попечителей земских школ и устройстве медицины в Борзенском уездном земском собрании (1872). Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов : Земская типография. № 5. С. 102–110.

Записка о состоянии Черниговского пансиона благородных девиц, содержимого женой коллежского асессора М. Карачевской-Волк. Черниговские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1858. № 26. С. 199–200.

Программы пансионов благородных девиц М. Карачевской-Волк в Чернигове. Черниговские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1857. № 8. С. 65; № 10. С. 82.

Жиленкова І. Ліберально-демократичний рух в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2000. 16 с.

Мойсієнко В. Ліберально-демократичний рух в Україні (середина 60–80-х рр. XIX ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 1999. 19 с.

Редькіна О. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Запоріжжя, 2002. 18 с.

Журналы заседаний очередного Борзенского уездного земского собрания 1870 года (1871). Чернигов : Земская типография. 76 с.

Журналы заседаний чрезвычайного Борзенского уездного земского собрания 1871 года (1871). Чернигов : Земская типография. 84 с.

Журналы заседаний очередного Борзенского уездного земского собрания 1871 года. (1872). Чернигов : Земская типография. 164 с.

Журналы Черниговского очередного губернского земского собрания 1877 года, состоявшегося в январе 1878 года. (1878). Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов : Типография губернской земской управы. № 1–4. 602 с.

Журналы Черниговского губернского земского собрания очередной сессии 1878 года, состоявшейся в 1879 году. (1879). Чернигов : Земская типография. 509 с.

Журналы Черниговского губернского земского собрания, очередной сессии 1881 года. (1881). Чернигов : Земская типография. 496 с.

Журналы Черниговского губернского земского собрания, очередной сессии с 11 по 14 декабря 1882 года.

(1883). Земский сборник Черниговский губернии. Чернигов: Земская типография. № 1–3. 516 с.

Журналы очередного Борзенского уездного земского собрания 1883 года. (1884). Нежин : Типография Е.Ф. Венгера. 97 с.

Котельницький Н. (2022). Внесок земської ліберальної фронди північної України у розвиток жіночої просвіти у Російській імперії (70-і рр. ХІХ ст.). Актуальні питання у сучасній науці. Серія: Історія та археологія.2022. № 4. С. 42–49. URL: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2022-4(4)-42-49.

Котельницький Н. Політика земської ліберальної партії Північного Лівобережжя у галузі жіночої освіти (80-і рр. ХІХ ст.). Актуальні питання у сучасній науці. Серія: Історія та археологія. 2022. № 5. С. 44–52. URL: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2022-5(5)-44-51.

Стенографический отчет заседаний Черниговского губернского земского собрания, очередной сессии 1883 года. (1884). Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов : Земская типография. № 6–10. 770 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Котельницький, Н. А. (2022). ЖІНОЧА ПРОСВІТА ТА ЗЕМСЬКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ (70–80-І РР. ХІХ СТ.). Культурологічний альманах, (3), 77–88. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.11