ІМЕРСИВНІ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИЙОМИ

Автор(и)

  • Олена Ігорівна Губернатор

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.36

Ключові слова:

імерсивність, культурні практики, занурення, технології віртуальної реальності, досвід, естетичний вплив

Анотація

У статті досліджено особливості сучасних імерсивних культурних практик. Проаналізовано роль імерсивності в сучасній культурі – імерсивність розглядається як феномен ілюзорно-афективної структури сучасної культури (за Р. ван ден Аккером, А. Гібсоном та Т. Вермюленом), що полягає в трансформації, яка відбувається з людиною в короткостроковий період завдяки тілесно-тактильному зануренню в середовище та посиленню ефекту присутності. Висвітлено основні аспекти особливостей імерсивних практик в сучасному театральному мистецтві, кінематографі, відео-арті, експозиційній діяльності, репрезентації культурної спадщини. Запропоновано визначення поняття «імерсивні культурні практики» як сучасні культурні практики, що пропонують імерсивний досвід та використовують інноваційні технології для досягнення цього результату. З’ясовано, що імерсивні культурні практики використовують такі технології, як: відеомапінг, просторова звукова система, доповнена реальність, віртуальна реальність, програмне забезпечення для створення цифрового мистецтва/контенту, тактильний датчик та мобільні технології.

Посилання

Копієвська О.Р. Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. … д-ра культурології : 26.00.06. Київ, 2018. 487 с.

Копієвська О.Р. Культурні практики в дискурсі cultural studies. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. С. 49–53.

Кундеревич О.В., Кириленко К.М., Бенюк О.Б. Імерсивність як мистецька стратегія початку ХХІ століття (аналіз театрального досвіду та його філософських підвалин). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2021. Вип. 45. С. 174–182. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247390.

Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Гранатирко Б.В. Роль цифрових технологій у презентації сучасного українського мистецтва на прикладі виставкової діяльності Шевченківського національного заповідника. Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 листопада 2021 року). Черкаси : ФОП Гордієнко, 2021. С. 81–84.

Чепелик О. Імерсивні середовища, VR, AR в українському сучасному мистецтві останніх років. Сучасне мистецтво. 2021. С. 23–40.

Шибер О.О. Еволюція рекреаційно-дозвіллєвих практик: від класичного до креативного консьюмеризму. Культура і сучасність. 2021. № 1. С. 93–98.

Alston A. The Art of Light on Stage: Lighting in Contemporary Theatre, by Yaron Abulafia. Theatre & Performance Design. 2016. No. 2(3-4). рр. 341–342. DOI: 10.1080/23322551.2016.1232796.

Beato M. R. Opacità e trasparenze della cornice performativanel teatro immersive. URL: https://www.academia.edu/63068862/Opacit%C3%A0_e_trasparenze_della_cornice_performativa_nel_teatro_immersivo. рр. 181-198.

Jost F. L`Introduction a l`analyse de la television. Paris : Elipses, 2004. 174 p.

Іmmersive. Merriam-webster dictionary. 2023. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/immersive.

Kadlubek V., Blaise G. How immersion makes art accessible. American Alliance of Museums. Retrieved April 25, 2. 2021. URL: https://www.aam-us.org/2018/11/12/how-immersion-makes-art-accessible.

Mccallum К. Immersive Experience: Convergence, Storyworlds, and the Power for Social Impact. Handbook of Research on the Global Impacts and Roles of Immersive Media. Jacquelyn Ford Morie and Kate McCallum. 2020. рр. 453–484.

Soto-Martin O., Fuentes-Porto A., Martin-Gutierrez J. (2020). A Digital Reconstruction of a Historical Building and Virtual Reintegration of Mural Paintings to Create an Interactive and Immersive Experience in Virtual Reality. Appl. Sci. Issue 10. P. 597.

van den Akker R., Gibbons A., Vermeulen T. Metamodernism: Period, Structure of Feeling, and Cultural Logic – A case study in Contemporary Autofiction. in Askin, R., Beckman, F. and Rudrum, D. (eds) New Directions in Philosophy and Literature, Edinburgh University Press. 2019. pp. 41–54.

White G. On Immersive Theatre. Theatre Research International. 2012. Volume 37. Issue 3. pp. 221–235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Губернатор, О. І. (2022). ІМЕРСИВНІ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИЙОМИ. Культурологічний альманах, (3), 283–289. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.36