МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ КОГЕЗІЇ В ЕТНІЧНО ДИВЕРСИФІКОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.12

Ключові слова:

етнічно диверсифіковане суспільство, міжетнічна толерантність, соціальна когезія, простори перетину міжетнічної толерантності та соціальної когезії, міжетнічна взаємодія, науковий дискурс

Анотація

У статті аналізується пов’язаність міжетнічної толерантності із соціальною когезією, зокрема їхні взаємовпливи. Представлений стан дослідження цих двох феноменів у зарубіжному та вітчизняному науковому просторах. Виокремлюються основні характеристики міжетнічної толерантності та соціальної когезії з особливим наголосом на їхню взаємодію. Значна увага у статті присячується просторам перетину (взаємодії) міжетнічної толерантності та соціальної когезії, як-от: ареали знаселенням змішаного етнічного (етнокультурного) походження, сфери виробничої діяльності та професійної зайнятості, сфери громадських активностей, сфери організаційно-професійних активностей, простори культурницько-розважального та спортивного характеру, сфери надання населенню послуг, сфери медійних активностей. Підкреслюється, що етнічні áктори, беручи участь у соціальних процесах, ставлять за мету досягнення визначених інтересів, передусім соціального благополуччя, економічної рівності та формування комфортного етнокультурного довкілля свого проживання на рівні громади, регіону, суспільства загалом. Важливе місце у статті відводиться з’ясуванню перспектив взаємодії міжетнічної толерантності та когезії в сучасному українському суспільсті. Окреслення перспектив базується на результатах моніторингу соціальних змін, які мають місце впродовж понад двадцяти років. У статті поданий аналіз стану дослідження в зарубіжній і вітчизняній соціогуманітаристиці на сучасному етапові.

Посилання

Данилюк І. (2010). Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір. Київ : Самміт-книга. 432 с.

Дрожжина С. (2006). Толерантність як дієвий чинник демократизації сучасного українського суспільства. Мультиверсум. Філософський альманах. № 55. С. 46–51.

Євтух В. (2012). Етнічність : енциклопедичний довідник. Київ : Фенікс. 396 с.

(2020). Іммігранти у контексті етнонаціональних процесів / В. Євтух та ін. Київ : Інтерсервіс. 192 с.

Євтух О. (2010). Міжетнічна взаємодія: об’єктно-предметне поле дослідження. Нова парадигма. Вип. 95. С. 193–203.

Кісла Г. (2020). Соціальний портрет іммігрантів в Україні. Досвід соціологічного дослідження. Евалюація: наукові, освітні, соціальні проєкти. Випуск 4. С. 68–97. URL: http://enpuir.edu.ua/handle/123456789/30809 (дата звернення: 25.08.2022).

Колесніченко М. (2021). Проблематика соціальної когезії у зарубіжному науковому дискурсі. Освітній дискурс : збірник наукових праць. Вип. 35 (7). С. 17–32.

Малиновська О. (2018). Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. Київ : НІСД. 472 с.

Мунно Н. (2020). Міжетнічна толерантність як об’єкт української етносоціології. Евалюація. Вип. 4. С. 110–118. URL: http://enpuir.edu.ua/handle/123456789/30809 (дата звернення: 25.08.2022).

Мухтерем В. (2005). Міжетнічна толерантність як феномен поліетнічного українського суспільства. Віче. № 4. С. 62–66.

Ротар Н. (2011). Теоретико-методологічні аспекти формування етнокультурної толерантності. Довідник міжетнічної толерантності. Чернівці : Букрек. С. 10–43.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2020). Вип. 7(21). Київ : Інститут соціології НАН України. 546 с.

Хараджи М. (2010). Міжетнічна толерантність: концептуалізація поняття. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. Вип. 19. Т. І. С. 333–339.

Хижняк О. (2010). Соціальне призначення толерантності. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць. Вип. 3. С. 41–55.

Bettelheim Bruno, Janowitz Morris (1949). Ethnic tolerance: A function of social control. American Journal of Sociology. Vol. 55. № 2. P. 137–145. URL: https://www.jstor.org/stable/2770891 (дата звернення: 06.11.2021).

Côté Rochelle R., Erickson Bonnie H. (2009). Untangling the roots of tolerance: How forms of social capital shape attitudes toward ethnic minorities and immigrants. American Behavioral Scientist. Vol. 52. № 12. P. 1664–1689. DOI: 10.1177/0002764209331532

Crepaz M., Darmon R. Constructing tolerance: How the welfare state shapes attitudes about immigrants. Comparative Political Studies. Vol. 42. № 3. P. 437–463.

Diversity and cohesion: New challenges for the integration of immigrants and minorities (2000). Strasbourg : Council of Europe. 120 p.

(2013). Social Cohesion Radar measuring common ground: An international comparison of social cohesion methods report 56 p. URL: http://aei.pitt.edu/id/eprint/74134 (дата звернення: 25.08.2022).

(2016). Social cohesion in the Western world. What holds societies together: Insights from the Social Cohesion Radar / Georgi Dragolov et al. Heidelberg : Springer. 138 p. DOI: 10.1007/978-3-319-32464

(2018). Social cohesion revisited: A new definition and how to characterize it / Fonseca Xavier et al. DOI: 10.1080/13511610.2018.1497480

25. Gaasholt Oystein, Togeby Lise (1995). Interethnic tolerance, education, and political orientation: Evidence from Denmark. Political Behavior. Vol. 17. № 3. DOI: 10.1007/BF01498597

Gibson J.L. (2007). Political intolerance in the context of democratic theory. The Oxford Handbook of Political Science / R.E. Goodin (ed). Oxford : Oxford University Press. P. 323–341.

Ghosh Mridula (2011). Diversity and tolerance in Ukraine in the context of EURO 2012. Kyiv : Friedrich Ebert Stiftung. 21 p.

Hazama Yasushi (2014). Minority type matters: Ethnic diversity and tolerance in 29 European democracies. IDE Discussion Paper. № 442. 33 p. URL: https://www.ide.go.jp/English/Publish/Reports/Dp/442.html (дата звернення: 20.01.2022).

Janmaat J.G., Mons N. (2009). Promoting ethnic tolerance and patriotism: The role of education system characteristics. Comparative Education Review. Vol. 55. № 1. P. 056–081. URL: https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/657105 (дата звернення: 05.11.2021).

Jewtuch W. (1989). Ethnischer Antagonismus und ethnische Solidarität in den Ländern Nordamerikas. Migrationsforschung. Heft 22. S. 12–20.

Jha S. (2012). Trade, institution and ethnic tolerance: Evidence from South Asia. American Political Science Review. Vol. 107. P. 806–832.

Heyd D. 2003. Education to toleration: Some philosophical obstacles and their resolution. The culture of toleration in diverse societies: Reasonable tolerance / Ed. by C. McKinnon, D. Castiglion. Manchester University Press. P. 196–207. URL: https://pluto.huji.ac.il/~msheyd/files/education_toleration.pdf (дата звернення: 28.08.2022).

(2011).Crafting tolerance: The role of political institution in cmparative perspective / Antje Kirchner et al. European Political Science Review. Vol. 3. Issue 2. P. 201–227. DOI: 10.1017/S175577391000041X

Minority integration in Central Eastern Europe. Between ethnic diversity and equality (2009) / Edited and Introduced by Timofey Agarin and Malte Brosig. Amsterdam : Rodopi. 358 pp.

Müller Floris (2012). Making contact. Generating interethnic contact for multicultural integration and tolerance in Amsterdam. Race, Ethnicity and Education. Volume 15. Issue 3. P. 425–440. DOI: 10.1080/13613324.2011.585341

(2008). The integrative power of sport: Imagined and real effects of sport events on multicultural intergration / Floris Müller et al. Sociology of Sport Journal. № 25. P. 387–401.

Nizah Mohd Azmir Mohd. (2014). A theoretical review of ethnic tolerance, political tolerance and making connection to voting behaviour. Conference Paper. URL: https://www.researchgate.net/publication/268747347_A_THEORETICAL_REVIEW_OF_ETHNIC_TOLERANCE_POLITICAL_TOLERANCE_AND_MAKING_CONNECTION_TO_VOTING_BEHAVIOUR (дата звернення: 25.08.2022).

Riggs Fred (1985). Ethnicity. InterCocta glossary. Concepts and terms used in ethnicity research (Pilot Edition). Hawaii. 206 p.

(2012). From tolerance to respect in inter-ethnic contexts / Werner Schirmer et al. Journal of Ethnic and Migration Studies. Volume 38. Issue 7. P. 1049–1065. DOI: 10.1080/ 1369183X.2012.681448

(2008). Social cohesion and tolerance for group differences / Ray Johanna Vollhardt et al. Handbook on Building Culture of Peace / Joseph de Rivera (ed.). Springer Science + Business Media, LLC. P. 139–152. DOI: 10.1007/978-0-387-09575-2_10

Weldon S.A. (2006). The institutional context of tolerance for ethnic minorities: A comparative, multilevel analysis of Western Europe. American Journal of Political Science. Vol. 50. Issue 2. P. 331–349. DOI: 10.1111/j.1540-5907.2006.00187.x

What is social cohesion? URL: https://scanloninstitute.org.au/what-social-cohesion

White paper on intercultural dialogue “Living Together as Equals in Dignity”. (2008). Strasbourg : Council of Europe. 60 p.

(2013). Ethnic diversity and its impact on community social cohesion and neighborly exchange / Rebeca Wickes et al. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/juaf.12015

Yevtukh V. (1998). National minorities in Ukraine: Status, rights, prospects. Law and Practice of Central European Countries in the Field of National Minorities Protection Аfter 1989. Warszawa. P. 323–362.

Yevtukh V. (2013). New immigrants in Ukrainian space: Problems of integration. Educatia Din Perspectiva Valorilor. Idei, Concepte, Modele. Tom IV : Summa Paedsgogica. Cluj-Napoca : Editura EIKON. P. 34–44.

Yevtukh V. (2013). Russkiye in Ukraine: myths versus realities or vice versa. Ethnicity: Ukrainian perspectives. General introduction. Warsaw ; Kiev. P. 89–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Колесніченко, М. В. (2022). МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ КОГЕЗІЇ В ЕТНІЧНО ДИВЕРСИФІКОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Культурологічний альманах, (4), 99–110. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.12