«ПРО ВЧЕНЕ НЕЗНАННЯ» МИКОЛИ КУЗАНСЬКОГО: ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.17

Ключові слова:

Микола Кузанський, вчене незнання, максимум, мінімум, людина, самореалізація особистості, самотворення

Анотація

У статті аналізується головна праця одного з найвидатніших представників епохи західноєвропейського Відродження, філософа-неоплатоніка, теолога та гуманіста Миколи Кузанського «Про вчене незнання», а також трактат «Про припущення» як органічне доповнення вказаної праці. Сформульована стрижнева ідея статті, яка полягає у твердженні про те, що незважаючи на свій високий статус кардинала католицької церкви і на те, що цей пост передбачав спрямовування всього свого інтелекту на розроблення та вдосконалення теологічної доктрини, що Микола Кузанський і робив, однією з головних тем свого вчення, поряд із теологічною тематикою, цей мислитель визначив людину та її життєдіяльність, основним смисложиттєвим призначенням якої є самореалізація її особистості та самотворення. Наводяться основні визначення феномену самореалізації особистості – проблеми, яка була актуалізована лише в минулому столітті відомим американським дослідником А. Маслоу, якого від німецького вченого відділяє більше п’яти століть. Цей факт вигідно характеризує М. Кузанського як мислителя, який одним із перших у західноєвропейській інтелектуалістиці точно вловив світоглядний дух Відродження як епохи, яка проголосила так звані «пошуки індивідуальності». Висвітлено знамениту концепцію М. Кузанського про максимум і мінімум, показана їх діалектика, яка полягає в їхній протилежності та водночас у збігу. Наведені рядки із праці «Про вчене незнання», які характеризують дану проблематику. Обґрунтовано ідею людини як максимуму та як мінімуму, показано її життєдіяльність у цьому контексті. Сформульовано низку положень щодо самореалізації людського індивіда, які, за припущенням, а також виходячи з тексту та духу трактатів «Про вчене незнання» та «Про припущення», можна віднести й до поглядів М. Кузанського про природу та призначення людини як такої. Ідеться про анаксагорівське «кожен – у кожному», про що пише М. Кузанський, про можливості (а фактично неможливість) людського пізнання максимуму, а також про самотворення як смисложиттєве призначення людини. Усі теоретичні викладки статті підтверджені витримками з указаних праць М. Кузанського.

Посилання

Баткин Л. (1989). Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. Москва : Наука. 199 с.

История диалектики XIV–XVIII вв. (1974). Москва : Мысль. 356 с.

Історія філософії. Словник / за заг. ред. В. Ярошовця (2006). Київ : Знання України. 840 с.

Маслоу А. (1982). Самоактуализация. Психология личности. Тексты. Москва. С. 108–117.

Муляр В. (1997). Самореалізація особистості як соціальна проблема (філософсько-культурологічний аналіз). Житомир : ЖІТІ. 214 с.

Кузанский Николай (1979). Об ученом незнании. Сочинения : в 2-х томах / Николай Кузанский. Т. 1 ; перевод, общ. ред. и вступит. статья З. Тажуризиной. Москва : Мысль. С. 47–184.

Кузанский Николай (1979). О предположениях. Сочинения : в 2-х томах / Николай Кузанский. Т. 1 ; перевод, общ. ред. и вступит. статья З. Тажуризиной. Москва : Мысль. С. 185–280.

Тажуризина З. (1979). Николай из Кузы. Сочинения : в 2-х томах / Николай Кузанский. Т. 1 ; перевод, общ. ред. и вступит. статья З. Тажуризиной. Москва : Мысль. С. 5–45.

Тажуризина З. (2010). Философия Николая Кузанского / под ред. В. Соколова. 2-е изд., стереот. Москва : Книжный дом «Либроком». 152 с.

Шестопал Е. (1988). Личность и политика: Критический очерк современных западных концепций политической социализации. Москва : Мысль. 203 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Муляр, В. І., Мельничук, В. В., & Марченко, С. Д. (2022). «ПРО ВЧЕНЕ НЕЗНАННЯ» МИКОЛИ КУЗАНСЬКОГО: ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ. Культурологічний альманах, (4), 138–145. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.17