НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОГО НАПРЯМУ РОБОТИ МУЗЕЇВ ПРОСТО НЕБА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.22

Ключові слова:

скансен, музей просто неба, проблеми, перспективи, розвиток, культурно-дозвіллєва діяльність

Анотація

У роботі досліджено наявні проблеми й окреслено перспективи подальшого розвитку культурно-дозвіллєвого напряму роботи вітчизняних музеїв просто неба. Скансени повною мірою відповідають глобалізаційним викликам, адже є інноваційними за своєю суттю – максимальне наближення до відвідувача робить їх привабливими в сенсі цікавої організації дозвілля. Діяльність музеїв просто неба – це не нове явище для українського музейного та краєзнавчого простору, оскільки створення даних закладів сягає середини XX століття. Проте можемо констатувати, що нині перед музейними закладами просто неба постає низка завдань, вирішення яких сприятиме входженню України до європейського музейного простору. Одним із перших і невідкладних завдань залишається вдосконалення законодавчої бази у сфері як культури загалом, так і музейної справи зокрема. Наявна законодавча база є досить застарілою та потребує більш сучасних підходів до управління в окресленій галузі. Так, наприклад, законодавчо не вирішеним залишається питання залучення додаткових джерел фінансування. Досить актуальним залишається питання підготовки кадрів для роботи в досліджуваних закладах, оскільки натепер це має бути музейний працівник, який володіє відповідними професійними якостями. Нині українські скансени потребують залучення інноваційних технологій для осучаснення музейної комунікації та можливості розширення спектра пропонованих послуг. Для покращення культурно-дозвіллєвого напряму функціонування вітчизняних скансенів доцільно: на державному рівні стимулювати та впроваджувати заходи, спрямовані на створення умов для ефективної роботи музеїв просто неба; налагоджувати взаємодію із закладами культури, туристичними та краєзнавчими організаціями; здійснювати популяризацію як самого скансену, так і заходів, які він проводить, шляхом активного залучення відвідувачів до культурно-розважальних проєктів; забезпечити належні умови для підвищення кваліфікації та перекваліфікації музейних працівників; сприяти впровадженню новітніх інформаційних технологій і створенню віртуальних музеїв; вивчити та застосувати міжнародний досвід державної підтримки, налагодити взаємодію між працівниками музейних закладів просто неба шляхом створення відповідних асоціацій, товариств, центрів тощо з метою обміну досвідом.

Посилання

Каднічанський Д.А. (2012). Використання історико-культурної спадщини України в туризмі на прикладі скансенів. Краєзнавство. № 1. С. 128–137.

Модернізація музейної справи України та розширення традиційних форм роботи музеїв в умовах глобалізації та інформаційного суспільства (2013). URL: http://mincult.kmu.gov.ua/

Музеї України під відкритим небом (2017). URL: http://museums.authenticukraine.com.ua.

Пантелейчук І.В. (2002). Віртуальний музей. Питання культурології. № 1. С. 60–64.

Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України № 5073–VI (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України № 1068–XIV (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text

Про культуру : Закон України № 2778–VI (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

Про музеї та музейну справу : Закон України № 249/95-ВР (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр#Text

Про охорону культурної спадщини : Закон України № 1805–III (2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Проненко І. В. (2016). Музеї-скансени Слобожанщини: сучасний розвиток та перспективи. Вісник Виставково-музейного центру. № 1. С. 111–117.

Шлепакова Т. Л. (2013). Скансени України як перспективні об’єкти музейного туризму та осередки збереження етнобуття в умовах глобалізації : оглядова довідка за матеріалами преси, інтернету та неопубл. документів № 5/6. URL: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2013/muzei_prostoneba.Pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Борисенко, Ю. С. (2022). НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОГО НАПРЯМУ РОБОТИ МУЗЕЇВ ПРОСТО НЕБА В УКРАЇНІ. Культурологічний альманах, (4), 172–177. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.22

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ