АКТУАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙ КОРДОЦЕНТРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ (ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.С. СКОВОРОДИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.29

Ключові слова:

антропоцентризм, емоціоналізм, кордоцентризм, серце, філософія серця, дух, душа, фольклор, релігія, поезія, трагедія, Гнатюк, Куліш, Сковорода, Чижевський, Шевченко, Юркевич

Анотація

У статті досліджується один із традиційних напрямів української філософії, здійснюється огляд витоків філософського вчення, простежується традиція становлення культу серця в усній народній творчості, спостерігається звертання до образу серця в літописній і релігійній традиціях княжої доби, досліджується творення символічного значення образу серця як духу в українській книжній літературі, розглядаються особливості його інтерпретацій різними представниками вітчизняної філософської думки впродовж ХІХ століття (М. Гоголь, П. Куліш, Г. Сковорода, Т. Шевченко, П. Юркевич та інші). Також проводиться паралель зі світовими дослідженнями науки про серце, зокрема в античних філософів (Платона, Філона, Хризипа), європейських учених-містиків (В. Вайгеля, Й. Екгарта, Г. Сузо, Й. Тавлера), романтиків (Й. Гаманна, Й. Гердера, Ф. Шлейермахера, Ф. Якобі), дискусія німецьких філософів (Г. Гегеля, І. Канта,), американського прагматика Ч. Пірса й інших. Автор аналізує способи використання мотивів «філософії серця» у художній літературі, зокрема й творчості Тараса Шевченка, простежує частоту вживання лексеми «серце» та її похідних у поетичних і прозових творах поета. Зазначається походження самого терміна «філософія серця», його трактування в сучасній науці. У статті також звертається увага на вивчення українського кордоцентризму двома вітчизняними філософськими школами – психологічною та культурологічною, що досліджують даний феномен за різними методиками. Автор статті звертає увагу на актуальність ідей кордоцентризму в сучасному світі, зокрема в новітній освіті та традиціях виховання. Практичне значення даного дослідження обґрунтовано можливістю використання його результатів на лекціях і семінарах із філософії, культурології, літератури тощо.

Посилання

Валявко І. Дмитро Чижевський – фундатор поняття філософія серця. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Дмитра Чижевського. URL: https://library.kr.ua/chizhevsky/valyavko/ (дата звернення: 15.12.2022).

Горський В. Історія української філософії. Курс лекцій. Київ : Наукова думка, 1997. 285 с.

Гнатюк Я. Українська філософська традиція: еволюція від кордоцентризму до конкордизму. Огонь Прометея. 2013. URL: https://web.archive.org/web/20161221034331/http://www.mesoeurasia.org/archives/13217 (дата звернення: 18.12.2022).

Козакова О. Філософія серця як альтернативний шлях розвитку національної самосвідомості. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/materials/1_kozakova.doc (дата звернення: 14.12.2022).

Мойсеїв І. Кордоцентризм. Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В. Шинкарук. Київ : Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2002. 742 с.

Сковорода Г. Сад пісень. Вибрані твори / Г. Сковорода. Київ : Веселка, 1972. 203 с.

Словник мови Шевченка : у 2 т. / за ред. В. Ващенко. Київ : Наукова думка, 1964. Т. 2 : О – Я. 566 с.

Федів Ю., Мозгова Н. Історія української філософії : навчальний посібник. Київ : Україна, 2001. 512 с.

Чопик Р. Сковорода. Сродність. Найкраще / Г. Сковорода. Львів : Terra incognita, 2017. С. 6–11.

Шевченко Т. Усі твори в одному томі. Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. 822 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Холоша, Т. О. (2022). АКТУАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙ КОРДОЦЕНТРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ (ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.С. СКОВОРОДИ). Культурологічний альманах, (4), 234–238. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.29

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ