ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН, ЇХ ЧИННИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.1

Ключові слова:

Православна церква України, Томос про автокефалію, Українська православна церква, Московський патріархат, міжправославний конфлікт

Анотація

Стаття присвячена розв’язанню ключової проблеми духовно-релігійного життя православних в Україні – зміцненню їхньої незалежності від Московської патріархії та пошуку шляхів об’єднання двох православних церковних структур в єдину церкву з автокефальним статусом. Аналізуючи основні чинники, що сприяють цьому, а отже, зміцнюють національну безпеку України і духовну єдність нашого народу, особливу увагу автори приділяють посередницькій ролі держави й інших православних церков у розв’язанні довготривалого конфлікту в православному середовищі України. У статті розкриваються корені й еволюції православного розколу в Україні, дестабілізаційна функція якого мала як об’єктивне походження – суспільно-політичні трансформації України після набуття незалежності та релігійної свободи, відсутність єдиного ціннісного поля, так і суб’єктивні чинники – внутрішньоцерковні розбіжності та, найголовніше, інструменталізація церковного питання в політичних цілях Москвою. Показана специфіка церковної та громадської позиції ієрархів УПЦ щодо російського вторгнення в Україну та щодо анексії єпархій на окупованих територіях. Відповідно до існуючих адміністративно-правових механізмів держави щодо релігійних організацій та на основі Закону України № 8371 «Про заборону релігійних організацій в Україні, пов’язаних з країною-агресором» запропоновано модель легітимації УПЦ, що має сприяти унезалежненню православної церкви України від Москви й об’єднанню православних. Згідно із цією моделлю буде зменшено інформаційну й ідеологічну загрозу від Москви, яка використовує УПЦ для поширення кремлівських наративів у вигляді так званого русского мира.

Посилання

Букач, М. (2023). Формування безпекової громадянської позиції щодо Української православної церкви Московського патріархату через просвітницьку діяльність. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 1(1 (105)).

Дикий, Є. (2023, жовтень 23). Три шляхи зупинки «русского мира» в Україні. Історична правда. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/10/23/163269/.

Європейський конгрес українців закликав Патріарха Варфоломія заснувати спеціальну церковну структуру для українців у Європі (17.10.2023). Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3774462-ekuzaklikav-patriarha-varfolomia-zasnuvati-specialnu-cerkovnu-strukturu-dla-ukrainciv-u-evropi.html.

Єленський, В. (19.10.2023). Церква: демонтаж структур Московського патріархату. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-cerkva-demontazh-mp-jelenskyj/32645570.html.

Мякінченко, І. О. (2021). Міжконфесійні відносини та їх вплив на державотворчі процеси в Україні (1990-ті – 2010-ті роки). Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Панкратов, С. архимандрит УПЦ, (02.11.2023). УПЦ чи є майбутнє без діалогу? LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/seraphim_pankratov/582390_upts_chi_ie_maybutnie_bez_dialogu.html.

Постанови помісного собору УПЦ (1991). (н. д.). РІСУ. URL: https://risu.ua/postanovi-pomisnogo-soboruupc-1991_n35534.

Савісько, Є. (30.04.2023). Церква і земля. РІСУ. URL: https://risu.ua/cerkva--i-zemlya_n138984.

Саган, О. (2022). Московський патріархат як складова нинішньої гібридної війни проти України: ідеологічний та політичний аспект діяльності. Збірник матеріалів круглого столу-дискусії «Релігійний чинник та його використання у сучасній гібридній війні», 58–65.

Целковський, Г. (2023). Безпекові характеристики православного поля України в контексті російської військової агресії. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти», 235–237.

Чорноморець, Ю. (2023, червень 18). Головна цінність – це розрив з Москвою. [Інтерв’ю з Юрієм Чорноморцем]. df.news. URL: https://df.news/2023/06/18/holovna-tsinnist-tse-rozryv-z-moskvoiu-interv-iu-z-iuriiemchornomortsem/.

Яремчук, С. (07.07.2023). Можливі сценарії розвитку українського православ’я. Релігійно-інформаційна служба України. URL: https://risu.ua/mozhlivi-scenariyi-rozvitku-ukrayinskogo-pravoslavya_n140709.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Бондаренко, В. Д., Целковський, Г. А., & Кушнірчук, В. А. (2023). ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН, ЇХ ЧИННИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ. Культурологічний альманах, (4), 3–11. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.1

Номер

Розділ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають