СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.33

Ключові слова:

теорія культури, соціально-культурний розвиток, міжнародне культурне співробітництво, світовий соціокультурний простір, соціально-культурна політика, масштабні управлінські технології, програмування, проектування, впровадження інновацій, система стратегічного управління підготовки та перепідготовки кадрів

Анотація

Стратегія державного управління має будуватися на системному соціокультурному аналізі всіх видів ресурсів, з метою правильного прогнозування, проектування, планування діяльності організацій, галузей та суспільства в цілому. Структура управлінської системи повинна бути заснована на системах соціально-культурної аналітики всіх складових переговорів, з огляду на боротьбу, у плані роботи організації і суспільства в цілому. Сучасні загальносвітові дискусії в галузі культурної політики сприяли утвердженню нового погляду на роль культури, на її зв’язок із економікою та державою. Ця проблематика активно розробляється ЮНЕСКО і має два основні аспекти. По-перше, це аналіз можливостей державної підтримки культури, включаючи культурну спадщину, освіту, мистецтво, проблеми законодавства, фінансування, управління. По-друге, це забезпечення культурі місця у програмах усіх рівнів, орієнтованих на людський розвиток, освіту, наукові дослідження, комунікацію, екологію, соціальну єдність. Соціально-політичні трансформації українського суспільства останніх десятиліть докорінно змінили зміст та принципи культурної політики. Демократизація української держави збільшила кількість суб’єктів та акторів, залучених у культуротворчу діяльність та управління культурою. Демократизація забезпечує більш високий рівень рівних можливостей у культурі, надає ширший вибір у споживанні культурних цінностей. Розглянемо проблему пріоритетів культури в ідеології, політиці та розвитку суспільства загалом, а також у зв’язку з розвитком ідей служіння вітчизні, патріотизму, гуманізму.

Посилання

Горпинич О. В. (2019). Дослідження соціально-культурного розвитку міського простору в соціологічних вимірах сьогодення. Грані. Т. 22, № 1. С. 34-41. https://doi.org/10.15421/17195

Карлова В. В. (2022). Державна політика у сфері культури : сутність та особливості реалізації в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук держ. упр. : спец. 25.00.01 / В. В. Карлова ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. 118 с.

Малімон В. І. (2021). Культурна політика держави як чинник реформування суспільства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ. 20 с.

Мізіна К.П. (2020). Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. С. 48.

Моштакова Н. В. (2021). Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Н. В. Моштакова; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 21 с.

Приходько О.М. (2016). Розвиток соціальної сфери життя суспільства у сучасних умовах. Соціальна робота в Україні: основні напрями, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 р. Д.: ДНУ. 147 с.

Приходько О.М., Борисова С.Ю. Фізкультурно-спортивна діяльність як пріоритетний напрям гуманітарної політики держави. Соціальна робота в Україні: основні напрями, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 р. Д.: ДНУ. 147 с.

Nas, P. J. M. (2011). Cities full of symbols : a theory of urban space and culture. Leiden University Press. URL: https://hdl.handle.net/1887/21402

Turner V. (1966). The ritual process. The Lews Heny Morgan Lectures 1966 presented at The University of Rochester, Rochester, New York URL: https://monoskop.org/images/9/90/Turner_Victor_The_Ritual_Process_Structure_and_Anti-Structure.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Поляруш, Є. В. (2023). СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Культурологічний альманах, (4), 239–248. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.33

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ