ПАМ’ЯТКА АРХЕОЛОГІЇ ДОБИ КОЗАЧЧИНИ ЯК МІСЦЕ ТРАВМАТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Візітів

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.7

Ключові слова:

пам’ятка археології, «козацькі могили», надмогильні хрести, культура пам’яті, місце пам’яті, ідентичність

Анотація

Україна із суттєвим запізненням долучається до студій із вивчення пам’яті, практикуючи нині західну парадигму та методологію. Відповідно, конче необхідно працювати над науковою та методологічною репрезентацією українського «культурного часопростору» пам’яті. Українське суспільство врешті-решт прийшло до розуміння необхідності переоцінки на всіх рівнях власного культурного спадку, який допомагає усталити та зберегти національну та колективну ідентичність. У часи «меморіальної епохи» задля збереження автентичності слід презентувати, промотувати українські «локуси пам’яті» у всьому їхньому багатогранному розмаїтті. Це дослідження присвячене актуальній проблемі вивчення ролі пам’яті об’єкта, пов’язаного з добою козацтва на Волині, а саме Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» с. Пляшева Рівненської області. Мета статті – розкрити логічний безперервний зв’язок між археологією/історією і власне пам’яттю. Завдання – показати віхи формування та розвій згаданого археологічного/історичного об’єкта як локуса усталення та збереження української ідентичності; підкреслити та розкрити конфліктний потенціал, пов’язаний з використанням, нерідко політичною експлуатацією чи маніпуляціями «Козацьких могил», що мали місце протягом ХХ–ХХІ століть; проілюструвати елементи травматичності, пов’язані як із самим об’єктом, так і з історичними подіями та реаліями. Новизна дослідження криється у самому формулюванні теми. Перспективними видаються подальші наукові пошуки в часи українського варіанту “memory boom” з метою конструювання власного наративу та для зміцнення бази національної ідентичності.

Посилання

Батюшков П. Волынь. (1888). Историческія судьбы юго-западнаго края. Санкт-Петербургь : Типографія Товарищества «Общественная Польза».

Бухало О. Битва під Берестечком: як поразка козаків, яку прославляла Москва, об’єднала українців. BBС News Україна : вебсайт. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-57651619 (дата звернення: 10.09.2022).

Волынские епархиальные ведомости. (1909). № 21.

Гуржій О., Реєнт О. (2012). Славетні битви на теренах України. Київ.

Каманинъ И. (1910). Битва казаковъ съ поляками подъ м. Берестечкомъ в іюне 1651 г. Киев.

Костомаров Н.И. (1922). Исторические произведения. Автобиография. Киев,

Львівська національна наукова бібліотека (далі – ЛННБ) України ім. В. Стефаника, ф. Оссолінських. № 225/ІІ.

Мараєв Вл. Георгіївська стрічка як символ маніпуляції історією. Український інтерес : вебсайт. URL: https:// uain.press/articles/georgiyivska-strichka-yak-simvol-manipulyatsij-istoriyeyu-1406255 (дата звернення: 10.08.2022).

Мах П. (1972). «Козацькі могили». Музей-заповідник під Берестечком. Нарис-путівник. Львів.

Меріме П. (1990). Богдан Хмельницький. Львів : Каменяр.

Печерський А. Історія георгіївської стрічки, або про «чорно-помаранчевий» рашизм. Арміяinform : вебсайт.

URL: https://armyinform.com.ua/2022/06/05/istoriya-georgiyivskoyi-strichky-abo-pro-chorno-pomaranchevyj-rashyzm/ (дата звернення: 10.08.2022).

Пилипів Л. (2010). Поле Берестецької битви в археологічних дослідженнях. Заповідна Хортиця : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. «Історія запорізького козацтва в пам’ятках та музейній практиці». Запоріжжя : А &V. Art Group.

Поліщук Клим. (1911). Український музей на «Козацьких могилах» під Берестечком. Рідний край. №17.

Прищепа Б., Прищепа О. (2008). Історичне краєзнавство Волині. Рівне : ДМ.

Рычков П. (1989). Дорогами южной Ровенщены. Москва.

Свєшніков І. (1993). Битва під Берестечком. Львів : Слово.

Скруха С. (2013). Традиції поховання козаків на цвинтарі козацької доби на місці Берестецької битви 1651 р. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Вип. 22. Ч.1.

Солодько П. Берестечко. Екскурсія музеєм «Козацькі могили». Історична правда : вебсайт. URL: https:// www.istpravda.com.ua/articles/4e19328ecdfa7/ (дата звернення: 10.08.2022).

Федик І. Георгіївська стрічка: поваги – нуль, максимум пропаганди. Історична правда : вебсайт. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/4de73dee53c79/ (дата звернення: 10.08.2022).

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України) (а), ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 682 зв.-685, акт 5.

ЦДІАК України (б), ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 195 зв.-196, 197-198, акти 5,7,8.

ЦДІАК України (в), ф. 1230, оп. 1, спр. 34, арк. 9, 2-5, 7.

ЦДІАК України (г), ф. 1686, оп. 1, спр. 50, арк. 2 і 3.

ЦДІАК України (д), ф. 1686, оп. 2, спр. 22, арк. 1.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІА України, м. Львів) (а), ф. Р-1, оп. 1, спр. 200, арк. 810–821.

Шевальє П. (1990). Історія війни козаків проти Польщі з розвідкою про їхнє походження, країну, звичаї, спосіб правління та релігію і другою розвідкою про перекопських татар. Київ : Томіріс.

Шледер Й.-Г. (1985). Театр Европы. Фрагмент. Жовтень. № 7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Візітів, Ю. М. (2022). ПАМ’ЯТКА АРХЕОЛОГІЇ ДОБИ КОЗАЧЧИНИ ЯК МІСЦЕ ТРАВМАТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Культурологічний альманах, (3), 44–52. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.7