ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

Автор(и)

  • Валентина Василівна Куриляк
  • Ольга Олексіївна Полумисна
  • Андрій Васильович Шевчук

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.19

Ключові слова:

особи з інвалідністю, медіа-імідж, інтеграція в соціальні мережі

Анотація

Демократичний розвиток в Україні актуалізував дискусію про реальне становище людей з інвалідністю в Україні. Дослідження покликане виокремити проблеми та тенденції, з якими стикаються люди з інвалідністю в українському суспільстві. Проаналізовано нормативно-правову базу України, яка регулює життя та діяльність осіб з інвалідністю. Розроблено визначення понять «медіа-імідж людей з інвалідністю», що формується відповідно до тематичної структури матеріалів, які присвячені цим людям. Проведено двоетапне соціальне дослідження «суспільство-інваліди-суспільство». На першому етапі з’ясувалося, що в більшості випадків особи без інвалідності ставляться до людей з інвалідністю як до соціального та економічного «тягаря», якими опікуються виключно їхні родичі та друзі. Другий етап дослідження довів, що люди з інвалідністю в Україні бажають працевлаштовуватися на рівних умовах з особами без інвалідності, оскільки вважають себе спроможними зайняти гідне місце в суспільстві. Встановлено, що інтеграція людей з інвалідністю має суттєво підтримуватися суспільством, яке покликане створити всі необхідні умови для полегшення життя цієї вразливої верстви населення. Проте на даний момент ми можемо свідчити, що суспільство має тенденцію не приділяти належної уваги людям з інвалідністю. Незначна кількість уповноважених осіб вживають необхідних заходів для вирішення соціальних проблем, щоб полегшити життя людей з інвалідністю. Однак присутнє розуміння того, що щось робиться для людей з інвалідністю, але не в повному обсязі. Тому ми вважаємо, що повний демократичний перехід країни потребує створення всіх необхідних умов для того, щоб полегшити життя найбільш незахищеним верствам суспільства.

Посилання

Пільги та гарантії для осіб з інвалідністю. WikiLegalAid. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Головна_сторінка (дата звернення: 01.12.2022).

Бевза О. (2019). Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак. 24 Здоров’я. URL: https:// health.24tv.ua/rannye_viyavlennya_onkologiyi_yak_u_sviti_ta_ukrayini_diagnostuyut_rak_n1093134 (дата звернення: 02.12.2022).

Характеристики послуг медико-соціальної експертизи. Центр медико-соціальної експертизи. (2017). URL: https://msek.lviv.ua/index.php/pokaznyky-diyalnosti (дата звернення: 01.12.2022).

Department of Economic and Social Affairs Disability. Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. United Nations. (2022). URL: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-therights-of-persons-with-disabilities.html.

Батько-інвалід та дві важкохворі донечки: багатодітна родина з Рівного просить про допомогу. Rivne.media. (2018). URL: https://rivne.media/news/batkoinvalid-ta-dvi-vazhkokhvori-donechki-bahatoditna-rodina-z-rivnoho-prositpro-dopomohu (дата звернення: 04.12.2022).

Проект Регіональної програми «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018 – 2022 роки». Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації. (2018). URL: https://doz.donoda.gov.ua/proekt-regionalnoyi-programi-profilaktika-ta-likuvannya-sertsevo-sudinnih-ta-sudinnomozkovih-zahvoryuvan-na-2018-2022-roki/ (дата звернення: 01.12.2022).

Дружбляк Н. (2018). «Якщо лікар за кілька місяців не зустрів первинно виявленого ракового хворого, значить, він його пропустив». Високий Замок. URL: https://wz.lviv.ua/interview/367018-yakshcho-likar-za-kil-ka-misyatsivne-zustriv-pervinno-viyavlenogo-rakovogo-khvorogo-znachit-vin-jogo-propustiv (дата звернення: 18.11.2022).

ДудникС. (2015). Серцево-судинні захворювання в Україні: прогнози – невтішні. Ваше здоров’я. URL: https://www.vz.kiev.ua/sercevo-sudinni-zaxvoryuvannya-v-ukrayini-prognozi-nevtishni/ (дата звернення: 09.11.2022).

Особам з інвалідністю. (2022). Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/content/invalidam.html (дата звернення: 01.12.2022).

Фудорова О.М. (2012). Роль мас-медіа у формуванні громадської думки щодо осіб з обмеженими можливостями: експертні оцінки. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. № 993. С. 117–125.

Гончарук Т. (2016). Юристи УГСПЛ: «Дискримінація людей з інвалідністю ігнорується державою». Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: https://helsinki.org.ua/articles/yurysty-uhspl-dyskryminatsiya-lyudej-zinvalidnistyu-ihnorujetsya-derzhavoyu/ (дата звернення: 18.11.2022).

Голуб О. (2016). Поради журналістам: як висвітлювати людей з особливими потребами. Інститут масової інформації. URL: https://imi.org.ua/advices/poradi-jurnalistam-yak-visvitlyuvati-lyudey-z-osoblivimipotrebami-i2377 (дата звернення: 10.11.2022).

Інвалідність. Ukrinform. (2022). URL: https://www.ukrinform.ua/tag-invalidnist (дата звернення: 23.11.2022).

Кіпіані В. (2011). «В СССР инвалидов нет!..». Навряд чи ви колись читали подібне. Історична правда. 2011. URL: https://www.istpravda.com.ua/reviews/2011/12/30/66648/view_print/ (дата звернення: 24.11.2022).

Лівін М. (2017). Як називати людей з інвалідністю. The Village Україна. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/asking-question/264595-yak-pravilno-nazivati-lyudey-z-invalidnistyu (дата звернення: 24.11.2022).

Лисунець О. (2014). Аналіз первинної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні. Сімейна медицина. № 2. С. 15–17.

Марковська М. (2016). Як жінка з ДЦП працює з людьми з синдромом Дауна і аутизмом. Українська правда. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2016/11/24/220431/ (дата звернення: 17.11.2022).

Мартинюк В., Бережний В., Даценко І. (2013). «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями». Держ. експерт. центр МОЗ України. 121 с. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2013_286_akn_tserpar_dity.pdf (дата звернення: 16.11.2022).

Cardiovascular mortality attributable to dietary risk factors in 51 countries in the WHO European Region from 1990 to 2016: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study / T. Meier et al. European Journal of Epidemiology. (2019). Vol. 34, no. 1. P. 37–55. URL: https://doi.org/10.1007/s10654-018-0473-x (date of access: 16.11.2022).

Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності. Законодавство України. (2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11#Text (дата звернення: 16.11.2022).

Люди з обмеженими можливостями (інваліди). iGov. (2017). URL: https://igov.org.ua/subcategory/1/3/situation/20 (дата звернення: 01.12.2022).

Особи з обмеженими можливостями. Путівник по державним службам. (2021). URL: https://guide.diia.gov.ua/thematic-area/sotsialnyi-zakhyst (дата звернення: 17.11.2022).

Полумисна О. (2020). Людина з інвалідністю в Україні у фокусі науки (Огляд літератури). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31, № 3. С. 159–166. URL: https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.3-3/25 (дата звернення: 17.11.2022).

Полумисна О. (2020). Дефініції та визначення статусу «людина з інвалідністю» в Україні. Вісник НТУУ ‘КПІ’. № 4(48). С. 16–24. URL: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).232667 (дата звернення: 10.11.2022).

Профілактика серцево-судинних захворювань. (2016). Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України. URL: https://www.dec.gov.ua/mtd/profilaktyka-serczevo-sudynnyh-zahvoryuvan/ (дата звернення: 15.11.2022).

Руденко А. (2019). В Україні від серцево-судинних захворювань щороку гине півмільйона людей – кардіохірург. Українські національні новини. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2598814-v-ukraini-vidsercevosudinnih-zahvoruvan-soroku-gine-pivmiljona-ludej-kardiohirurg.html (дата звернення: 15.11.2022).

Швадчак Н. (2020). Коректна мова – як говорити про людину, а не її інвалідність. URL: https://nus.org.ua/articles/pravyla-inklyuzyvnoyi-movy-yak-govoryty-pro-lyudynu-a-ne-yiyi-invalidnist/ (дата звернення: 15.11.2022).

Снєгірьов П. (2016). Всесвітній день серця як гасло та зміст засідання Президії НАМН України. Український медичний часопис. № 5. С. 16–20. URL: https://www.umj.com.ua/article/magazine/115 (дата звернення: 16.11.2022).

Говоримо без бар’єрів: людина з інвалідністю. (2022). Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/govorimo-bez-bareriv-lyudina-z-invalidnistyu (дата звернення: 23.11.2022).

Віртосу І. (2015). Як розповідати про людей з інвалідністю: поради для журналістів. Універсальний дизайн. URL: https://ud.org.ua/statti/244-yak-rozpovidati-pro-lyudej-z-invalidnistyu-poradi-dlya-zhurnalistiv (дата звернення: 01.12.2022).

Зануда А. (2018). Як працюють в Україні люди з інвалідністю. ВВС Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-42400500 (дата звернення: 24.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Куриляк, В. В., Полумисна, О. О., & Шевчук, А. В. (2022). ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІ МЕДІА. Культурологічний альманах, (3), 137–155. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.19